Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 17. september * 18. mája 1631, Podegrodzie † 17. september 1701, Gorey Kalwaria Svätý Stanislav Papczynski – zakladateľ Kongregácie kňazov Mariánov sa narodil 18. mája 1631 v Podegrodzie, kováčovi Tomaszovi Papke a Žofii Tacikowské. Pri krste dostal meno Ján (Krstiteľ), ktoré potom zmenil na Stanislav. Mal brata a šesť sestier, narodil sa ako posledný. Ako dieťa si vyrábal malé „oltáre“ a zúčastňoval sa procesií v kostole. Mladý Papczynski prechovával veľkú úctu k Božskej prozreteľnosti, umučenie Krista, Najsvätejšej sviatosti, Najsvätejšej Panne Márii, a bol horlivým zástancom spásy duší v očistci. Vzdelával sa na jezuitských a piaristických kláštoroch v Podolínci, Jarosławi,  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 17. september * 9. december 1940 Gazzola, Taliansko † 17. september 2006 Mogadishu, Somálsko Rehoľná sestra Leonella Sgorbat, vlastným menom Rosa, sa narodila v roku 1940 v Gazzole, neďaleko Piacenzy. Ako dvadsaťročná vstúpila do Kongregácie sestier Misionárok Panny Márie Tešiteľky. Po troch rokoch zložila večné sľuby a prijala meno Leonella. Po vyštudovaní Zdravotnej školy v Anglicku odišla do Kene, kde pracovala hlavne ako pôrodná asistentka. V roku 2001 začala pendlovať medzi Keňou a Somálskom, poznamenaným občianskou vojnou. V mesto Mogadišo založila zdravotnú školu pre formáciu budúcich zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Pred smrťou trikrát vyslovila: „odpúšťam“. 17. septembra 2006 sa pri návrate z nemocnice domov stala sestra  [ Read More ]

„Svätý otec z Janova“ Svätý Sviatok: 17. september * 27. december 1804 Camporosso, Taliansko † 17. september 1866 Janov, Taliansko   „Vôľa Božia je vždy správna, vždy svätá, vždy milujúca a otcovská voči nám. Jedna hodina utrpenia má väčšiu hodnotu než sto rokov rozkoší. Ticho, umŕtvovanie, modlitbu (je treba), žili v pokoji s Pánom, s nami i s celým svetom.“ (sv. František Mária z Camporossa) „Svätý otec“ z Janova Narodil sa dňa 27. decembra 1804 v Camporosse, malom mestečku na ponentsko–ligurskom pobreží, blízko Ventimiglia, ako štvrtý z piatich detí otca Anselma Croesa a Marie Antonie Gazzo, v roľníckej rodine. Do  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. september * okolo 635 † 17. september okolo 705 Lüttich (Liège), Belgicko Sv. Lambert sa narodil v šľachtickej rodine v Maastrichte (dnešné Holandsko). Vzdelanie získal u sv. Theodarda, ktorý bol biskupom v diecéze Tongern-Maastricht. Keď neskôr zomrel mučeníckou smrťou, Lambert sa stal jeho nástupcom na biskupskom stolci. Tyranský kastelán kráľovského paláca Ebroin ho vyhnal z biskupstva; Lembert potom žil ako benediktínsky mních v kláštore v Stavelote (juhovýchodne od Liège). Na svoje biskupstvo sa mohol vrátiť až v roku 682, po Ebroinovej smrti. Vo svojom poslaní bol veľmi horlivý, nazýva sa „misionár Brabantska“. Okolo roku 705 ho zavraždil Dodo, dvorný  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. september * okolo 1098 Bermersheim, Porýnie-Falcko, Nemecko † 17. september 1179 na vrchu sv. Ruperta pri Bingene, Porýnie-Falcko, Nemecko Význam mena: odvážna v boji (z nem.) Patrónka prírodovedcov a jazykovedcov Sv. Hildegarda bola opátkou (abatišou). Niekedy sa aj nazýva „Sybilou z Porýnia“. Narodila sa v roku 1098 v Bockelheime v Nemecku v šľachtickej rodine. Bola poslednou z desiatich detí. Ako dieťa bola veľmi chorľavá. Jej teta, menom Jutta, sa o ňu starala vo svojej pustovni pri Speyeri. Tam azda Hildegarda pocítila volanie k podobnému životu. Okolo roku 1147 založila konvent (ženský kláštor) pri meste Bingen na vrchu San  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. september * 4. október 1542 Montepulciano, Taliansko † 17. september 1621 Rím Význam mena: preslávený, žiarivý (z nem.) Atribút: pastorál (berla) Sv. Róbert Bellarmín sa narodil 4. októbra 1542 v Montepulciane v Taliansku. Pochádzal zo zbožnej rodiny. Jeho matka bola sestrou pápeža Marcella II. Mala úzke vzťahy s rehoľou jezuitov. Do tejto rehole potom aj vstúpil (v roku 1560). Bol veľmi nadaný, už roku 1569 sa stal docentom v Leuvene (Belgicko). V roku 1570 sa stal kňazom. V roku 1576 bol určený za profesora do kolégia v Ríme. Napísal zväzky na obranu Cirkvi, riešenie problémov v Cirkvi,  [ Read More ]