Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

laik, katechéta Svätý Sviatok: 2. apríl * asi 1655 Ginatilan, Filipíny † 2. apríl 1672 Guam, Mariánske ostrovy Význam mena Peter: skala (gr.) Sv. Peter Calungsod bol mladík pôvodom z regiónu Visayas na Filipínach. Bol jedným z mladých katechétov, ktorí spolu so španielskymi jezuitskými misionármi došli až k Mariánskym ostrovom, aby ohlasovali evanjelium miestnym obyvateľom – tzv. „Chamorros“. Mnohí prijali vieru. Avšak jeden čínsky liečiteľ, menom Choco, ktorý žiarlil na misionárov, začal šíriť klebety, že krstná voda je jedovatá. A navyše, keď niektoré deti, ktoré boli pokrstené už choré, neskôr zomreli, mnohí uverili jeho klebetám. Chocova ohováračská kampaň bola veľmi ochotne podporovaná niektorými  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Urbana nespomína Blahoslavený (?) Sviatok: 2. apríl * okolo 327 † okolo 390 Langres, Francúzsko Patrón vinárov, abstinujúcich alkoholikov Sv. Urban bol šiestym biskupom v meste Langres vo Francúzsku. Za biskupa bol vysvätený r. 374. Podľa legendy krátko potom nastal nepokoj v Langres, z biskupského sídla ho vyhnali. On sa ukryl v jednej vinici, kde ho prichýlili majitelia. On to využil a evanjelizoval medzi nimi, takže sa obrátili a prijali krst. Potom mu sami pomáhali v evanjelizovaní. Urban chodil po viniciach a snažil sa šíriť kresťanstvo. Zvlášť si uctieval  [ Read More ]

tiež: Nazarius, Nizier Svätý Sviatok: 2. apríl * 513 † 2. apríl 573 Význam mena: víťaz (gr.-lat.) Sv. Nicetius sa pochádzal zo vznešenej rodiny rímskeho senátora. Bol prastrýkom sv. Gregora z Tours. Asi roku 552 sa stal biskupom mesta Lyon vo Francúzsku. Bol známy asketickým životom a starostlivosťou o chudobných. Záležalo mu na sakrálnej hudbe a liturgických spevoch. Počas svojho pôsobenia zvolal do Lyonu dve synody. Zomrel v Lyone a tam je aj pochovaný. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 2. apríl * 27. marec 1416 Paola (Cosenza), Taliansko † 2. apríl 1507 Plessis-les-Tours, Francúzsko Význam mena: slobodný (zast. nem.) Patrón pustovníkov, trpiacich, námorníkov, proti moru Sv. František z Paoly sa narodil 27. marca 1416 v talianskom mestečku Paola pri Neapole. Jeho rodičia boli chudobní a v staršom veku. František bol ich jediným dieťaťom, narodil sa po dlhých modlitbách a túžbach. Dali mu dôkladnú výchovu ľudskú i náboženskú. Keď mal dvanásť rokov, zaviedli ho do františkánskeho kláštora, kde sa ďalej vzdelával a formoval. Po roku si ho rodičia prišli vziať. František, hoci iba trinásťročný, sa utiahol na neďalekú pustatinu,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. apríl * okolo 286 Gagae, Lýcia, dnes ruiny pri meste Kumluca v južnom Turecku †  2. apríl 306 Cézarea (prímorská), Izrael Apián pochádzal z bohatej pohanskej rodiny. Dostal kvalitné vzdelanie – študoval na univerzite v Beryute vo Fenícii (dnes Bejrút v Libanone). Tam sa stretol s kresťanmi a s kresťanskou vierou. To ho veľmi oslovilo. Rozhodol sa odísť do Cézarey v Izraeli, kde sa zaradil medzi žiakov sv. Pamfila. Všetci žili asketickým životom a zároveň sa vzdelávali. Spolu s Apiánom sa tu vzdelával aj sv. Euzébius Cézarejský. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximína Daiu nariadili kresťanom aj  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. apríl * Solún, Grécko † 469 Como, Taliansko Význam mena: bohatý (lat.) Biskup a uznávaný teológ, narodený v Solúne. Stal sa biskupom v Como v Taliansku, a v roku 450 sa zúčastnil koncilu v Konštantínopole. Vďaka jeho neobyčajnému intelektu a svätosti ho pápež Lev Veľký poslal k cisárovi Theodóziovi II. ako posla svojej biskupskej stolice. Jeho misia ho viedla až do Chalcedonu, kde sa zúčastnil koncilu v roku 45,1 a do Milána, kde sa koncil konal roku 452. Na týchto konciloch Abundius vystupoval v úlohe hovorcu pápeža, jasne hlásajúc funkciu cirkvi a vyjadrujúc jej obavy.   FacebookTwitterGoogle+E-mail