Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Oktaviána už nenachádza Svätý Sviatok: 22. marec † 484 Kartágo, Afrika V roku 484 na príkaz Hunerika, kráľa Vandalov, začalo strašné prenasledovanie kresťanov. Veľa obetí bolo len medzi duchovnými v Kartágu – od biskupov cez kňazov až po diakonov. Sv. Oktavián bol biskupom, podľa iných prameňov archidiakonom. Spolu s ním bolo zavraždených mnoho ľudí. Nevieme presne, koľko ich bolo, pretože veľa z prenasledovaných ušlo na franské územia. V starých martyrológiách sa meno Oktaviána nespomína. Spomína sa v martyrológiu Uzuardovom, a to na deň 22. marca. S týmto dátumom prešlo  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. marec * okolo 1550 Oxford, Anglicko † 22. marec 1606 Londýn, Anglicko Sv. Mikuláš sa narodil v rodine tesára Waltera Owena, otca štyroch detí. Dvaja Mikulášovi bratia sa stali kňazmi a ďalší bol vydavateľom katolíckych kníh. Mikuláš bol manuálne zručný, robil tesára ako jeho otec. Roky pomáhal jezuitom v ich činnosti a nakoniec k nim aj sám vstúpil. Bol malého vzrastu a od pádu z koňa aj kríval, keďže si zlomil pri tom nohu. Je pravdepodobné, že pomáhal aj sv. Edmundovi Kampiánovi. V tých časoch voči rímskokatolíkom v Anglicku panovala nevraživosť, ktorá začala vznikom anglikánskej cirkvi (r.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. marec * Ancona, Taliansko † 22. marec 1282 Osimo, Taliansko Rok narodenia sv. Benvenuta je neznámy. Vieme, že sa narodil v Ancone a študoval v Bologni pod vedením osimského kanonika sv. Silvestra Guzzoliniho. Je možné, že vstúpil do františkánskeho kláštora. Ešte pred rokom 1262 sa stal pápežským kaplánom (monsignorom) a archidiakonom v Ancone. V roku 1263 sa stal administrátorom osimskej diecézy a v roku 1264 biskupom. Vo svojej diecéze vykonal rozsiahle reformy. Ustanovil pravidlá nakladania s cirkevným majetkom. Pravdivo pomenúval problémy a snažil sa ich riešiť. Mimo iného vysvätil za kňaza aj sv. Mikuláša Tolentínskeho. Staral sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. marec * Ancyra, dnes Ankara, Turecko † 362 Cézarea v Kapadócii, dnes Kayseri v Turecku Význam mena: kráľ, kráľovský (z gr.) Sv. Bazil bol pôvodne lekárom. Za biskupa svojho rodného mesta bol zvolený asi v roku 336. V roku 342 ho synoda v Sardike (dnes Sofia) pozbavila úradu biskupa. V roku 350 ho cisár Konštancius znovu ustanovil za biskupa Ancyry. Kontext týchto udalostí treba vnímať v súvise s bludom arianizmu. Bazil sa snažil o zmierenie. Viedol synodu v Ancyre a potom v Sirmiu (dnes Sremská Mitrovica). V roku 360 ho na sneme v Konštantínopole (dnes Istanbul) znova zosadili  [ Read More ]