Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 26. január * Grécko (?) † okolo 97 (?) Kréta, Grécko Význam mena: divá holubica (lat.) Atribúty: žiarivá tvár, rúcajúci sa pohanský chrám Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života. Títus patrí medzi tých, ktorí sa obrátili z pohanstva na kázanie sv. apoštola Pavla. Nevieme, kde sa narodil, nevieme nič presné o  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 26. január * 347 Rím † 26. január 406 Betlehem, Izrael Patrónka vdov Sv. Paula Rímska sa narodila v Ríme 5. mája 347. Vydala sa za Toxocia, s ktorým mali päť detí, medzi nimi sv. Blesillu a sv. Eustochiu. Žili v blahobyte. Pokladali ich za šťastnú rodinu. V roku 379 však Toxocius zomrel, čo spôsobilo obrat v živote Pauly. Rozhodla žiť vo veľkej prísnosti a v slobode od svetských vecí. Začala sa venovať chudobným. V roku 382 sa vďaka sv. Epifániovi a Pavlínovi z Antiochie stretla so sv. Hieronymom, s ktorým potom úzko spolupracovala. V roku 384 zomrela jej dcéra  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. január * okolo 1050 Francúzsko † 1109 Cîteaux, dnes St-Nicolas-lès-Cîteaux, Francúzsko Alberich bol pustovníkom blízko Chatillon-sur-Seine, až kým sa nepripojil ku skupine, ktorá založila benediktínsky kláštor v Molesme (juhovýchodne od Paríža). Opátom sa stal sv. Róbert z Molesme. Albericha zvolili za priora. Mnísi sa však po čase vzbúrili proti tvrdým pravidlám, uväznili Albericha a opáta Róberta nútili opustiť kláštor. Keď Albericha prepustili, usiloval sa kláštor zreformovať, ale nepodarilo sa mu to. V r. 1098 spolu so sv. Róbertom, sv. Štefanom Hardingom a 18 ďalšími mníchmi založili kláštor v Citeaux. Róbert sa znova stal opátom a Alberich priorom. Viedol prísny a svätý život. V roku 1099  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. január * Lystra, dnes Kilistra (Gökyurt) pri meste Konya, Turecko † 97 (?) Efez, dnes ruiny pri meste Selçuk, Turecko Význam mena: oddaný Pánovi (gr.) Atribúty: kyjak, kameň Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života. Asi v roku 45 bol Pavol v maloázijskom meste Lystra. Na jeho kázanie sa tam obrátili  [ Read More ]