Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 28. apríl * 12. január 1925 Villarica del Espiritu Santo, Guairá, Paraguaj † 28. apríl 1959 Asunción, Paraguaj Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas charakterizoval bosú karmelitánku Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša (1925-1959) týmito slovami: „Svedkovia hovoria o jej nesmiernej viere – presvedčivej a podmanivej, ktorá akoby vychádzala zo všetkých jej pórov a ktorá sa každý deň prejavovala v jej pohotovej poslušnosti, znamenitej láske k blížnemu, v pokore prosiť o odpustenie za nedostatky, a to svoj vlastné i tých druhých. Čítanie Svätého písma, osobitne Nového zákona, a meditácia nad ním bola výživou a zbraňou jej apoštolátu. Nová blahoslavená sa modlila  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 28. apríl * 7. október 1902 Varšava, Privisliňský kraj † 29. apríl 1973 Krakov, Poľsko Hanna Chrzanowska pred Druhou svetovou vojnou zažila hlboké duchovné obrátenie, keďže ako mladá bola vzdialená od katolíckej viery. V roku 1957 zorganizovala jedinečný systém farskej domácej starostlivosti o chronicky chorých ľudí. Založený bol na reťazi profesionálnych zdravotných sestier, ktorým pomáhali staré mamy, študenti, rodinní príslušníci a susedia chorých. Budúca blahoslavená sa tak stala aj priekopníčkou hospicovej starostlivosti v Poľsku. V dobe komunistického režimu touto formou vydávala verejné svedectvo viery. Karol Wojtyła: Bola stelesnením blahoslavenstiev Dielu Hanny Chrzanowskej boli nápomocní aj kňazi a bohoslovci, ktorí tak mali možnosť  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl † okolo 60 ? Ravenna, Taliansko Význam mena: oživujúci (lat.) Sv. Vitalis (Vitál) bol podľa legendy rytierom, prišiel do Ravenny so sudcom Paulínom, ktorý vykonával rozkazy cisára Nera. V tom čase zúrilo prenasledovanie kresťanov. Vitalis povzbudzoval lekára Ursicína, ktorý bol tiež kresťanom a za to mal zomrieť. Vitalis sa po jeho smrti odmietol vrátiť späť do služby a pochoval telo mučeníka. Vitalisa teda tiež chytili, mučili a nakoniec ho zaživa pochovali. Približne v tom istom čase zomrela mučeníckou smrťou v Miláne aj jeho manželka Valéria. Jeho synovia Gervasius a Protasius boli taktiež umučení pre vieru. Presné roky ich  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl † okolo 60 (?) Ravenna, Taliansko Sv. Ursicínus bol lekárom, pôsobil v talianskom meste Ravenna. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Nera ho zadržali a sťali. Tradícia hovorí, že pred smrťou mal strach pred prenasledovateľmi a váhal, ako sa zachovať. Povzbudil ho mučeník sv. Vitalis. Ursicínus si potom s vierou a odovzdanosťou do Božej vôle vybral radšej smrť ako hriech. Pokladá sa za prvého mučeníka Ravenny. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. apríl * 12. júl 1803 La Potière (severne od Lyonu), Francúzsko † 28. apríl 1841 ostrov Futuna v Oceánii Význam mena: skala (gr.) Patrón Oceánie Sv. Peter Chanel sa narodil krátko po Veľkej francúzskej revolúcii (1789-1799). Jeho rodičia boli pomerne majetní. Peter detstvo prežil na rodnom majetku. V tom čase lyonský arcisbiskup vyzval farárov, aby získavali chlapcov pre seminár, aby sa čím skôr doplnil stav kňazstva v jeho biskupstve, lebo revolúcia spôsobila Cirkvi vo Francúzsku obrovské škody. Azda najmenšou stratou bolo poštátnenie cirkevných škôl a charitatívnych ústavov, oveľa ťažšie následky mala násilná likvidácia reholí a kláštorov. Mnoho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl * 31.1.1673 Montfort-sur-Meu, Francúzsko † 28. apríl 1716 St-Laurent-sur-Sèvre, Francúzsko Narodil sa vo Francúzsku. V roku 1700 sa stal kňazom. Doporučoval každodenné sv. prijímanie. Od neho pochádza aj známy výrok „Cez Máriu k Ježišovi“ („Per Mariam ad Jesum“). Učil, že čím viac je naša duša oddaná Márii, tým viac sa odovzdáva Ježišovi. Pápež Klement XI. ho menoval za apoštolského misionára Francúzska. Bol spoluzakladateľom kongregácie Dcér Múdrosti. V roku 1713 založil druhú kongregáciu – Misionári Máriinej spoločnosti. Bola to kňazská spoločnosť známa ako Montfortovi misionári a po jeho smrti sa z nej stala Montfortská Máriina spoločnosť (SMM).  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 28. apríl * 4. október 1922 Magenta pri Miláne, Taliansko † 28. apríl 1962 Ponte Nuovo di Magenta, Taliansko Význam mena Jana (Gianna): Boh je milostivý (hebr.) Jana Berettová (tal. Gianna Beretta) sa narodila 4.10. 1922 v meste Magenta v Taliansku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri deti sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra). Kresťanské vzdelanie získala od svojich rodičov. Život považovala za nádherný Boží dar, naplno dôverovala Prozreteľnosti a bola presvedčená o potrebe a účinnosti modlitby. Počas rokov štúdií na gymnáziu a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl 1. storočie V Rímskom martyrológiu sa na dnešný deň nachádza spomienka na sv. Afrodízia, mučeníka. Je možné, že bol biskupom v meste Béziers na juhu Francúzska. Spolu s ním sa v minulosti v Rímskom martyrológiu a v Acta Sanctorum spomínali aj mená ďalších mučeníkov: sv. Karalippus, kňaz, sv. Agapius, Euzébius a ďalší, spolu takmer 200 mučeníkov. Sv. Gregor z Tours zaznamenal legendu, podľa ktorej Afrodízius pochádzal z Egypta a počas úteku sv. Rodiny z Betlehema do Egypta ich ukryl. FacebookTwitterGoogle+E-mail