Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Torpete, Torpè) Svätý Sviatok: 29. apríl † okolo 65 Pisa, Taliansko Úcta k sv. Torpesovi je živá už oddávna najmä v talianskom meste Pisa, ale aj v St-Tropez vo Francúzsku a v španielskej Eciji. Prvý záznam o jeho živote a umučení pochádza pravdepodobne až zo 6. storočia, údaje v ňom teda môžu byť nepresné. Zdá sa, že Torpes bol úradníkom alebo rytierom na dvore cisára Nera. Pokrstil ho kňaz Anton, ktorý pôsobil v Pise. Čoskoro bol ako kresťan odhalený. Počas návštevy cisára Nera v Pise ho sťali. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. apríl * Efez (?), dnes ruiny pri meste Selçuk v Turecku † 1. storočie Tychikus sa spomína v Skutkoch apoštolov (20, 4) ako jeden zo spoločníkov apoštola Pavla na jeho ceste do Jeruzalema, kde mal odovzdať dary zo zbierky pre veriacich. Tychikus bol pravdepodobne aj s Trofimom zástupcom cirkevného zboru v Efeze. Ako posol apoštola Pavla sa spomína v Liste Kolosanom 4,7, v Liste Efezanom 6,21, v Druhom liste Timotejovi 4,12 a v Liste Títovi 3,12. Tradícia (či skôr legenda) ho uvádza ako diakona a neskôr prvého biskupa Chalcedónie (dnes Kadiköy, časť Istanbulu v Turecku). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. apríl † 409 Neapol, Taliansko Význam mena: prísny, drsný (lat.) Sv. Severus sa v roku 363 stal dvanástym biskupom mesta Neapol. Podporoval závery I. nicejského koncilu, ktorý odsúdil ariánsky blud. Napriek tomu bol uznávaným biskupom aj medzi stúpencami tohto bludu. Počas svojho pôsobenia v Neapole dal postaviť štyri baziliky. Z tohto obdobia pochádza aj najstaršia krstiteľnica na západe (San Giovanni in Fonte). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. apríl * 1024 Semur-en-Brionnais, Burgundsko, Francúzsko † 28. apríl 1109, Cluny, Francúzsko Význam mena: mysliteľ (zast.nem.) Patrón proti horúčke Hugo bol synom burgundského grófa Dalmácia. Proti vôli svojho otca vstúpil roku 1038 do benediktínskeho kláštora v Cluny. V roku 1044 bol vysvätený za kňaza. V roku 1047 sa stal priorom a v roku 1049 opátom kláštora. Bol nástupcom opáta Odila, vďaka ktorému bol mníšsky život obnovený a táto tzv. clunyjská reforma sa šírila aj do iných kláštorov. Nejasné okolnosti zvolenia Huga do služby opáta viedli k podozreniu zo simónie (kupovanie cirkevných úradov). Na koncile v Reims v  [ Read More ]

Patrí do skupiny kórejských mučeníkov Svätý Sviatok: 20. september; deň smrti: 29. apríl * 1795 Gusan, Južná Kórea † 29. apríl 1841 Tangkogae, Južná Kórea Anton Kim Song-u bol konvertitom. Svoj dom poskytoval strenutiam kresťanov. Spoločne sa tam stretávali, čítali Sväté Písmo a modlievali sa. Stále bola však nad nimi hrozba smrti kvôli prenasledovaniu kresťanov, ktoré zúrilo v tých časoch v Kórei. Antonov brat lekárnik Jozef Chang Song bol zavraždený kvôli viere v roku 1839. O dva roky neskôr zajali aj Antona a uväznili ho. Keďže sa nechcel vzdať svojej viery, 29. apríla 1841 ho zaškrtili. Spolu s ďalšími kórejskými mučeníkmi  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. apríl † 1172 Sv. Achardus bol biskupom v Avranches (Dolná Normandia, Francúzsko) FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 29. apríl * 25. marec 1347 Siena, Taliansko † 29. apríl 1380 Rím, Taliansko Význam mena: čistá (gr.) Atribúty: dominikánsky habit, (horiace) srdce, ruženec, stigmy, kríž Patrónka Európy, zdravotných sestier, farských sekretárok Sv. Katarína sa narodila ako dvadsiate piate dieťa v rodine farbiara vlny. Už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky – videla strážnych anjelov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Keď mala šestnásť rokov, stala sa dominikánskou terciárkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Nemala nikdy formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Neustále povzbudzovala pápeža, aby sa vrátil  [ Read More ]