Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 30. júl * okolo r. 1168 Caleruega, Kastília (Španielsko) †  1235 Gumiel de Izán Burgos, Kastília (Španielsko) Manés de Guzmán je brat svätého Dominika a syn blahoslavenej Jany z Azy. Narodil sa okolo 1170 v kastilskej Calerueze a rovnako ako jeho dvaja bratia (Dominik a Mannes mali ešte tretieho bratra, Antonína) sa stal kňazom. Spolu so svätým Dominikom bojoval proti Katarom a ich albigenským bludom. Vstúpil do Rádu bratov kazateľov (dominikánov). Zomrel okolo roku 1235 v Calerueze a pri jeho hrobe dochádzalo k mnohým zázrakom. Pápež Gregor XVI. ho blahorečil 2. júna 1834. Zachovala sa spomienka, že bol  [ Read More ]

Blahoslavený  Sviatok: 30. júl * 25. november 1870 Oak Grove, Wisconsin, Spojené štáty americké † 31. júl 1957 Detroit, Michigan, Spojené štáty americké Úvod Páter Solanus Casey, vrátnik v Kláštore svätého Bonaventúru v Detroite v ten teplý letný deň roku 1941 už videl veľa ľudí. Prichádzali k nemu, lebo mal povesť, že je láskavý, múdry a koná zázraky. Vtedy sa u neho zastavil spolubrat kapucín, ktorý sa ponáhľal na zubársku pohotovosť. Keď ho Solanus požehnal, v okamihu sa uzdravil. Neskôr sa vrátil a povedal, že zubár zistil, že má všetky zuby dokonale zdravé. Vtedy prišlo ďalšie prekvapenie. „To chce oslavu!“ povedal páter  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. júl † okolo 508 Auxerre, Francúzsko Veľa rokov žil ako predstavený eremitov, kým nedostal menovanie za biskupa do Auxerre (Francúzsko). Pri menovaní mal údajne už 75 rokov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 30. júl * 12. máj 1866 Herceg Novi, Čierna Hora † 30. júl 1942 Padova, Taliansko Význam mena: Bogdan – Boží dar, Leopold – odvážny medzi ľuďmi (zast. nem) Patrón ekumény, spovedníkov Svätý Leopold Bogdan Mandić sa narodil 12. mája 1866. Bol etnickým Chorvátom, narodil sa v meste Herceg Novi (Castel Novo) v zálive Kotor v Čiernej Hore. Napriek svojej telesnej deformácii a útlosti, výške len 135 cm, nemotornej chôdzi a zajakávaniu, prekvital ohromnou duchovnou silou. Jeho sviatok sa slávi 12. mája. Hoci túžil byť misionárom vo východnej Európe, skoro celý život strávil v Taliansku. Od roku 1906  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. júl * Perzia † okolo 250 (alebo 304) Rím Perzský šľachtic Abdon podstúpil mučenícku smrť spolu so svojím spoločníkom sv. Sennisom. Úcta k nim bola živá už vo 4. storočí. Podľa tradície ich počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia (alebo Diokleciána) chytili a v reťaziach privliekli do Ríma. Tu ich vrhli do arény s divokými zvieratami, no vyviazli bez jediného zranenia, pretože zvieratá sa ich nedotkli. Nakoniec museli poveriť gladiátorov, aby ich povraždili. Telá oboch mučeníkov pochovali na pontskom cintoríne neďaleko rímskych brán. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 30. júl * okolo 380/400 Forum Cornelii pri dnešnej Imole, Taliansko † 3. december (?) 450 tamtiež Význam mena Peter: skala (gr.), Chryzológ: zlatoslovný (gr.) Atribút: biskupská berla Patrón proti horúčke a besnote O živote sv. Petra Chryzológa nemáme veľa správ. Jeho životopis sa dá aspoň v základných črtách zostaviť z jeho diela „Sermones“ a z tradície, ktorú zozbieral Andrej Agnello štyristo rokov po jeho smrti. Podľa všetkého sa Peter Chryzológ narodil okolo roku 380 v Taliansku v provincii Emiglia vo Forum Cornelli (dnes Imola pri Bologni). Jeho učiteľom bol zbožný a učený biskup Kornel. Peter bol nadaný a rád  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 31. júl; na Slovensku 30. júl * 24. december Krivá na Orave † 31. júl 1955 Trnava Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako desiata z jedenástich detí. Pokrstená bola 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci. V rokoch 1923 – 1931 navštevovala Cecília ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi bola obľúbená; bola usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. V roku 1929 miestny farár Viktor Milan priviedol do Krivej  [ Read More ]