Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 30. jún † 64 Rím Svätí muži a ženy, tiež nazývaní aj „Prvomučeníci Ríma“. Cisár Nero ich obvinil z podpálenia Ríma, pričom aktérom požiaru bol on sám. Niektorých kresťanov dal upáliť ako živé lampy počas večerných banketov, iných dal ukrižovať a ostatných hodili divým šelmám. Títo mučeníci zomreli ešte pred smrťou sv. Petra a Pavla a sú nazývaní „nasledovníci apoštolov … ktorých svätá rímska cirkev poslala ku Pánovi ešte pred smrťou apoštolov.“ FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 30. jún * okolo 1065 Švábsko † 30. jún 1139 Bamberg, Bavorsko Sv. Oto (Otto) sa narodil v Švábsku v šľachtickej rodine. Slúžil cisárovi Henrichovi IV. na rôznych postoch, bol aj kancelárom. Oto však nesúhlasil s politikou, akú viedol cisár voči Svätej Stolici, pretože si nárokoval právo investitúry (dosadenia vlastných kandidátov do cirkevnej hierarchie). A tak, aj keď r. 1103 cisár vymenoval Ota za biskupa Bambergu, on odmietol byť vysvätený, kým nedostal súhlas od pápeža Paschala II. Sám pápež ho aj r. 1106 vysvätil. Zásluhou Ota nastalo medzi pápežom a cisárom Henrichom V. zmierenie. Na príkaz kráľa Poľska  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. jún; na Slovensku 27. jún * okolo 1040 (?) Maďarsko † 29. júl 1095 pri Nitre Ladislav bol synom maďarského kráľa Bela. V roku 1077 ho šľachtici zvolili za uhorského kráľa. Jeho príbuzný, syn bývalého kráľa, ho vyzval, aby bojoval o trón. Ladislav ho porazil v roku 1089. Podporoval pápeža Gregora VII. v jeho nástupníckom boji proti vládcovi Henrichovi IV. a Rupertovi zo Švábska. Ladislav sa oženil s Adelaidou, dcérou vojvodu Welfa z Bavorska, ktorý patril medzi Rupertových priaznivcov. Ladislav úspešne víťazil nad pokusmi napadnúť Uhorsko. Podporoval misionársku činnosť. Postavil veľa kostolov, poskytol náboženskú slobodu židom a mohamedánom.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. jún † okolo 623 (?) Sv. Bertrand pôsobil ako kňaz v Paríži. V roku 587 sa stal biskupom v Le Mans vo Francúzsku. Vysvätil ho sv. Germanus. Založil kláštor, hospic a postavil kostol. V roku 614 sa zúčastnil na synode v Paríži. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 30. jún † okolo 202 Basilides bol podľa tradície vojakom v Alexandrii v Egypte. Poverili ho, aby strážil sv. Potamianu, ktorú zatkli kvôli viere. Keď ju viedol na popravisko, bránil pred skazenými chlipnými mužmi. Potamina sa mu odmenila tým spôsobom, že tri dni po svojej poprave sa mu zjavila oslávená a položila mu na hlavu korunu. Basilides sa obrátil na kresťanstvo a aj on zomrel ako mučeník pre vieru. FacebookTwitterGoogle+E-mail