Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

krstné meno: Zoe Svätá Sviatok: 31. december; lazaristi a vincentky si ju pripomínajú 28. novembra * 2. máj 1806 Fain-les-Moutiers, Burgundsko, Francúzsko † 31. december 1876 Paríž, Francúzsko Sv. Katarína Labouré (čít. laburé) pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzsku. Tam sa narodila 2. mája 1806 v dedinke Fain-les-Moutiers (čít. fen-le-mutije). Bola deviata z jedenástich detí skromnej roľníckej rodiny. Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe. Keď mala Zoe deväť rokov, zomrela jej matka. Vtedy sa osobitne primkla k Panne Márii ako k svojej nebeskej matke. O tri roky neskôr jej staršia sestra, ktorá sa starala o domácnosť, odišla do rehoľnej spoločnosti Dcér  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 31. december * okolo 383 Rím † 31. december 439 Olivová hora, Jeruzalem Význam mena: tmavá, čierna (gr.) Atribúty: hlávka kapusty, lebka Sv. Melánia Mladšia bola vnučkou Melánie Staršej, ktorú si uctieva východná Cirkev tiež ako svätú. Pochádzala z bohatej rodiny, jej otec, Valerius Publicola, bol senátor a uprostred Ríma mal palác. Melániu významne ovplyvnil sv. Hieronym, ktorý v tom čase pôsobil ako poradca a sekretár rímskeho biskupa Damaza a mal veľký duchovný vplyv na množstvo mladých ľudí, predovšetkým na ženy. Na nátlak rodiny sa Melánia musela vo veku 13 rokov vydať; jej manžel Pinianus mal 17 rokov. Ich dve  [ Read More ]

taliansky: Giuseppina Blahoslavená Sviatok: 31. december * 18. novembra 1863 Casatisma, Pavia, Taliansko † 31. december 1924 Cagliari, Sardínia, Taliansko Blahoslavená Jozefína sa narodila 18. novembra 1863 v Casatisme v Pavii (Taliansko) v hlboko veriacej rodine. Vo veku dvadsať rokov vstúpila do kláštora Dcér kresťanskej lásky (vincentky) v Turíne. Rok na ju preložili do Cagliari na Sardíniu. V roku 1888 zložila rehoľné sľuby. Usilovala o praktický život čistoty, chudoby a poslušnosti. Cítila, že ak chce byť vernou služobnicou Božou, musí slúžiť tým najchudobnejším. To aj robila. Keď mala tridsať rokov, zistili jej tuberkulózu. Táto choroba ju sprevádzala až do smrti. No neodradila  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. december † 5. storočie Sv. Barbacián bol kňazom v Antiochii v Malej Ázii (dnešné Turecko). Bol poradcom rímskej cisárovnej Gally Placidie. Cisárovná bola kresťanka, dala postaviť mnohé sakrálne stavby – kostoly aj kláštory. Spomedzi nich vynikajú hlavne stavby v Ravenne. Tam potom pôsobil aj sv. Barbacián. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 31. december * Rím † 31. december 335 tamtiež Pontifikát: 314 – 335 Význam mena: obyvateľ lesov, lesný muž (lat.) Sv. Silvester sa narodil v Ríme. Za kňaza ho vysvätil pápež sv. Marcelín. Bolo to v pokojnom období, po ktorom prišlo prenasledovanie kresťanov za cisára Diokleciána. Silvester ho prežil a takisto aj prenasledovanie za Maximiána. Dočkal sa pokojných časov, ktoré nastali vďaka cisárovi Konštantínovi Veľkému a jeho Milánskemu ediktu roku 313. Roku 314 sa stal pápežom. V tom istom roku poslal štyroch legátov na koncil Západnej Cirkvi, ktorý zvolal kvôli ariánom. Roku 325 sa konal slávny koncil v Nicei. Vtedy už  [ Read More ]