Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 8.január * 4. január 1915, Vajnory † 8. január 1969, Bratislava Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915. Bol najstarší z desiatich detí Jána Zemana a Agneše rodenej Grebečiovej. Vyrastal v rodine, ktorá od útleho detstva vychovávala deti k viere, a tak niet divu, že už ako malý desaťročný chlapec sa rozhodol vydať na cestu rehoľného kňaza. Nikomu sa nepodarilo odradiť ho od tejto myšlienky. Dokonca ani donovi Bokorovi, ktorý ho pred prijatím do ústavu saleziánov v Šaštíne skúšal. Na požiadanie rodičov, pretože boli chudobní, ho odrádzal, že je ešte malý a v kláštore saleziánov bude bez mamičky  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. január * 400? † 482 O jeho pôvode nič nevieme, ani to, z ktorej krajiny pochádzal. Formoval sa v lérinskom kláštore v Galii. Okolo r. 454 prišiel do Podunajska, kde žil ako pustovník. Pohyboval sa na území od Vindobony (dnešná Viedeň) až po Castra Batava (Pasov). Pôsobil aj medzi Slovanmi pravdepodobne v Panónii, južne od Dunaja. Jeho telo preniesli v r. 482 do južného Talianska. Žil veľmi prísne, asketicky. Chodil bosý, odetý v hrubom odeve, spával na holej zemi. Jedol iba raz denne, a to po západe slnka. Nikdy nepil víno. Modlil sa a rozjímal vždy dlho do  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. január * okolo 410 Severná Afrika (?) † 482 Favianis, dnes Mautern an der Donau pri Krems, Rakúsko Význam mena: prísny, vážny (lat.) Patrón Bavorska, väzňov, vinohradníkov, výrobcov lán O sv. Severínovi nevieme, kde a kedy sa narodil, ale odhady siahajú do roku okolo 410 a do severnej Afriky. Objavil sa okolo roku 455 na území dnešného Rakúska, kde pomáhal obyvateľom Rímskej ríše, ktorá mala pri Dunaji svoje hranice. Vtrhli tu totiž hordy krvilačných barbarov, pálili, ničili a kradli všetko, čo im prišlo do cesty. Zároveň zabíjali ľudí. Severín im pomáhal tak fyzicky, ako aj duchovne. Povzbudzoval ich, aby sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. január * Rím † okolo 290 Beauvais, Francúzsko Podľa tradície kňaz sv. Lucián spolu s laikmi Maximiánom a Juliánom odišli z Ríma do Galie na misie. Tam položili svoj život za Krista. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 8. január † okolo 179 Sv. Apolinár bol jedným z najslávnejších biskupov 2. storočia. Euzébius, sv. Hieronym a ďalší sa o ňom vyjadrujú s veľkou úctou a udávajú o ňom niekoľko faktov. Biskupom sa stal okolo roku 161. Vydal apológiu, ktorá je obhajobou kresťanského náboženstva proti cisárovi Markovi Auréliovi, ktorý krátko pred tým dosiahol víťazstvo nad Kvádmi, ľuďmi, ktorí obývali územie dnešnej Moravy. Jedna z jeho légií, dvanásta, bola zložená prevažne z kresťanov. Keď armáda umierala kvôli nedostatku vody, vojaci tejto légie padli na kolená a prosili Boha o pomoc. Účinok bol okamžitý, pretože začal padať výdatný dážď  [ Read More ]