Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 8. máj * 11. apríl 1815 Aachen, Nemecko † 8. máj 1894 Simpelveld, Holandsko Cirkev v Nemecku dostala v sobotu 5. mája novú blahoslavenú. Rehoľníčka Clara Fey (1815-1894) bola blahorečená v Aachene počas slávnosti, ktorej predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Clara Fey v 19. storočí založila rehoľnú kongregáciu Sestier chudobného Ježiška. Jej diela na pomoc deťom a mládeži z biednych pomerov sa z Nemecka a Holandska rozšírili po celom svete.   Zdroj: Vatican News FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavená Sviatok: 8. máj * 26. marec 1901, Bayonne, New Jersey, Spojené štáty americké † 8. máj 1927 Convent Station, New Jersey, Spojené štáty americké Miriam Terézia Demjanovich, sa narodila 26. marca 1901 v meste Bayonne v USA ako najmladšia zo siedmych detí v rodine slovenských gréckokatolíkov Alexandera Demjanoviča a  Johanny r. Suchej, pôvodom z Bardejova. Do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety vstúpila v roku 1925 po získaní vysokoškolského diplomu v odbore humanistiky s vynikajúcimi výsledkami. Už ako postulantka a novicka sa Miriam Terézia vyznačovala intenzívnou spiritualitou založenou na mystickej skúsenosti spoločenstva Najsvätejšej Trojice, a to až do tej miery, že ju nazývajú „americkou svätou Terezkou od Dieťaťa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. máj * 1226 Saludecio (Rimini), Taliansko † 8. máj 1292 Monte Orciaro, Taliansko Amato Ronconi sa narodil v Saludecio v roku 1226 ako druhý syn otcovi Felixovi z rodu Ronconi a matke Sante. Pretože sa veľmi skoro stal sirotou, svoju mladosť prežil s rodinou svojho brata. Amato sa už ako mladík rozhodol žiť podľa evanjelia v duchu františkánskej spirituality. Navštevoval malý kláštor, ktorý založil svätý František a ktorý sa nachádza na Monte Formosino medzi Castello di Montegridolfo a Mondaino. František z Assisi sa stal inšpiráciou pre jeho život pokánia a lásky a pretože ho chcel nasledovať zblízka, rozhodol sa byť súčasťou  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 8. máj * 18. september 1882 Oberdorf, Bádensko-Württembersko, Nemecko † 8. máj 1913 Hegne pri Konstanz, Bádensko-Württembersko, Nemecko Význam mena: bohatá dedička (zast. nem.) Ulrika Nischová, krstným menom Františka, sa narodila v Oberdorf-Mittelbiberachu (diecéza Rottenburg-Stuttgart) 18. septembra 1882 v Nemecku ako prvá z jedenástich detí. Otec slúžil v kaštieli pri koňoch, mama robila slúžku v hostinci. Jej rodina bola veľmi chudobná. Kvôli tomu ju vychovávala babka a neskôr teta, ktoré jej dali dobré základy náboženské i ľudské. Keď skončila školu, aj ona sa zamestnala ako slúžka v rôznych rodinách, aby pomohla svojim rodičom v ich chudobe. V roku 1903 ju  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. máj * Kapadócia, Turecko † okolo 303 Byzancia, dnes Istanbul, Turecko Atribúty: odev vojaka, tŕňová koruna, meč alebo kopija alebo sekera Patrón vojakov, v nebezpečenstve smrti, pri bolestiach hlavy, v bezvýchodiskových situáciách Sv. Akácius pochádzal z Kapadócie. Slúžil ako vojak v cisárskej armáde v Trácii. Keď sa zistilo, že je kresťan, zatkli ho a kruto mučili. Odvliekli ho do Byzancie, kde ho sťali. V tradícii sa vyskytuje niekoľko mučeníkov s týmto menom. Takisto viacero kostolov má za patróna práve sv. Akácia. Sv. Akácius patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 8. máj † okolo 515 Pustovník Abran spolu so svojimi piatimi mladšími bratmi a troma sestrami opustil Írsko a vylodil sa v Británii. Tu všetci pokračovali v pustovníckom živote a do veľkej miery ovplyvnili miestnych ľudí. Abran i všetci jeho súrodenci boli vyhlásení za svätých.     FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 8. máj † 8. máj 615 Rím, Taliansko Význam mena: dobrodinec (lat.) Pontifikát: 608 – 615 Bonifác bol synom doktora z l’Aquila; stal sa dekanom a pokladníkom pápeža sv. Gregora Veľkého. Napriek svojmu vysokému postaveniu žil veľmi jednoducho. Svoj dom premenil na kláštor. Za pápeža bol zvolený v r. 607, na pápežský stolec sa však dostal až v septembri 608, keď cisár Fokas potvrdil jeho voľbu. Cisár mu daroval Panteón, chrám všetkých pohanských bohov, ktorý Bonifác pokresťančil a zmenil na chrám zasvätený Božej Matke a všetkým mučeníkom. Do nového chrámu premiestnil mnoho relikvií svätých mučeníkov z katakomb. Posviacka pôvodne  [ Read More ]