Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 9. júl * okolo 1528, † 9. júla 1572; * okolo 1542, † 9. júla 1572 Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli.  [ Read More ]

francúzsky: Jean-François-Régis Clet Svätý Sviatok: 9. júl; deň smrti: 18. február * 19. august 1748 Grenoble, Francúzsko † 18. február 1820 Wutschangfu, Čína Vincent de Paul hlásal odvahu mučeníkov, ale často hovoril svojim synom a dcéram, že žiť evanjelium s vierou a pestovať vincentínsku čistotu, pokoru, jednoduchosť, horlivosť a vľúdnosť každý deň života je skutočným mučeníctvom, „zomierať sebe , aby Kristus mohol žiť vo Vás“. Jean-François-Régis Clet svojím svedomitým životom prežívaným svojími dennými záväzkami rástol vo svätosti, ktorá mu dala silu prijať mučeníctvo za svoju kresťanskú vieru v r. 1820 v Číne. Ján František sa narodil ako desiaty z pätnástich detí vo farmárskej  [ Read More ]

krstným menom Uršula (Orsola) Svätá Sviatok: 9. júl * 27. december 1660 Mercatello, Urbino, Taliansko † 9. júl 1727 Città di Castello, Perugia, Taliansko Význam mena: nositeľka víťazstva (gr. Bereniké), Ver – jar, Niké – víťazstvo, víťazná jar (lat.-gr.); Vera icon – opravdivý obraz (gr.), slovenská podoba tohto mena: Jarmila Sv. Veronika Giuliani bola kapucínkou, mystičkou, mala veľa duchovných zážitkov. Do kláštora kapucínok vstúpila roku 1677 v Citti di Castello v Umbrii. Tam prežila zvyšok svojho života. Tridsaťštyri rokov bola novicmajsterkou. V roku 1697 dostala stigmy, mala vízie. Jej spolusestry boli ohromené veľkým počtom jej mystických zážitkov. V roku 1716 sa stala opátkou. V tejto  [ Read More ]

patrí do skupiny čínskych mučeníkov Svätá Sviatok: 9. júl * 28. apríl 1866 Beaune, Dijon, Francúzsko † 9. júl 1900 Tai-yuen-fu, Čína Sv. Mária Ermellina od Ježiša, vlastným menom Irma Grivotová, patrí do skupiny sto dvadsiatich čínskych mučeníkov, ktorých kanonizoval pápež Ján Pavol II. 1. októbra 2000. Za blahoslavených boli vyhlásení v rôznych menších skupinách od roku 1746 do roku 1951. Medzi nimi sú biskupi, kňazi, katechéti, rehoľné sestry a rehoľní bratia, ale aj laici. Z tohto celkového počtu bolo 9. júla 1900 v meste Tai-yuen-fu zavraždených dvadsaťdeväť ľudí – 3 biskupi, 4 kňazi, 1 rehoľný brat, 7 rehoľných sestier,  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 9. júl mučeníci z rokov 1648-1930 Pri misijnej činnosti v Číne v priebehu rokov mnoho ľudí položilo život za vieru a za Krista. 9. júla si spomíname na 120 mučeníkov, medzi ktorými sú biskupi (napr. Pietro Sans i Jarda, Alojz Versiglia a ďalší), kňazi (Augustín Zhao Rong, Ján z Triore a ďalší), seminaristi, rehoľníci a laici. Všetci boli prenasledovaní pre svoju vieru a nankoniec ich zavraždili. Za svätých boli vyhlásení 1. októbra 2000 pápežom Jánom Pavlom II. na Námestí sv. Petra v Ríme. FacebookTwitterGoogle+E-mail