Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 28. august * 26, január 1882 Baranówka, Lubelskie, Poľsko† 18. august 1944 Nawojowa Góra, Małopolskie, Poľsko Narodil sa 1. 3. 1891 v Baranówke, blízko Lubartowej (vo východnom Poľsku), kde ho otec Vojtech a matka Mariana (roz. Goždziková) pokrstili. V 12 rokoch sa stal žiakom malého seminára bosých karmelitánov vo Wadoviciach. V 17 rokoch prešiel do Czerne, kde 29. 8. 1908 prijal rehoľný habit aj s novým menom Alfons Maria od Ducha Svätého. Hneď po noviciáte začal vo Wadoviciach študovať filozofiu. V roku 1912 zložil večné sľuby a potom sa pustil do štúdia teológie v Krakove. Kvôli vojne musel odtiaľ predčasne odísť. Po  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15.marec * 12. októbra 1880, Boretto, Taliansko† 15. marec 1951 Viedma, Río Negro, Argentína Artemid Zatti sa narodil 12. októbra 1880 v v Borette pri Reggii Emilia. Jeho rodičia boli roľníci: Alojz Zatti a Albína Vecchi. V roku 1888 zomrel don Bosco. Rok nato začal 9-ročný Artemid Zatti pracovať. Ešte netušil, kto je to don Bosco, hoci neskôr ho v Argentíne nazvali donom Boscom chudobných. V tomto veku však bez toho, aby o tom niečo vedel, prežíval tvrdú skúsenosť Janka Bosca na gazdovstve u Mogliovcov. Artemid vstával ráno o tretej, zjedol trochu polenty, aby sa celkom prebudil a hybaj na pole. Až do  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. január * 28. august 1774 New York City, Provincia New York, Britská Amerika† 4. január 1821 Emmitsburg, Maryland, Spojené štáty americké Elizabeth Ann Bayley Seton pochádzala z New Yorku. Stala sa zakladateľkou kongregácie milosrdných sestier v Spojených štátoch. Pôvodne bola členkou episkopálnej cirkvi. Vydala sa v 19 rokoch, mala päť detí a čoskoro ovdovela. Vo svojich 31 rokoch konvertovala ku katolíckej cirkvi. Za svoje obrátenie vďačila Najsvätejšej Sviatosti. V New Yorku získala miesto učiteľky, ale pretože bola katolíčkou musela čoskoro toto povolanie opustiť. Na podnet otca Williamema Dabourga založila farskú školu v Baltimore. Tam sústredila okolo seba skupinu mladých obetavých učiteliek,  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 9. júl * okolo 1528, † 9. júla 1572; * okolo 1542, † 9. júla 1572 Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 20. november * 14. júl 1928, Vysoká nad Uhom † 22. november 1944, Vysoká nad Uhom Anka sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom a rodičia – Ján Kolesár, prezývaný Hruška, a Anna, rodená Kušnírová – ju hneď na druhý deň dali pokrstiť. Naoko ničím výnimočné dievča z východoslovenskej dediny Vysoká nad Uhom. Chodila do ľudovej školy, pomáhala v domácnosti a na gazdovstve, ako to bývalo v tej dobe zvykom. Keď mala Anka desať rokov, zomrela jej mama. Zrazu sa Anka stala jedinou ženou v dome. Starší brat s otcom pracovali na poliach a ona sa starala o všetko potrebné. Nebolo ľahké v takom veku  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 25. november  * 25. november 1386, Waldsee, Upper Swabia †  25. november 1420, Waldsee, Upper Swabia Narodila sa 25. 11. 1386 vo Waldsee (dnešnom Bad Waldsee) v Hornom Švábsku v Nemecku ako dcéra chudobného tkáča Hansa Achlina a jeho ženy Anny. Mala dvoch bratov a bola vychovávaná v zbožnej rodine, kde ju najmä matka viedla k nábožnému životu prostredníctvom evanjelií, ktoré jej rozprávala cez príbehy. Takto v malej Alžbete rástla láska k Ukrižovanému. Vo veku 14 rokov sa pod vedením svojho duchovného vodcu pátra Konráda Kügelina, rozhodla vstúpiť do františkánskeho tretieho rádu. Prvé tri roky zostala vo svojom rodisku a v roku  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 5. február * 21. november 1774, Rím †  5. februára 1825, Rím Alžbeta Canoro Mora sa narodila 21. novembra 1774 v Ríme ako dcéra bohatého statkára Tomáša Canoriho a jeho manželky rodenej Primol. Bola vychovaná v kláštore augustiniánok v Cascia, kde však bola len 2 roky, a preto jej vedomosti boli iba čiastočné. Vtedy, vo veku 12 rokov, urobila Alžbeta sľub čistoty a zatúžila po rehoľnom stave. Zbožnosť a skromnosť umocňovali jej telesnú krásu. Keď sa vrátila domov, bola uvedená do svetského diania. „Stala som sa korisťou ľudských márností, ale moja duša zostala nedotknutá hriechom,“ napísala vo svojich zápiskoch. Rodičia,  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 30. august * 3. apríl 1894, Llucmajor, Malorka v Španielsku †  26. august 1936,  Dehesa de la Villa, Madrid, Španielsko Angela Ginard Martí sa narodila 3. apríla 1894  a narodila sa ako tretia z deviatich detí Sebastianovi Ginardovi Garcíovi a Margherita Martí Canalsovej. Po dvoch dňoch bola pokrstená a dostala meno „Angela“. 14. apríla 1905 prijala svoje prvé sväté prijímanie a od tej chvíle sa cítila povolaná do náboženského života, pretože bola ovplyvnená najmä častými návštevami jej dvoch tiet, ktoré boli rehoľníčkami. Angelina rodina sa presťahovala do Palma de Mallorca, keď bola ešte mladá; tu spolu so svojimi dvoma staršími sestrami začala zarábať peniaze tým, že vyšívala a robila klobúky  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 17. máj * 21. jún 1919, Orgosolo Sardínia † 17. máj 1935, Orgosolo Sardínia   Antonia sa narodila na Sardínii, ako druhé dieťa z desiatich. Bola nútená opustiť základnú školu, potom čo absolvovala štyri roky štúdia, aby prevzala domáce povinnosti od svojej matky Grazie. Matka Grazia svoju dcéru často volala „kvetina môjho života.“ Jej matka mala vývinovú srdcovú vadu, ktorá jej bránila v tom, aby pokračovala vo vykonávaní svojich domácich povinností. Grazia hovorila, že Antonia „nikdy, ani jediný raz nebola proti mne.“ Antonia bola poslušná a tvrdo pracovala. Ochotne a usilovne vykonávala svoje povinnosti a prevzala zodpovednosť, ako keby bola už dospelá. Antonia varila,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 7. august * uvádza sa rok 304 † (?) Augsburg Svätá Afra z Augsburgu pochádzala z Cypru. So svojou matkou Hiláriou odcestovala do Bavorska a začali žiť v Augsburgu. Jej matka, ako veľká vyznavačka bohyne Venuše si založila nevestinec a Afra sa v ňom stala prostitútkou. V čase prenasledovania biskup Narcis z Gerony s diakonom Felixom opustili Španielsko a jedného večera hľadali miesto k odpočinku v Augsburgu. Tam sa ich ujala Afra a poskytla im večeru. Biskupova zbožná modlitba pred jedlom a celý jeho láskyplný zjav boli niečím, s čím sa Afra nikdy predtým nestretla. Rozprávanie biskupa vzbudilo jej  [ Read More ]