Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 2. november * 29. apríl 1868 Trebbio, Taliansko † 2. november 1889 , San Vito, Taliansko Rehoľník Pio Campidelli, vlastným menom Luigi (Alojz) Campidelli sa narodil 29. apríla 1868 v Trebbio v talianskej diecéze Rimini. Bol štvrtým dieťaťom síce chudobných, ale zato zbožných rodičov Giuseppe i Filomény Campidelliových. Keď mal šesť rokov zomrel mu otec na týfus. V roku Pána 188o spoznal rehoľu pasionistov. Zapísal sa do svetského združenia sv. Pavla z Kríža a obliekol si passionistický škapuliar. Mal dvanásť rokov, keď pod vplyvom svojej veľkej túžby stať sa passionistom sa s mamou vybral do kláštora v Casale. Predstavený v ňom rozpoznal výnimočného  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. október * 18. apríl 1881, Vrasene, Belgicko † 6. október 1916 Kortrijk, Belgicko Blahoslavený Isidore de Loor sa narodil 18. apríla roku Pána 1881 v obci Vrasene v Belgicku. Bol najstarším synom hlboko nábožných rodičov Alojza de Loor a Kamily rodenej Hutsebautovej. Každý deň sa zúčastňoval na svätej omši a večer sa s rodičmi modlieval ruženec. Sviatosť birmovania prijal 25. mája roku Pána 1894 a po ďalšie roky pomáhal pri príprave na prijatie tejto sviatosti mladším spolužiakom. Izidor miloval rozjímať o Spasiteľovom utrpení. Od svojich 14 rokov mal túžbu stať sa rehoľníkom. Ale pretože bol potrebný na otcovom hospodárstve, svoju túžbu mohol  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 13. november * 16. november 1900, Belene, Bulharsko † 11. november 1952, Sofia, Bulharsko Vincent Bossilkov sa narodil v 16. novembra roku Pána 1900 v bulharskej dedinke (v súčasnosti je už mestom) Belene. Mal zbožných a pracovitých rodičov. Dňa 18. apríla roku Pána 1919 vstúpil Vincent do noviciátu passionistov v dedinke Ere v Belgicku, obliekol si rehoľný habit a prijíma meno Eugen od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Večné sľuby zložil 29. apríla roku Pána 1923 počas pobytu v Mooku v Holandsku. 25. júna roku Pána 1926 bol vysvätený za kňaza. O šesť rokov neskôr sa vracia do Bulharska, aby doma začal svoju  [ Read More ]