Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. október * 3. január 1694 Ovada, Piedmont, vojvodstvo Savoy † 18. október 1775 Rím, Taliansko Svätý Pavol z Kríža pochádzal z Piemontu (v terajšom severozápadnom Taliansku). Narodil sa 3. januára 1694 v obci Ovada pri Alessandrii. Jeho občianske meno bolo Paolo Francesco Danei. Rodina Daneiovcov bola početná. Pavol sa narodil ako druhý zo šestnástich detí. Rodičia boli spočiatku zámožní, ale politické otrasy a rodinné nešťastia priviedli Daneiovcov do hmotných ťažkostí. To poznačilo aj Pavlov život, lebo ako najstarší z chlapcov sa delil s rodičmi o ich trápenia, starosti a práce. Hoci mal silnú a energickú povahu, ostal po celý život citlivý  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 11. september * 7. september 1912 Piran, Slovinsko † 11. september 1946 Grisignana, Taliansko Francesco Giovanni Bonifacio sa narodil dňa 7. septembra 1912 v Pirane na poloostrove Istria v severovýchodnom Taliansku (dnes Piran v juhozápadnom Slovinsku) pri Jadranskom pobreží. Vyrastal v skromných pomeroch veriacej rodiny, v ktorej bol druhým zo siedmich detí. 27. decembra 1936 sa stal v Terste kňazom. V rokoch 1943 až 1945 juhoslovanskí vojaci maršála Tita, v spojení s talianskymi komunistami, robili etnické čistky a je uvádzané, že tisíce ľudí skončilo v spoločnom hrobe, v tzv. „Foibe“, ktorý bol krasovou priepasťou len niekoľko kilometrov od Terstu.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. september * 1414 Dukla, Poľsko † 29. september 1484 Ľvov, Ukrajina Narodil sa okolo roku 1414 v Dukle, ležiacej asi 10 km juhozápadne od Iwonicza na okraji Karpát. Vo svojej mladosti, podľa niektorých rozprávaní, žil pustovníckym životom v dukelských lesoch nad potokom Zašpit alebo na svahu Čergowej hory. Neskôr pravdepodobne vyučoval na farskej škole v Dukle alebo v Krosne. Asi dvadsaťpäťročný vstúpil ku konventuálnym františkánom v Kosne. Po noviciáte a rehoľných sľuboch študoval teológiu na rehoľných školách. Stal sa kňazom a veľmi dobrým kazateľom. Opakovane bol zvolený za kvadriána v Krosne a v Ľvove. V roku 1443 sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. marec * 20. december 1576, Skoczów, Sliezsko † 17. marec 1620, Olomouc Svätý Ján Sarkander žil v dobe závažných náboženských rozbrojov, ktoré ho nakoniec stáli život. Pre zložitosť doby a neúplnosť prameňov je nejednoznačnou postavou – tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska ekumenického. Narodil sa 20. decembra 1576 v katolíckej rodine v Skočove na Těšínsku. Matka sa volala Helena Gurecká a jeho otcom bol Gregor Matej Sarkander, zrejme potomok schudobnenej šľachty. Okrem nevlastného brata z prvého manželstva matky mal Ján ešte sestru a brata Pavla, Václava a Mikuláša, ktorý sa tak isto stal kňazom. Sliezsko bolo už vtedy viacjazyčné a čo sa týka vierovyznania, prevládali tu luteráni.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január * 28. marca 1811 Prachatice, ČR † 5. januára 1860 Filadelfia, USA Význam mena: skromný (lat.) Ján Nepomuk Neumann sa narodil 28. marca 1811 v Prachaticiach na Šumave. Jeho otec Filip Neumann pochádzal z bavorského Obernburgu a v Prachaticiach sa stal pančuškovým majstrom. Oženil sa s dcérou prachatického sedlárskeho majstra: Anežkou Lepšou. Ján bol ich tretie dieťa, po ňom sa narodili ešte ďalšie tri. V deň svojho narodenia bol pokrstený v kostole svätého Jakuba Staršieho a dostal meno po českom patrónovi Jánovi Nepomuckom. Ako sám spomína vo svojom denníku, obidvaja jeho rodičia boli hlboko veriaci. Maminka ho často vodila do kostola na rôzne pobožnosti, takmer denne  [ Read More ]