Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 2. november * 29. apríl 1868 Trebbio, Taliansko † 2. november 1889 , San Vito, Taliansko Rehoľník Pio Campidelli, vlastným menom Luigi (Alojz) Campidelli sa narodil 29. apríla 1868 v Trebbio v talianskej diecéze Rimini. Bol štvrtým dieťaťom síce chudobných, ale zato zbožných rodičov Giuseppe i Filomény Campidelliových. Keď mal šesť rokov zomrel mu otec na týfus. V roku Pána 188o spoznal rehoľu pasionistov. Zapísal sa do svetského združenia sv. Pavla z Kríža a obliekol si passionistický škapuliar. Mal dvanásť rokov, keď pod vplyvom svojej veľkej túžby stať sa passionistom sa s mamou vybral do kláštora v Casale. Predstavený v ňom rozpoznal výnimočného  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. október * 18. apríl 1881, Vrasene, Belgicko † 6. október 1916 Kortrijk, Belgicko Blahoslavený Isidore de Loor sa narodil 18. apríla roku Pána 1881 v obci Vrasene v Belgicku. Bol najstarším synom hlboko nábožných rodičov Alojza de Loor a Kamily rodenej Hutsebautovej. Každý deň sa zúčastňoval na svätej omši a večer sa s rodičmi modlieval ruženec. Sviatosť birmovania prijal 25. mája roku Pána 1894 a po ďalšie roky pomáhal pri príprave na prijatie tejto sviatosti mladším spolužiakom. Izidor miloval rozjímať o Spasiteľovom utrpení. Od svojich 14 rokov mal túžbu stať sa rehoľníkom. Ale pretože bol potrebný na otcovom hospodárstve, svoju túžbu mohol  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. september * 1414 Dukla, Poľsko † 29. september 1484 Ľvov, Ukrajina Narodil sa okolo roku 1414 v Dukle, ležiacej asi 10 km juhozápadne od Iwonicza na okraji Karpát. Vo svojej mladosti, podľa niektorých rozprávaní, žil pustovníckym životom v dukelských lesoch nad potokom Zašpit alebo na svahu Čergowej hory. Neskôr pravdepodobne vyučoval na farskej škole v Dukle alebo v Krosne. Asi dvadsaťpäťročný vstúpil ku konventuálnym františkánom v Kosne. Po noviciáte a rehoľných sľuboch študoval teológiu na rehoľných školách. Stal sa kňazom a veľmi dobrým kazateľom. Opakovane bol zvolený za kvadriána v Krosne a v Ľvove. V roku 1443 sa  [ Read More ]