Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 8.november 3.-4. storočie V kresťanskej tradícii sa môžeme stretnúť s dvoma skupinami štyroch mučeníkov, ktoré majú názov „Sancti Quatuor Coronati“ (Štyria svätí korunovaní). Do prvej skupiny patria Kastor (Castorius), Klaudius, Nikostratus a Symforián. Podľa tradície boli sochármi v meste Sirmium (Panónia). Keďže odmietli zhotoviť sochy pohanských bohov, mučili ich a nakoniec zavraždili. Stalo sa to za vlády cisára Diokleciána (zač. 4. stor.). Spolu s nimi zomrel aj mučeník menom Simplicius. Druhá skupina „Štyroch svätých korunovaných“ zomrela v Albane v Taliansku. Boli to Karpofórus, Sekundius, Severián a Viktorín. Zasvätený im je jeden z rímskych kostolov. Spomienka na nich sa  [ Read More ]

Spred 5.storočia Existujú dve staré byzantské zbierky životopisov svätých, ktoré opisujú štvorčlennú rodinu, ktorá bola upálená pre vieru. Nie sú známe ani mená, ani žiadne biografické údaje ani o rodičoch, ani o ich dvoch synoch. Ich mená sú známe síce len Bohu, ale obeta ich života pre Krista má hodnotu, nebola zabudnutá. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 7.september 16.-17. storočie Patrí medzi troch košických mučeníkov. Štefan Pongrácz pochádzal zo šľachtickej rodiny. Narodil sa asi v roku 1583 v Sedmohradsku, v meste Alvinc (pri Alba Julia). Študoval na gymnáziu v Koložvári (Cluj v Rumunsku). Od malička bol nábožným a hĺbavým. Keď však rodičom oznámil svoje rozhodnutie stať sa rehoľníkom, dostal sa s nimi do sporu. Rodičia ho odhovárali, vykresľovali mu život v reholi v najčernejších farbách a svetský život ako bezstarostný a šťastný. Štefan sa nedal odradiť. Rodičia mu nakoniec nechali slobodu a v roku 1602 mohol vstúpiť do noviciátu jezuitov v Brne. O dva roky  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. december * okolo 1 (?) Jeruzalem (?) † okolo 36/40 pri Jeruzaleme Význam mena: koruna, korunovaný (gr.) Atribúty: odev diakona, kameň Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol diakonom prvej Cirkvi, bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. O jeho živote sa v krátkosti píše v Skutkoch apoštolov. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Nepriateľom Cirkvi sa to však nepáčilo. Pri jeho múdrosti však strácali argumenty, a tak našli mužov, ktorí krivo svedčili, že hovoril proti Bohu.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 10. február * okolo 480 Nursia, dnes Norcia, Taliansko † okolo 542 pri kláštore Montecassino, Taliansko Atribúty: holubica, ľalia Patrónka rehoľných sestier; vzýva sa ako ochrankyňa pred búrkou a pri prosbách za dážď Sv. Školastika bola sestrou sv. Benedikta, zakladateľa benediktínskeho rádu, ktorý sa narodil okolo roku 480 v Nursii (terajšia Norcia) v Umbrii v Taliansku. O Školastike nevieme, kedy a kde sa narodila. Rodičia boli šľachticmi. Jediné útržky z jej života poznáme zo spisu „Rozhovory“, ktorý napísal pápež sv. Gregor Veľký. Podľa tohto spisu bola Školastika od detstva zasvätená Bohu sľubom panenstva. Svedčí to o tom, že  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. január * Narbonne, Francúzsko (alebo Miláno, Taliansko?) † 288 (?) Rím Atribúty: šíp, priviazaný k stromu Patrón umierajúcich, lukostrelcov, vojakov, vojnových invalidov, zbrojárov, zlievarov, klampiarov, murárov, záhradníkov, lesných robotníkov, garbiarov, hrnčiarov, hrobárov; proti moru a vredom, pri infekciách, chorých detí, homosexuálov a chorých na AIDS Podľa legendy sa sv. Šebastián narodil v Narbonne v Galii. Okolo roku 283 sa stal vojakom v Rímskej armáde. Vďaka nemu sa viacero ľudí obrátilo. Za cisára Diokleciána ho vymenovali za kapitána pretoriánskych gárd. Nevedeli totiž, že je kresťanom. Keď to počas Maximiánovho prenasledovania zistili, zbavili ho velenia a šípmi sa ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. apríl * okolo 13 pr. Kr.(?) † okolo 107 Význam mena: Boh vypočul (hebr.) Atribúty: pastorál (biskupská palica), palma Z evanjelia sv. Matúša sa dozvedáme o sv. Šimonovi alebo Simeonovi ako o veľmi blízkom človeku Pána Ježiša. Jeho otec, Kleopas, bol bratom sv. Jozefa a podľa niektorých zdrojov bola jeho matka sestrou Panny Márie. Tým pádom bol sv. Šimon bratrancom Pána Ježiša – predpokladá sa, že bol od neho starší o osem rokov. Nepochybne bol jedným z blízkych Kristových spriaznencov – spomína sa v Skutkoch apoštolov ako jeden z tých, na ktorých počas Turíc zostúpil Duch Svätý. Sv.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. november * 715 Konštantínopol, dnes Istanbul, Turecko † 28. november 764 tamtiež Sv. Štefan sa narodil v Konštantínopole. Sprvu žil ako pustovník, neskôr vstúpil do kláštora sv. Auxencia v Bitýnii a žil mníšskym životom. Po čase sa stal opátom. Veľa sa modlil a prepisoval knihy. V tom čase zúril blud ikonoklazmu (obrazoborectva). Cisár Konštantín V. Kopronymos podľahol tomuto bludu a násilím odstraňoval všetky obrazy svätých. Zameriaval sa najmä na kláštory. Tak prišiel aj do kláštora sv. Auxencia. Opát Štefan sa mu nechcel podvoliť, oponoval mu. Cisár ho dal zatknúť. Štefan nejaký čas strávil vo väzení. Ponižovali ho a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. august * okolo 969/975 Gran, Uhorsko, dnes Ostrihom, Maďarsko † 15. august 1038 Székesfehérvár, Uhorsko Význam mena: koruna, korunovaný (gr.) Atribúty: glóbus, kríž Sv. Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Jeho otec bol Gejza; v rokoch 972-997 vládol v Uhorsku ako veľkoknieža. Matka sa volala Šarlota, bola dcérou sedmohradského kniežaťa Gyulu. Štefan sa narodil asi v roku 975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgrim alebo jeden z jeho kňazov. Dovtedy sa volal Vajk. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou bl. Gizelou. V roku 997 prebral vládu po svojom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel.  [ Read More ]

Štrnásť pomocníkov v núdzi bola skupina svätých uctievaná v stredoveku ako obzvlášť nápomocní svätí, ktorí pomáhali v bežných situáciách života. Existuje viacero obmien zoznamov mien svätých, ktorí medzi nich patrili. Najčastejšie sa spomínajú sv. Akácius, Barbora, Blažej, Katarína z Alexandrie, Krištof, Cyriacus, Dionýz z Paríža, Erazmus, Eustach, Juraj, Margaréta, Pantaleon, Vendelín a Július, niekedy aj sv. Vít, sv. Egídius atď. O všetkých sa však nevieme s istotou vyjadriť, či existovali. Tento kult zanikol po Druhom vatikánskom koncile (1969). FacebookTwitterGoogle+E-mail