Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 10. jún * Gabii, Talinsko † AD 120 Gabii, Talinsko Getúlius znamená pochádzajúci z Gaetuli, čo bol kmeň zo Severnej Afriky. Je uctievaný spolu s Amanciom (Amantius), Cerealusom (Caerealis) a Primitívom (tal.: Getulio, Amanzio, Cereale, e Primitivo) ako kresťanský mučeník a svätec. Podľa tradície bol Getúlius manželom svätej Symphorósy. Bol veliteľom Rímskej armády za vlády cisárov Trajána a Hadriána; ale po svojom obrátení sa vzdal všetkých výhod a vrátil sa do kraja Sabina. Tam už horlivo pracoval jeho vlastný brat Amantius. Spolu obrátili ríšskeho legáta Caerealisa, ktorý bol poslaný zatknúť Getúlia. Cisára Hadriána tak rozhnevali tieto správy, že vyslal Licínia s rozsudkom smrti, ak sa  [ Read More ]

V Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Olíviu nenachádza. Svätá Sviatok: 10. jún * Palermo, Sicília, Taliansko † 10. storočie Tunis, Tunisko Podľa zbožnej legendy bola Olívia krásne dievča zo šľachtickej rodiny, ktorá bývala v Palerme v Taliansku. Útoční moslimovia ich zajali a odvliekli do Tuniska. Olívii dovolili bývať v jaskyni. Jej zbožný život a údajné zázraky však presvedčili mnohých moslimov, aby sa obrátili na kresťanstvo. Kvôli tomu ju uväznili a mučili. Keď sa obrátili aj jej mučitelia, ktorí ju mali upáliť, panovník ju nahnevaný dal sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 10. jún † okolo 660 Sv. Landerikus mal veľkú lásku k chudobným. Od r. 650 bol parížskym biskupom. Predal všetok svoj majetok, aby pomohol chudobným. Zašiel až tak ďaleko, že začal predávať cirkevné nádoby a nábytok. Stále viac si uvedomoval, že o chudobných a chorých v jeho diecéze nie je dobre postarané. Zvykom bolo umiestniť ich do lacnej nocľahárne, ktorá bola závislá od almužien dobrosrdečných ľudí. To ho viedlo k založeniu prvej skutočnej nemocnice v meste, zasvätenej sv. Krištofovi, ktorá sa stala známym „Božím hotelom“. Bol vždy ochotný poskytnúť duchovnú pomoc. Do svojej diecézy povolal benediktínov, ktorí tam založili opátstvo.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 10. jún * Bologna, Taliansko † 10. jún 1236 tamtiež Diana sa narodila v rodine d’Andalo pri Bologni v Taliansku okolo roku 1200. Bola obdivovateľkou kazateľského rádu dominikánov (Praedicatores), ktorý vtedy práve začínal svoju činnosť. Povzbudzovala bl. Reginalda z Orleansu, ktorého poslal do Bologne sv. Dominik, aby kúpil pozemok vedľa kostola sv. Mikuláša, ktorý sa neskôr stal kostolom sv. Dominika. To bolo v roku 1219. V auguste toho istého roku prišiel do Bologne sám sv. Dominik. Diana spolu s ďalšími mladými ženami zložili do jeho rúk sľub žiť v zasvätení Bohu. V roku 1221 Diana spolu so svojimi  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 10. jún † 1189 Význam mena: milý Bohu; milovník Boha Sv. Bohumil sa narodil v šľachtickej rodine neďaleko mesta Dobron v Poľsku. Iné podoby jeho mena sú Bogumilus alebo Theofilus. Spolu so svojím dvojčaťom Bogufalusom študovali v Paríži. Po ukončení štúdií bol v Dobroni vysvätený za kňaza. Na jeho podnet v tomto meste postavili kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Roku 1167 bol menovaný za arcibiskupa Gnezdna. On sám však túžil po živote v tichu a modlitbe. Preto žiadal o oslobodenie od biskupskej služby. Keď mu vyhoveli, utiahol sa ku kamaldulom, aby žil podľa reguly sv. Romualda ako eremita. Každý  [ Read More ]