Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 18. máj * 26. októbra 1828, Turín, Taliansko † 30. marca 1900, Turín, Taliansko Leonard Murialdo sa narodil v Turíne v roku 1828 ako ôsme dieťa svojich rodičov. V štyroch rokoch mu umrel otec. Dobrú kresťanskú výchovu získal v kolégiu Scolopínov v Savone. V mladom veku prešiel hlbokou duchovnou krízou, ktorá ho doviedla k obráteniu a k nájdeniu kňazského povolania. Filozofické a teologické štúdia začal v Turíne a počas tých rokov začal pracovať v oratóriu Anjela strážcu, ktoré riadil jeho bratranec, teológ Roberto Murialdo. Vďaka tejto spolupráci zakúsil problémy turínskej mládeže: chlapci na ulici, väzni, kominári, pomocníci v obchodoch. V roku  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 18. máj * 10. júla 1883, Düppenweiler, Beckingen, Nemecko † 18. mája 1918, Trier, Nemecko Blandína (Blandine) Merten sa narodila sa 10. júla 1883 v Düppenweiler v trevirskej diecéze a bola pokrstená ako Mária Magdaléna Merten. Vďaka príkladu a výchove svojich rodičov si z domu odniesla živú a hlbokú vieru. Od svojich súrodencov sa odmalička odlišovala hlbokým milosrdenstvom a zbožnosťou. Vo svojich 20-tich rokoch získala diplom a stala sa z nej vynikajúca učiteľka na katolíckych základných školách a príkladná kresťanka, vyznačujúca sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť tým najbiednejším. Svojich žiakov viedla svojím príkladným životom k uctievaniu Eucharistie, k úcte k utrpeniu Pána  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. máj * okolo 470 Toskánsko, Taliansko † 18. máj 526 Ravenna, Taliansko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Pontifikát: 523 – 526 Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. Cisárom v tom čase bol Justín I. Taliansko bolo pôvodne pričlenené k východorímskej ríši ako samostatný celok, ktorý spravoval miestodržiteľ v Ravenne. Koncom 5. storočia však vtrhli do Talianska Ostrogóti a ovládli ho na čele s kráľom Teodorichom, ktorý bol síce kresťanom, ale podľahol  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. máj † medzi 286 – 304 Význam mena: šťastný (lat.) Biskup a mučeník z mesta Spoleto alebo zo Spello v Taliansku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 18. máj * 1515 Cantalice, Taliansko † 18. máj 1587 Rím Význam mena: šťastný (lat.) Atribúty: s dieťaťom Ježišom v náručí, ruženec, vak Patrón matiek a detí Narodil sa v sedliackej rodine v Cantalice v Apúlii v Taliansku. Vo svojej mladosti bol pastierom a farmárskym pomocníkom. Neskôr sa v neďalekom kláštore Citta Ducale v Anticoli stal kapucínom, laickým bratom. Stal sa známym vďaka svojej jednoduchosti a zbožnosti. V roku 1549 bol poslaný do Ríma a ďalších 38 rokov strávil v tunajšom kláštore ako questor. Staral sa o chorých a chudobných. Mal mystické zážitky, niektoré veci videl do budúcnosti,  [ Read More ]