Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21.august † 21. august 259 Utica, dnes ruiny pri Kalâat El Andalous, Tunisko Sv. Kvadrát bol biskupom v meste Utica na území dnešného Tuniska. Kresťania tohto mesta veľmi trpeli kvôli prenasledovaniu zo strany Rimanov. Kvadrát a väčšina jeho veriacich boli umučení a usmrtení. Bolo to počas vlády cisára Valeriána. Sv. Kvadráta a jeho spoločníkov si zvlášť uctieval sv. Augustín a veriaci v Afrike. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. august † 303 Sardínia, Taliansko Sv. Luxorius zomrel pre vieru v Krista počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Spolu s ním sťali aj ďalších dvoch – Camerina a Cisella. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavení Sviatok: 21. august † 304 Edessa, dnes Şanlıurfa, Turecko Bassa bola manželkou pohanského kňaza. Keď počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána zatkli a odsúdili jej synov Theogónia, Agapia a Fidelisa (Pista), Bassa sa k nim tiež pripojila, pričom ona sama im dodávala odvahu a až do konca stála pri nich. Spoločne zomreli pre vieru v Krista. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. august * okolo 432 Lyon, Francúzsko † 481 (alebo 486) Clermont, dnes Clermont-Ferrand, Francúzsko Sv. Apolinár sa narodil v Lugdunume (Lyon), okolo roku 432. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a dostal vynikajúce vzdelanie v klasickom štýle. Pri vstupe do armády sa oženil s Papianillou, dcérou Avita, ktorý sa stal vládcom Západu v roku 455. Žil na cisárskom dvore a prežil zosadenie Avita v roku 456. Následne pôsobil ako hlavný senátor a prefekt Ríma (r. 468 – r. 469). Potom sa uchýlil do Galie, kde pokračoval v zhromažďovaní faktov, ktoré značne prispeli k nahliadnutiu do vtedajšej politickej situácie. V roku 469, hoci nie z  [ Read More ]

Svätý (vyhlásený pravoslávnou cirkvou) Sviatok: 21. august * 12. storočie Smolensk, Rusko † okolo 1222 tamtiež Biblista a mních, ktorý počas svojho života podstúpil veľa súdnych procesov. Narodil sa v bohatej rodine v Smolensku v Rusku. Ako dieťa osirel a vzdal sa dedičstva, aby sa stal mníchom. Vstúpil do kláštora v Bogoroditskay a v tej oblasti sa venoval apoštolskej činnosti v prospech chorých a chudobných. Abrahám si ako asketicky žijúci biblista ohlasujúci posledný súd znepriatelil mnohých členov svojej náboženskej komunity a nakoniec zo svojho kláštora odišiel a pridal sa k mníchom sv. Kríža. Ani tu však nebol prijatý, boli proti nemu vznesené  [ Read More ]

vlastným menom Jozef (Giuseppe) Sarto Svätý Sviatok: 21. august * 2. jún 1835 Riese, dnes Riese Pio X pri Trevise, Taliansko † 20. august 1914 Rím Pontifikát: 1903 – 1914 Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) Sv. Pius X. sa narodil 2. júna 1835 dedinke Riese pri Castelfranco Veneto v biskupstve Treviso ako druhý z desiatich detí. Jeho otec bol poštárom a roľníkom. Jozef rád miništroval, rád sa učil, mal veľké nadanie. Napriek tomu, že rodičia boli chudobní, podarilo sa mu vyštudovať gymnázium v Castelfranco a v Padove, kde potom ďalej študoval filozofiu a teológiu. Miesto v seminári mu zabezpečil tiež rodák z  [ Read More ]