Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. október † 304 (?) Samolaco pri comskom jazere (?), Taliansko Sv. Fidél bol rímskym vojakom. Pôsobil v Miláne. Raz sa stalo, že poskytol pomoc kresťanským väzňom na úteku. Kvôli tomu ho dôstojníci nariadili zabiť. Sv. Karol Boromejský priniesol jeho pozostatky do Milána, ale niektoré z nich sa uctievajú aj v Como. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28.október † okolo 304 (?) Mohuč, dnes Mainz, Nemecko Sv. Ferrutius bol rímskym vojakom v Mohuči (Mainz) na území dnešného Nemecka. Keďže odmietol zúčastniť sa pohanských ceremónií, zatkli ho a hodili do väzenia. Kruto ho týrali. Na následky neľudského zaobchádzania a hladu zomrel. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. október † okolo 675 Význam mena: nesúci (lat.) Sv. Faro bol pôvodne v kráľovských službách. Žil na dvore kráľa Thiberta z Austrasia. Oženil sa, no jeho manželka Blidechild sa rozhodla vstúpiť do kláštora. Faro sa takisto rozhodol stať benediktínskym mníchom. V roku 628 bol menovaný za biskupa v Meaux vo Francúzsku. Franský kráľ Dagobert si ho vyvolil za svojho kancelára. Jeho súrodenci Chainoaldus a Burgundofara sa tiež uctievajú ako svätí. FacebookTwitterGoogle+E-mail

spomienka na sv. Anastáziu sa v Rímskom martyrológiu z r. 2004 už nenachádza Svätá Sviatok: 28. október † okolo 253 Rím, Taliansko Význam mena: vzkriesená (gr.) Život sv. Anastázie poznáme viac-menej len z legiend. Pochádzala zo vznešenej rímskej rodiny. Žila ako panna medzi rovnako zmýšľajúcimi kresťanskými ženami v Ríme. Počas prenasledovania za cisára Valeriána bola uväznená a ukrutne mučená prefektom menom Probus. Keď si popýtala trochu vody, muž menom Cyril jej ju doniesol. Za túto láskavosť ho spolu s ňou sťali. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. október † 1. stor. Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?) Šimon apoštol sa nazýval Horlivcom, pretože bol zástancom prísnej vernosti židovskému zákonu, pravdepodobne patril ku skupine zelótov, ktorí horlili za zákon. Stal sa apoštolom. Západná tradícia hovorí, že hlásal evanjelium v Egypte a potom odišiel aj so sv. Júdom do Perzie, kde obidvaja podstúpili mučenícku smrť. Východná tradícia hovorí, že zomrel prirodzenou smrťou v Edese. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. október † 70 (?) Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?) Význam mena Júda: horlivý spolupracovník (Boha) (hebr.-gr.);  Tadeáš: chvályhodný (aram.) Apoštol Júda s prímením Tadeáš bol synom Kleofáša a Márie, ktorá sa vo Svätom písme nazýva sestrou Panny Márie. Kvôli tomuto aj Júdu nazývali Ježišovým bratom, teda príbuzným. Júdovým bratom bol apoštol Jakub Mladší, prvý jeruzalemský biskup, a Šimon, druhý jeruzalemský biskup. Kedy sa stal Júda Ježišovým učeníkom, nevieme. Z mimobiblických správ sa zdá, že bol ženatý, mal viacero detí a pôvodom bol roľník. V evanjeliu nemáme o ňom veľa správ. V Jánovom evanjeliu pri poslednej večeri máme zachytené jeho slová, keď  [ Read More ]