Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 4. február * 2. decembra 1894, Aubin, Francúzsko† 27. marca 1967, Venasque, Francúzsko Maria-Eugen od Dieťaťa Ježiš, vlastným menom Henri Grialou, sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny a už ako malý chlapec túžil stať kňazom. V roku 1911 vstúpil do seminára. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, v roku 1914, vstúpil do armády ako dobrovoľník. Počas vojny zažil zvláštnu milosť od sestry Terezy z Lisieux, ktorá bola čoskoro blahorečená. V roku 1922, po skončení vojny, sa vrátil do seminára a bol vysvätený za kňaza. Inšpiráciu nachádzal v živote sv. Terezky z Lisieux, sv. Jána z Kríža či sv. Terézie z Avily. Svoje  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. február * 23. apríl 1464 Nogent-le-Roi, Grófstvo Dreux, Francúzsko† 4. februára 1505 Bourges, Vojvodstvo Berry, Francúzsko Jana z Valois, známa tiež aj ako Jana Francúzska, bola dcérou obávaného kráľa Ľudovíta XI., ktorý bol v tom čase najväčším európskym monarchom. Ako veľmi túžil po potomkovi! No bolo mu darované dievča, a to bolo ešte aj telesne postihnuté. Svoje sklamanie dal dievčaťu bolestne pocítiť. Opovrhovaná a pokorovaná vlastným otcom hľadala Jana pomoc a útechu v modlitbe. Hlboká nábožnosť dievčaťa, podporovaná matkou, sa kráľovi znepáčila. A tak otec oddelil len päťročnú dcéru od matky a dal ju do výchovy na zámok jej budúceho  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. február * 23. apríl 1522 Florencia, Florenská republika † 2. február 1590 Prato, Veľkovojvodstvo Toskánske Katarína de‘ Ricci, O.S.D. (tal.: Caterina de‘ Ricci) pochádzala zo šľachtického rodu. Narodila sa roku 1522 a dali jej meno Alexandra. Po strate matky, ešte ako dievčatko, zahorela veľkou láskou k ukrižovanému Kristovi. Ako dvanásťročná vstúpila do kláštora svätého Vincenta sestier Tretieho rádu sv. Dominika v meste Prato a prijala rehoľné meno Katarína. Podnecovaná silou Ducha Svätého ustavične túžila oslavovať Boha a vykonala obrodu rehoľného života podľa zásad brata Hieronyma Savonarolu, ktorého vďačne a s úctou nasledovala. Keď v duši zápalisto a pozorne sledovala Kristovo umučenie,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. február 1. storočie Význam mena: nositeľka víťazstva (gr. Bereniké, Βερενίκη), Ver – jar, Niké – víťazstvo, víťazná jar (lat.-gr.); Vera icon – opravdivý obraz (gr.), slovenská podoba tohto mena: Jarmila  Atribút: šatka s odtlačkom Kristovej tváre Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre. Nikde neexistuje historická zmienka o tejto udalosti, no tradícia je tak silná, že Veronikina šatka a jej čin má pevné miesto na krížovej ceste. Jej šatka sa v roku 1297 na príkaz pápeža Bonifáca VIII. dostala do chrámu sv. Petra  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. február * 793 Kréta, Grécko † 868 Konštantínopol, dnes Istanbul, Turecko Opát. Narodil sa v Sydónii na Kréte. Študoval v Konštantínopole. Ako osemnásťročný sa tam stal mníchom. Bojoval proti ikonoklazmu, pomáhal mníchom, ktorých prenasledovala štátna moc. Potom ho zvolili za opáta. V r. 858 cisár Michal III. poslal do vyhnanstva patriarchu Konštantínopolu sv. Ignáca a namiesto neho ustanovil Focia. Opát Mikuláš odmietol uznať Focia, a preto tiež musel do exilu. Zostal tam až do nástupu nového cisára Bazila I. Potom sa vrátil späť do kláštora a zostal tam až do svojej smrti. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4. február * okolo 780 Mainz, Porýnie-Falcko, Nemecko † 4. február 856 Winkel im Rheingau, dnes Oestrich-Winkel, Hessensko, Nemecko Rabanus bol mníchom v nemeckom opátstve sv. Fuldy. Pracoval ako knihovník. Aby čo najlepšie pochopil Bibliu, usilovne študoval gréčtinu, hebrejčinu, sýrčinu. Takisto čítal spisy cirkevných otcov. Hoci pri knihách strávil veľa času, nikdy nedovolil, aby mu ušli jeho rehoľné povinnosti. V roku 822 sa stal opátom kláštora. Mal veľkú úctu k svätým a hlbokú oddanosť pápežovi. Všemožne sa usiloval o čistotu viery. V roku 847 bol konsekrovaný za biskupa a stal sa arcibiskupom v Mohuči (Mainz). Neúnavne hlásal evanjelium a snažil sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. február † okolo 520 Sv. Aventín bol biskupom v meste Chartres vo Francúzsku. Bol nástupcom svojho brata sv. Solemnisa. Podľa tradície vykonal počas svojho života viacero zázrakov. Jeho úcta je živá hlavne vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail