Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 21. júl * cca. 620 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela† cca. 538 pred Kr. Susa, Irán Ako Žid zo šľachtickej rodiny bol deportovaný do Babylonu (VII. storočie pred Kristom). Stal sa úradníkom babylonského kráľa Nabuchodonozora. Daniel prorokoval pád Babylonskej ríše. Daniel bol pre svoju vernosť tradícii svojich otcov hodený levom, ale Boh ho zachránil. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 16. december * cca. 1040 pred Kr. Betlehem, Spojené kráľovstvo Izraela† cca. 970 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela Boh si ho vybral za kráľa Izraela, napriek tomu, že bol najmladším zo synov Izaiho: Boh nehľadí na výzor, ale na srdce človeka. David, bojovník a básnik, bol tiež veľkým hriešnikom, no spoznal svoje chyby a požiadal o odpustenie. Náš Pán Ježiš Kristus sa narodil z Dávidovej línie. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavení Sviatok: 18. september datm Mučeníctvo dvoch mladých katechétov, Daudiho Okela a Jilda Irwa, má veľký význam pre nedávne udalosti, ktoré zasiahli Ugandu ako krajinu, ale najmä severnú a východnú časť krajiny. Ide predovšetkým o dvoch mladých laických katechétov, ktorí spoločne plnili a zostali verní svojmu poslaniu šíriť evanjelium slovami a skutkami. Navyše, tým, že odvážne prijali presťahovanie na miesto mimo vplyvu vlastného etnického klanu, stali sa vo svojom prostredí znakom katolíckosti a jednoty cirkvi. Keďže žili v období rodového napätia, koloniálnych záujmov a otroctva, predstavujú integritu evanjelia, ktoré vždy chráni a chráni osobnú dôstojnosť a podporuje mier medzi národmi.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. september 1.-2. stor V zoznamoch svätých sa spája tento sv. Dezider s diakonom sv. Reginfridom. Obidvoch si uctievajú v Alsasku. Náš sv. Dezider (franc. Didier al. Dizier) pochádzal pravdepodobne z mesta Rennes v západnom Francúzsku. Dosiahol pozoruhodné vzdelanie. Ako horlivého kresťana ho napokon zvolili za biskupa. Nie je však známe, kde bolo jeho biskupské sídlo. Ako biskup Dezider podnikol viaceré púte k svätyniam mučeníkov a významných vyznavačov. Vydal sa až do Ríma, aby tam získal dajaké relikvie. Sprevádzala ho skupina veriacich spolu s diakonom Regmfridom, ktorý bol jeho krstným synom. Na spiatočnej ceste niektorí jeho spoločníci pomreli od nadmernej horúčavy.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 30. marec * ? † 30. marec 1231 Asch, Frízsko Blahoslavený Dodo, mnich kláštera norbertanů v Hascha ve Frízsku, zemřel 1231 zavalen zříceninami jedné staré budovy. Když mu svlékli hábit, uviděli otevřené rány na jeho rukách, nohou a boku podobné pěti ranám Kristovým. Pravděpodobně je měl od svého mládí. Neznáme povahu těchto ran ani dobu, kdy se objevily. March 30th marks the commemoration of the death of Blessed Dodo the Hermit in 1232. After his father’s death his surviving relatives pressed him to marry. Later, when his wife had entered a convent, he renounced the world and became a Premonstratensian lay-brother  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 29. november * 12. december 1600 Honfleur, Francúzsko † 29. november 1638, ostrov Sumatra Dionýz od Narodenia, vlastným menom Peter Berthelot, sa narodil v roku 1600 v Honfleure vo Francúzsku. Bol geografom a kapitánom v službách francúzskej a portugalskej vlády. V roku 1635 sa stal bosým karmelitánom v Goa, v Indii. Spolu s blahoslaveným Redemptusom od Kríža boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 15. máj * 7. storočie, Írsko † 7. storočie (predpokladá sa rok 650), Geel Belgicko Dymphna bola jediné dieťa pohanského kráľa Damona, o ktorom sa predpokladá, že v 7. storočí ovládal časť Írska. Jej matka bola nádherná kresťanka a jej dcéra sa na ňu veľmi podobala. Naplnená hlbokou láskou vybrala si Ježiša Krista za svojho božského ženícha, zasvätila mu svoje panenstvo a dala sa tajne pokrstiť. Najsvätejšej Matke Božej sľúbila čistotu. Keď kráľovná zomrela vo veľmi mladom veku, Dymphna mala iba 14 rokov. Srdce kráľovského vdovca zostalo veľmi zarmútené a emocionálne oslabené. Jeho premenlivá nálada a mlčanie ho zatlačili na pokraj mentálneho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. marec *  18 pred Kr., Galilea, Izrael † 30 po Kr., Golgota, Jeruzalem Je patrónom väzňov, odsúdených k trestu smrti, zločincov, delikventov, kriminálnikov, výtržníkov, napravených zlodejov a lupičov, pohrebných ústavov, ich majiteľov i zamestnancov, pohoničov a príhovorcom za dobrú smrť. Svätý Dismas (z gr. dysme, t.j. umierajúci) je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižovaný s Ježišom Kristom visiaci na kríži po Kristovej pravici. Po prvý raz sa s jeho menom stretávame v apokryfnom Nikodémovom evanjeliu z 2. storočia. Pri Ježišovom ukrižovaní boli spolu s ním popravení aj dvaja zločinci a ich kríže vztýčili po oboch stranách kríža, na  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 24. máj † asi 250 alebo 304 Nantes, Francúzsko Význam mena: Donacián – dar (lat.), Rogacián – ten, ktorý sa pýta (lat.) Donacián a Rogacián boli bratia. Bývali v meste Nantes na území dnešného Francúzska. Pokrstený bol len Donacián, ktorý vieru šíril aj ďalej. Počas prenasledovania kresťanov (za cisára Diokleciána alebo Décia) Donaciána zatkli a uväznili. Rogaciána sa snažili presvedčiť, aby obetoval pohanským bohom. Ten však odmietol a chcel sa dať pokrstiť. Aj jeho teda zatkli a oboch neskôr umučili. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 9. apríl † okolo 304 Sirmium (dnes Sremská Mitrovica v Srbsku) alebo Achájsko, Grécko Atribúty: zobrazuje sa ako vojak, rytier, meč, kopije Patrón vojakov Sv. Demeter sa teší veľkej úcte najmä v pravoslávnej cirkvi, najmä v Solúne a Grécku, takisto aj v Sremskej Mitrovici a Srbsku, ale aj v západnej Cirkvi. A to i napriek tomu, že nemáme hodnoverných správ o jeho živote. Je dosť možné, že vo sv. Demeterovi sa spájajú životné príbehy až troch mužov s týmto menom. Jeden z nich bol mučeník v Solúne počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Ubodali ho na smrť kvôli tomu,  [ Read More ]