Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 30. marec * ? † 30. marec 1231 Asch, Frízsko Blahoslavený Dodo, mnich kláštera norbertanů v Hascha ve Frízsku, zemřel 1231 zavalen zříceninami jedné staré budovy. Když mu svlékli hábit, uviděli otevřené rány na jeho rukách, nohou a boku podobné pěti ranám Kristovým. Pravděpodobně je měl od svého mládí. Neznáme povahu těchto ran ani dobu, kdy se objevily. March 30th marks the commemoration of the death of Blessed Dodo the Hermit in 1232. After his father’s death his surviving relatives pressed him to marry. Later, when his wife had entered a convent, he renounced the world and became a Premonstratensian lay-brother  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 29. november * 12. december 1600 Honfleur, Francúzsko † 29. november 1638, ostrov Sumatra Dionýz od Narodenia, vlastným menom Peter Berthelot, sa narodil v roku 1600 v Honfleure vo Francúzsku. Bol geografom a kapitánom v službách francúzskej a portugalskej vlády. V roku 1635 sa stal bosým karmelitánom v Goa, v Indii. Spolu s blahoslaveným Redemptusom od Kríža boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 15. máj * 7. storočie, Írsko † 7. storočie (predpokladá sa rok 650), Geel Belgicko Dymphna bola jediné dieťa pohanského kráľa Damona, o ktorom sa predpokladá, že v 7. storočí ovládal časť Írska. Jej matka bola nádherná kresťanka a jej dcéra sa na ňu veľmi podobala. Naplnená hlbokou láskou vybrala si Ježiša Krista za svojho božského ženícha, zasvätila mu svoje panenstvo a dala sa tajne pokrstiť. Najsvätejšej Matke Božej sľúbila čistotu. Keď kráľovná zomrela vo veľmi mladom veku, Dymphna mala iba 14 rokov. Srdce kráľovského vdovca zostalo veľmi zarmútené a emocionálne oslabené. Jeho premenlivá nálada a mlčanie ho zatlačili na pokraj mentálneho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. marec *  18 pred Kr., Galilea, Izrael † 30 po Kr., Golgota, Jeruzalem Svätý Dismas (z gr. dysme, t.j. umierajúci) je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižovaný s Ježišom Kristom visiaci na kríži po Kristovej pravici. Po prvý raz sa s jeho menom stretávame v apokryfnom Nikodémovom evanjeliu z 2. storočia. Pri Ježišovom ukrižovaní boli spolu s ním popravení aj dvaja zločinci a ich kríže vztýčili po oboch stranách kríža, na ktorom visel Ježiš Kristus. Kým zločinec po Kristovej ľavici (podľa kresťanskej tradície sa volal Gesmas) provokoval a žiadal, aby Ježiš, ak je Mesiáš, zachránil seba aj ich,  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 24. máj † asi 250 alebo 304 Nantes, Francúzsko Význam mena: Donacián – dar (lat.), Rogacián – ten, ktorý sa pýta (lat.) Donacián a Rogacián boli bratia. Bývali v meste Nantes na území dnešného Francúzska. Pokrstený bol len Donacián, ktorý vieru šíril aj ďalej. Počas prenasledovania kresťanov (za cisára Diokleciána alebo Décia) Donaciána zatkli a uväznili. Rogaciána sa snažili presvedčiť, aby obetoval pohanským bohom. Ten však odmietol a chcel sa dať pokrstiť. Aj jeho teda zatkli a oboch neskôr umučili. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 9. apríl † okolo 304 Sirmium (dnes Sremská Mitrovica v Srbsku) alebo Achájsko, Grécko Atribúty: zobrazuje sa ako vojak, rytier, meč, kopije Patrón vojakov Sv. Demeter sa teší veľkej úcte najmä v pravoslávnej cirkvi, najmä v Solúne a Grécku, takisto aj v Sremskej Mitrovici a Srbsku, ale aj v západnej Cirkvi. A to i napriek tomu, že nemáme hodnoverných správ o jeho živote. Je dosť možné, že vo sv. Demeterovi sa spájajú životné príbehy až troch mužov s týmto menom. Jeden z nich bol mučeník v Solúne počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Ubodali ho na smrť kvôli tomu,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. marec * okolo 520 St. Brides Bay, Wales † 588 (589 alebo 601) Menevia (Mynyw), Wales Význam mena: milý (hebr.) Patrón Walesu Dávid (Dewi) sa narodil v St. Brides Bay (dnes grófstvo Pembrokeshire) vo Walese (V. Británia) pravdepodobne v šľachtickej rodine. Jeho matkou bola sv. Nonna. Dávid sa v dospelosti rozhodol všetok blahobyt opustiť a odišiel do waleských hôr, kde žil prísnym asketickým životom pustovníka. Neskôr sa stal kňazom, vykonal si púť do Svätej zeme, kde bol vysvätený za biskupa. Po svojom návrate do Walesu zohral dôležitú úlohu na dvoch synodách v rokoch 560 a 569 proti bludu pelagianizmu. Na jeho  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 4. september * 30. apríl 1897 Québec, Kanada † 4. september 1929 Sillery pri Québecu, Kanada Mária od sv. Cecílie Rímskej, vlastným menom Dina Bélangerová, sa narodila 30. apríla 1897 v Quebecu, v Kanade. Bola jedináčikom zámožných rodičov. Po skončení základnej školy v Inštitúte sestier Notre-Dame Dina odišla na internát v Bellevue. Pri štúdiu vynikala nadpriemernou inteligenciou a snaživosťou. Mala hudobné nadanie a hrala na klavíri. Netúžila však po sláve, ale po vnútornej dokonalosti vedúcej ku svätosti. ​Ako desaťročná prijala prvé sväté prijímanie, čo bolo pre ňu veľkým zážitkom. V nasledujúcom roku na Zelený štvrtok prežila Ježišovu prítomnosť mystickým  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. december * asi 305 Rím † 11. december 384 tamtiež Pontifikát: 366 – 384 Patrón proti horúčke Sv. Damaz sa narodil okolo roku 305 v Ríme. Jeho otec sa volal Antonio a vykonával duchovnú službu v chráme sv. Vavrinca, najprv ako lektor a neskôr ako kňaz. Matka sa volala Laurentia. Damaz sa teda odmalička pohyboval v chráme, kde pomáhal pri duchovných činnostiach. Sám túžil po čnostnom a asketickom živote, o čo sa aj snažil. Popritom sa vzdelával. Neskôr sa stal diakonom a pokračoval v duchovnej službe. Posluhoval aj pápežovi Libériovi (352-366), s ktorým odišiel roku 355 do vyhnanstva,  [ Read More ]

(franc. Didier) Svätý Sviatok: 23. máj, v Langres 19. január (deň prenesenia pozostatkov) * okolo 315 Francúzsko † okolo 355 Langres, Francúzsko Význam mena: túžobne očakávaný (lat.) Patrón mesta Langres, Avignon; tehotných žien; pred krivou prísahou a nešťastím. Sv. Dezider bol biskupom v meste Langres na území dnešného Francúzska (severne od Dijonu). Niekoľko zdrojov uvádza, že sa v roku 346 zúčastnil na synode v Kolíne. Podľa tradície pri invázii Vandalov sa Dezider pokúsil na otvorenom priestranstve obmäkčiť vodcu dobyvateľov, aby ušetril ich krajinu. Vodca ho však dal sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail