Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 16. júl * 28. november 1756 Barfleur, Nemecko † 16. júl 1846 Saint-Sauveur-le-Vicomte, Francúzsko Narodila sa 28. 11. 1756 v normandskej dedine Barfleur pri kanále La Manche vo Francúzsku ako siedme dieťa v rodine. Pri krste dostala meno Júlia. Už ako dieťa si osvojila život modlitby a veľmi skoro ovládala základy katechizmu. Ako deväťročná urobila súkromný sľub týkajúci sa plného zasvätenia. Na prvé sväté prijímanie sa vtedy mohlo pristúpiť len neskoršie, ale pán farár pri nej urobil výnimku pre jej znalosť a naozajstnú túžbu. Potom chodila prijímať Krista každý deň. Po čiastočnom školskom vzdelaní odišla do Kláštora benediktínok vo Valignes. Tam prežila svoje dospievanie  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 9. apríl † 1. storočie Sv. Mária Kleofášova (Kleopasova) je biblická osobnosť, ktorú spomínajú všetky evanjeliá v správe o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Evanjelista Matúš hovorí, že na ukrižovanie „sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov“, teda Salome. (Por. Mt 27,55n) Evanjelista ďalej uvádza, že pri Ježišovom pohrebe bola Mária Magdaléna a iná Mária. Tie isté dve Márie spomína pri Ježišovom hrobe v nedeľu ráno. Tá iná Mária bola práve matka Jakuba a Jozefa (písané aj Jozesa), ktorých evanjelisti  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. apríl * ? † 13. september 413 Bol vysokým cisárskym úradníkom v severnej Afrike a priateľom sv. Augustína z Hippo. Ako delegát cisára Honória (vládol v r. 395-423) predsedal v r. 411 v Kartágu konferencii, na ktorej sa riešili spory medzi katolíckymi a donatistickými biskupmi. Donatisti sa vyznačovali prehnanou prísnosťou voči hriešnikom, najmä voči tým, ktorí v prenasledovaní odpadli od Cirkvi. Neuznávali trvácu platnosť krstu a kňazstva a popierali moc Cirkvi odpúšťať všetky hriechy. Tiež odmietali spoluprácu Cirkvi so svetskou mocou. Mučeníctvo hlásali ako kresťanský ideál. Táto túžba po násilnej smrti viedla mnohých k samovraždám. Marcelín sa  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 28. apríl * 12. január 1925 Villarica del Espiritu Santo, Guairá, Paraguaj † 28. apríl 1959 Asunción, Paraguaj Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas charakterizoval bosú karmelitánku Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša (1925-1959) týmito slovami: „Svedkovia hovoria o jej nesmiernej viere – presvedčivej a podmanivej, ktorá akoby vychádzala zo všetkých jej pórov a ktorá sa každý deň prejavovala v jej pohotovej poslušnosti, znamenitej láske k blížnemu, v pokore prosiť o odpustenie za nedostatky, a to svoj vlastné i tých druhých. Čítanie Svätého písma, osobitne Nového zákona, a meditácia nad ním bola výživou a zbraňou jej apoštolátu. Nová blahoslavená sa modlila  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 30. júl * okolo r. 1168 Caleruega, Kastília (Španielsko) †  1235 Gumiel de Izán Burgos, Kastília (Španielsko) Manés de Guzmán je brat svätého Dominika a syn blahoslavenej Jany z Azy. Narodil sa okolo 1170 v kastilskej Calerueze a rovnako ako jeho dvaja bratia (Dominik a Mannes mali ešte tretieho bratra, Antonína) sa stal kňazom. Spolu so svätým Dominikom bojoval proti Katarom a ich albigenským bludom. Vstúpil do Rádu bratov kazateľov (dominikánov). Zomrel okolo roku 1235 v Calerueze a pri jeho hrobe dochádzalo k mnohým zázrakom. Pápež Gregor XVI. ho blahorečil 2. júna 1834. Zachovala sa spomienka, že bol  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 24. máj * 23. december 1892 Morra de Sanctis, Avellino, Talianske kráľovstvo † 23. máj 1973 Neapol, Taliansko Možno sa jedná len o šťastnú súhru náhod, ale oveľa pravdepodobnejšie o zásah Prozreteľnosti, ktorej sv. Pio z Pietrelciny za svojho života učil svojich duchovných synov a dcéry. Faktom ostáva, že jedna z kapucínskych žiačok, matka Mária Ukrižovaná od božskej lásky, bola vyhlásená za blahoslavenú práve sto rokov po stretnutí sa so svätým mystikom. Stalo sa tak na jar v roku 1918, v okrese apúlijského mesta Foggia, kde neskoršia rehoľníčka – občianskym menom Mária Gargani, pôsobila ako učiteľka na základnej škole. Pochovaná je v Neapole, kde v sobotu v diecéznej  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 18. august  * 11. november 1910, Španielsko † 18. august 1936, Španielsko Martin Martinez Pascual sa narodil 11. novembra 1910 v meste Valdealgorfa, Teruel v Španielsku. Bol synom tesára Martína Martina Callao a Francisci Pascual Amposta. Martin bol pokrstený hneď na druhý deň po svojom narodení, vo veku jedného dňa. Bolo to odmalička nábožensky založené dieťa. V roku 1934 nastúpil na cestu kňazstva, keď začal študovať v seminári v diecéze Zaragoza v Španielsku. Kňazskú vysviacku mal 15. júna 1935 v diecéze Tortosa v Španielsku. Vyučoval na odbornom kolégiu San José de Murcia a potom vyučoval latinčinu v seminári v Murcii, v Španielsku, kde  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 23. november * 13. január 1891, Guadalupe de Zacatecas † 23. november 1927, Ciudad de Mexico Cirkev vždy bola prenasledovaná v niektorej časti sveta. V prvej tretine nášho storočia to bolo v Mexiku. Búrlivá doba sa začala už za prezidenta Carranzu (1915-1920); o niekoľko rokov za prezidenta Callesa (1924-1928) nastalo otvorené prenasledovanie Cirkvi a náboženstva. Bilancia prenasledovania bola veľmi smutná: zabili v ňom okolo 300 kňazov a vyše 2000 veriacich. Prenasledovatelia sa nehanbili použiť ani tie najnehumánnejšie trýznenia: napr. kňazovi pristihnutému pri tajnom rozdávaní sv. prijímania odsekli obidve ruky; iný kňaz – obvinený z vysluhovania sviatosti manželstva – bol zastrelený spolu  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 20. december * 1. november 1885 Lomza, Poľsko † 18. december 1940 Sachsenhausen /koncentračný tábor/, Nemecko Blahoslavený Michal Piaszczynski, bol kňazom patriacim do diecézy Lomza v Poľsku. Bol učiteľom a špirituálom v Lomzskom seminári. Ako Poliak, ktorý bol katolíckym kňazom a mužom, ktorý sa pritelil a sympatizoval so Židmi, bol uväznený a zavraždený Nacistami. Zatknutý bol 7. apríla 1940 a prevezený do Sachsenhausenu 3. mája 1940. Počas svojho zadržania otec Piaszczynski sa držal svojho zvyku podeliť sa so svojim prídelom chleba so staršími židovskými väzňami. Zomrel na fyzické vyčerpanie a s tým spojenú chorobu 18. decembera 1940. Dňa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. august  * 332, Etiópia † 407, Egypt Mojžiš Etiópsky sa narodil pravdepodobne v roku 332 v Egypte a zomrel 28. augusta pravdepodobne v roku 407 v kláštore al-Baramus vo Wadi Natrun v Scejskej púšti v Egypte. Nazýva sa taktiež Mojžiš Čierny, Mojžiš silný, Mojžiš Habešský alebo Mojžiš Indický. Kvôli svojmu pôvodu ho volajú aj Abba Mojžiš, zlodej, egyptský, ale aj Mojžiš Murin (Murin znamená „etiópsky“). Je svätcom s tmavou farbou pleti. Zaraďuje sa medzi otcov púšte. Stal sa mníchom, kňazom a pustovníkom až po konverzii na kresťanstvo. Je uctievaný ako mučeník a svätec alebo ako pamätihodný svedok viery. Otrok a zločinec Mojžiš bol najskôr otrokom.  [ Read More ]