Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 19. október * 3. január 1694 Ovada, Piedmont, vojvodstvo Savoy † 18. október 1775 Rím, Taliansko Svätý Pavol z Kríža pochádzal z Piemontu (v terajšom severozápadnom Taliansku). Narodil sa 3. januára 1694 v obci Ovada pri Alessandrii. Jeho občianske meno bolo Paolo Francesco Danei. Rodina Daneiovcov bola početná. Pavol sa narodil ako druhý zo šestnástich detí. Rodičia boli spočiatku zámožní, ale politické otrasy a rodinné nešťastia priviedli Daneiovcov do hmotných ťažkostí. To poznačilo aj Pavlov život, lebo ako najstarší z chlapcov sa delil s rodičmi o ich trápenia, starosti a práce. Hoci mal silnú a energickú povahu, ostal po celý život citlivý  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. september * 1414 Dukla, Poľsko † 29. september 1484 Ľvov, Ukrajina Narodil sa okolo roku 1414 v Dukle, ležiacej asi 10 km juhozápadne od Iwonicza na okraji Karpát. Vo svojej mladosti, podľa niektorých rozprávaní, žil pustovníckym životom v dukelských lesoch nad potokom Zašpit alebo na svahu Čergowej hory. Neskôr pravdepodobne vyučoval na farskej škole v Dukle alebo v Krosne. Asi dvadsaťpäťročný vstúpil ku konventuálnym františkánom v Kosne. Po noviciáte a rehoľných sľuboch študoval teológiu na rehoľných školách. Stal sa kňazom a veľmi dobrým kazateľom. Opakovane bol zvolený za kvadriána v Krosne a v Ľvove. V roku 1443 sa  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 25. máj * 2. apríl 1566 Florencia, Taliansko † 25. máj 1607 tamtiež Svätá Mária Magdaléna de‘ Pazzi sa narodila 2. apríla 1566 v známom talianskom meste Florencia. Pri krste dostala meno Katarína. Keď mala Katarína osem rokov, dali ju na výchovu do istého florentského kláštora, kde sa o ňu starala rehoľná sestra, ktorá pochádzala z matkinho príbuzenstva. K prvému svätému prijímaniu pristúpila ako desaťročná v marci 1576. O mesiac neskôr urobila sľub večného panenstva. 30. novembra 1578 mala v záhrade rodičovského domu v prítomnosti matky prvú extázu, to znamená prudké povznesenie alebo uchvátenie ducha do mimozmyslového sveta. Odvtedy  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 30. apríl * 28. október 1599 Tours, Francúzsko † 30. apríl 1672 Québec, Kanada Význam mena: milovaná Bohom (aram.) Mária Guyartová sa narodila v Tours vo Francúzsku 28. októbra 1599. Rodičia Florent Guyart a Jeanne Micheletová boli pekári a vychovávali svoju dcéru v zásadách skromnosti a kresťanského života. Od malička mala mystické skúsenosti. Vo veku pätnásť rokov (1614) cítila povolanie k zasvätenému životu. Napriek tomu však podľa obyčaje tých čas, keď jej otec vybral pre ňu životnú cestu v manželstve, z poslušnosti k otcovej vôli, Mária túto voľbu akceptovala. V roku 1617, keď mala 18 rokov, sa teda vydala za drobného vlastníka tkáčovne  [ Read More ]

krstné meno: Zoe Svätá Sviatok: 31. december; lazaristi a vincentky si ju pripomínajú 28. novembra * 2. máj 1806 Fain-les-Moutiers, Burgundsko, Francúzsko † 31. december 1876 Paríž, Francúzsko Sv. Katarína Labouré (čít. laburé) pochádzala z burgundského kraja vo východnom Francúzsku. Tam sa narodila 2. mája 1806 v dedinke Fain-les-Moutiers (čít. fen-le-mutije). Bola deviata z jedenástich detí skromnej roľníckej rodiny. Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe. Keď mala Zoe deväť rokov, zomrela jej matka. Vtedy sa osobitne primkla k Panne Márii ako k svojej nebeskej matke. O tri roky neskôr jej staršia sestra, ktorá sa starala o domácnosť, odišla do rehoľnej spoločnosti Dcér  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 23. december * 29. jún 1520 Valencia, Španielsko † 23. december 1583 tamtiež Bl. Mikuláš pochádzal z Valencie v Španielsku. V r. 1537 vstúpil do františkánskej rehole a pôsobil ako kazateľ. Bol všestranne umelecky nadaný. Mal mystické zážitky. Usiloval sa najmä o pokoru a starostlivosť o chudobných. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1786. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 26. máj * 31. október 1618 Quito, Ekvádor † 26. máj 1645 tamtiež Mária Anna bola dcérou šľachtica španielskeho pôvodu, ktorý žil v hlavnom meste Ekvádoru v Quite. Rodičia ju od malička nábožne vychovávali. Keď mala sedem rokov, pri prvom sv. prijímaní si zaumienila, že chce žiť len pre Pána Ježiša. Rodičia jej zanedlho zomreli, od svojich dvanástich rokov žila u staršej sestry. Túžila ísť na misie do Japonska. Kvôli tomu chcela vstúpiť do kláštora, no tam ju neprijali. Stala sa teda františkánskou terciárkou. Konala skutky dobročinnosti. Chodila k stálemu spovedníkovi, jezuitskému kňazovi Hernandovi de la Cruz. Presťahovala  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. august * asi 1268 Montefalco, Taliansko † 17. august 1308 tamtiež Táto svätica sa narodila v roku 1268 v obci Montefalco, blízko mesta Perugia, Taliansko. Mala o desať rokov staršiu sestru Giovannu, ktorá vstúpila do akéhosi kláštora, ktorý ani nebol kláštor, ale zišlo sa niekoľko dievčat, ktoré sa rozhodli žiť podľa rehoľných zásad. Nemali však žiadne schválenie. Ako šesť ročná vstupuje aj Klára do kláštora, lebo chcela nasledovať príklad svojej sestry. Každý sa nad tým čudoval, ako môže také malé dievča ísť do kláštora, ale aj napriek jej veku ju prijali. Postupne táto rehoľa musela prejsť určitým schválením,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. jún * okolo 1430 San Facundo, dnes Sahagún pri Leóne, Španielsko † 11. jún 1479 Salamanca, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján González sa narodil v Sahagúne (San Facundo) v španielskom kraji León okolo roku 1430. Jeho otec sa volal tiež Ján González a matka Senzia Martinezová. Obaja patrili k slávnemu rodu Castrillovcov. Spolu mali sedem detí. Ján bol najstarší. Rodičia ho dali na výchovu k benediktínom, kde sa vzdelával vo vedách a napredoval v nábožnosti. Rád sa modlil, postil sa, napriek svojej živej povahe mal rád samotu. Keď otec videl jeho sklony, dal ho na výchovu  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 16. november * 6. január 1256 Durínsko, Nemecko † 17. november 1302 Helfta pri Eislebene, Sasko-Anhaltsko, Nemecko Význam mena: silná ako oštep (zast. nem.) Atribúty: horiace srdce, kniha, kríž, pero Sv. Gertrúda sa narodila 6. januára 1256 v Durínsku. O jej rodičoch nevieme nič. Ako päťročná vstúpila do cisterciánskeho kláštora v Helfte pri Eislebene, ktorý bol pravdepodobne miestom jej narodenia. V tomto kláštore zostala potom celý život. Do opatery ju zverili opátke Gertrúde von Hackeborn a jej sestre sv. Mechtilde, ktorá bola v tom čase riaditeľkou školy a učiteľkou noviciek. Gertrúda s obľubou študovala a modlila sa. Kedy sa stala mníškou, nevieme.  [ Read More ]