Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 13. október * 4. mája 1757 † 13. októbra 1793 Coutances, Francúzsko Atribúty:  Zobrazovaný je ako premonštrát, s gilotínou a evanjeliárom. Peter-Adrián Toulorge sa narodil v Muneville-le-Bingard (Normandia). Stal sa svetským kňazom a v decembri 1782 kaplánom v Doville. Zažil tam veľké nadšenie farára-premonštráta Jacquesa-Françoise Le Canut, s ktorým často navštevoval premonštrátske opátstvo Blanchelande. Nadchol ho ideál sv. Norberta a do jeho rehole vstúpil. Po schválení civilnej ústavy vykonával tento kanonik službu v okolitých farnostiach. Keď sa dopočul o zákone z 26. augusta 1792, ktorý všetkých kňazov, ktorí zastávali verejný úrad a nezložili prísahu na revolučnú ústavu, odsudzoval na  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 21. júl * Rím, Taliansko† 165 Rím, Taliansko Atribúty: almužna, nádoba so špongiou a krvou mučeníkov,  býva zobrazovaná aj s korunou a svojou sestrou Praxeda (Praxedes lat.) podľa legendy bola jej rodnou sestrou Pudenciána a ich otec bol senátor sv. Pudens. Do ich domu doniesol kresťanskú vieru údajne už sv. Peter. Praxeda dosvedčovala skutočnosť, že patrí Kristovi, neustálou pomocou ostatným kresťanom – hlavne pri prenasledovaní. Vynikala štedrosťou a láskou k núdznym. Navštevovala a povzbudzovala väznených, starala sa aj o pochovávanie mučeníkov. Po smrti bola pochovaná v katakombách sv. Priscily, kde bol uložený aj jej otec a sestra. Prvá zmienka o úcte k nej pochádza z roku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * 275 po Kr., Nikomédia † 27. júla 305, Nikomédia Patrón: lekárov, pôrodných asistentiek, dojčiacich Pantaleón či Panteleimón žil v Nikomédii v Turecku. Najprv žil ako pohan pod vplyvom otca Eustorgia. Matka Eubula bola kresťanka a chcela ho vychovávať podľa viery, ale veľmi skoro zomrela. Otec potom kládol dôraz na kariéru a uplatnenie sa vo svete. Na to malo slúžiť vyštudovanie medicíny u Eufrosínia a kladný postoj k štátnemu pohanskému náboženstvu. A tak sa stal Pantaleón dvorným lekárom cisára Maximiána. K prvej obnove jeho viery, zasiatej matkou, došlo za prispenia staručkého kňaza Hermolaja, s ktorým sa stretával už počas  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 6. jún  24. október *  neznáme† 6. júna 1152 Svätí uvedení v nadpise tvorili jednu rodinu. Gilbert, otec rodiny, bol šľachtic z francúzskeho kraja Auvergne (v juž. Francúzsku). V r. 1146 sa zúčastnil na neúspešnej križiackej výprave kráľa Ľudovíta VII. Po návrate do rodného kraja sa rozhodol spolu s manželkou Petronilou a dcérou Ponciou, že sa zasvätia Bohu rehoľným životom. Časť majetku rozdali chudobným. Zo zvyšku založili ženský kláštor v Aubeterre. Opátkou sa stala Petronila a po jej smrti dcéra Poncia. Gilbert žil za istý čas ako pustovník v Neuffonts. Potom postavil mužský kláštor a nemocnicu v Neuffontaine, kde  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. august * 4. február 1811 La Mure d´Isères, Francúzsko † 1. august 1868 La Mure d´Isères, Francúzsko Pápež Pius XI. označil Petra Juliána Eymarda za predchodcu eucharistických kongresov. Tento francúzsky svätec prešiel dvoma rehoľami i pastoráciou, kým realizoval svoju túžbu založiť spoločnosť zasvätenú uctievaniu Najsvätejšej sviatosti. Na svet prišiel 4. februára 1811 v La Mure. Jeho otec bol tesár, dobrý majster, ale priveľmi lipol na hmotných veciach. Petra vychovávala k láske k Bohu najmä matka. Vďaka jej zbožnosti a príkladu už odmalička cítil veľkú náklonnosť k Bohu a hodiny kľačal pred svätostánkom. V kostole trávil veľa času, lebo ako tvrdil, tam sa cítil najbližšie  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. apríl * Verona, 1205 ca.; †  Seveso, 6. apríl 1252 „Svätý inkvizítor, ktorý obrátil svojich vrahov“ Symboly: dýka, palma, rana na hlave (Stručný životopis) Vlastným menom Peter Rosini, známy aj ako Peter Mučeník. Petrovi rodičia boli manichejci. Vrodenou priamosťou srdca však čoskoro vytušil, na ktorej strane sa nachádza pravda. Ako sedemročný sa v katolíckej škole naučil Verím v Boha, čo pre neho neznamenalo iba akúsi formulku, ale začiatok života a svetlo, ktoré navždy osvetlilo jeho cesty. Vyštudoval právo na univerzite v Bologni, neskôr nadchnutý kázňami sv. Dominika Guzmana vstúpil do dominikánskeho Rádu kazateľov. Vždy túžil sväto bojovať za vieru. Počas dlhých rokov príprav na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. október * 1499, Alkantara, Španielsko † 8. október 1562, Arenas de San Pedro, Španielsko   Juan de Garavito y Vilela de Sanabria  sa narodil v roku 1499 v Alkantare v Estremadura v Španielsku pri hraniciach s Portugalskom. Petrov otec bol právnikom a guvernérom Alkantary a zomrel, keď mal Peter 14 rokov. Nesúhlasil so synovým povolaním do rehoľného stavu. Matka pochádzala z rodu Sanabria a toto priezvisko či rodové meno matky sa niekedy objavuje aj u Petrovho mena. Peter asi do roku 1515 na želanie otca študoval právo na univerzite v Salamanke a v tom istom roku po tajnom  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 12. november † 11. novebmer 1003 Päť bratov mučeníkov (poľ. Żywot Pięciu Braci Męczenników, lat. Vita quinque fratrum martyrum; známy tiež ako Adiuva, Deus…, Dopomôž, Bože…) – stredoveký útvar napísaný latinsky, predstavujúci históriu piatich bratov mučeníkov. Autorom je Bruno z Querfurtu. Podľa Dalimilovej kroniky v poľskom lese žilo päť bratov mníchov – Matej, Izák, Kristín, Ján a Benedikt. Ján a Benedikt pochádzali z talianskeho prostredia, Izák, Matej a Kristín z Poľska. Iné pramene uvádzajú, že traja z bratov pochádzali z Talianska a dvaja s najväčšou pravdepodobnosťou zo Slovenska. Úcta k svätým piatim mučeníkom sa rozšírila na celom území  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 24. júl * 6. marec 1880 Barcelona, Španielsko † 24. júl 1936 Barcelona, Španielsko Marie Prat sa narodila  6. marca 1880 v Barcelone, ako najstaršia zo štyroch detí Juana Prata a Teresy Prat-Bordoy. Bola pokrstená ihneď na druhý deň, 7. marca 1880 a sviatosť Eucharistie prijíma už ako 10-ročná,  30. júna 1890. Veľmi často navštevovala svätú omšu už ako malé dieťa a veľmi vynikala talentom v maľbe, ako aj vyšívaním. Marie sa musela už ako 15-ročná postarať o seba i svojich súrodencov po smrti svojho otca v roku 1895 a smrti svojej matky, ktorá nasledovala manžela zanedlho potom, v roku 1896.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. máj * 2. august 1897 † 1. máj 1930 Sv. Richard Pampuri pochádzal z obce Trivolzio neďaleko Pávie v severnom. Taliansku. Tam sa narodil 2. aug. 1897a bol pokrstný menom Erminio Filippo. Bol desiaty z jedenástich detí manželov Inocenta a Angely Pampuri. Chlapec však čoskoro osirel. Matka mu zomrela, keď mal tri roky a otec zahynul pri dopravnej nehode o sedem rokov neskôr. Už po matkinej smrti si vzal Erminia k sebe starý otec z matkinej strany Giovanni Campari. Býval v obci Torrino-Pavese. O chlapca sa staral aj strýko Carlo, ktorý býval so starým otcom a bol lekárom.  [ Read More ]