Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 29. máj * 17. január 1901 Bari, Taliansko † 25. decembra 1927 Bari, Taliansko Život sestry Elie je tak krátky a zhustený do 26 rokov, že sa zdá byť ľudsky takmer bezvýznamným. Jej veľkosť však nespočíva v tom, že by vykonala veľké veci, ale že nechala Pána, aby On konal v nej. Je to práve táto pokora a táto jej „malosť“, z ktorej vyžaruje jej skutočná svätosť. Dodnes nás môže mnohému naučiť.Narodila sa ako Teodora Fracasso 17. januára 1901 v Bari v Taliansku ako tretie z deviatich detí, z ktorých päť zomrelo predčasne. Rodičia sa volali Giuseppe Fracasso a  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 4. február * 2. decembra 1894, Aubin, Francúzsko† 27. marca 1967, Venasque, Francúzsko Maria-Eugen od Dieťaťa Ježiš, vlastným menom Henri Grialou, sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny a už ako malý chlapec túžil stať kňazom. V roku 1911 vstúpil do seminára. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, v roku 1914, vstúpil do armády ako dobrovoľník. Počas vojny zažil zvláštnu milosť od sestry Terezy z Lisieux, ktorá bola čoskoro blahorečená. V roku 1922, po skončení vojny, sa vrátil do seminára a bol vysvätený za kňaza. Inšpiráciu nachádzal v živote sv. Terezky z Lisieux, sv. Jána z Kríža či sv. Terézie z Avily. Svoje  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. september 1.-2. stor Sv. Eustach, ktorý sa v cirkevnom kalendári spomína 20. septembra, je v latinskej cirkevnej spisbe známy pod menom Placidus. V talianskej náboženskej literatúre sa označuje oboma menami: Eustachio (Eustazio) i Placido. Treba ešte dodať, že v tradičných zoznamoch svätých sa uvádza spolu s troma ďalšími svätcami, ktorí sa nazývajú Teopista, Teopist a Agapius. Prvá z menovaných bola údajne jeho manželka a ďalší dvaja boli ich synovia. Svätý Placidus-Eustach patrí medzi svätcov, o ktorých jestvovaní nemáme spoľahlivé historické dôkazy. Ak aj boli, ostali beznádejne pochované pod hrubým nánosom legendárneho rozprávania. Románovitá legenda o sv. Eustachovi vznikla  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok:  4. apríl * 2. máj 1880 Pozzomaggiore, Sassari, Talianske kráľovstvo† 17. február 1952 Rím, Taliansko Svoj život zasvätila Bohu už v piatich rokoch, ale nedostala povolenie vstúpiť do rehole. V tridsiatich rokoch sa na jej tele objavili stigmy. Svoje modlitby a utrpenia obetovala predovšetkým za spásu duší vojakov a pád komunistického režimu v Rusku. Preslávila sa tiež ďalšími mimoriadnymi darmi, ktorými Boh navštevuje mystikov, ako je levitácia či bilokácia. Napriek tomu o jej živote počul len málokto. Reč je o Edvige Carboni, mystičke zo Sardínie, žijúcej v rokoch 1880 – 1952, ktorú dnes v jej rodnom Pozzomaggiore pápežovým menom blahorečil prefekt Kongregácie pre svätorečenie kardinál Giovanni Angelo Becciu. Blahoslavená Edvige (Hedviga) Carboni pochádzala  [ Read More ]

Svätý Sviatok: : 14. jún * Severné kráľovstvo Izraela† Samária Význam mena: Môj Boh je spása (hebr.) Starozákonný prorok Elizej /tiež Elisha, אֱלִישָׁע hebr., Ἐλισ[σ]αῖος gr., Elisaeus lat./ nepatrí medzi štyroch veľkých a ani dvanástich malých prorokov, ktorí zanechali prorocké spisy zachytené v Biblii. Predstavuje však so svojím učiteľom Eliášom veľmi silné prorocké osobnosti, ktoré boli späté s pohnutými dejinami Izraela. Jeho osudy a skutky sú zachytené v Prvej (podľa staršieho rátania v Tretej) knihe kráľov od 19,16 po 2 Kr 13,20. Elizej pochádzal zo severovýchodnej Palestíny, z galilejsko-samarijského pohraničia. Jeho otec Safat bol bohatý držiteľ pôdy. Keď prorok Eliáš povolal Elizeja  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 19. apríl * cca 995† 27. jún 1045 Gurk, Rakúsko Táto svätica pochádzala zo Saska v strednom Nemecku. V cudzích rečiach sa píše jej meno Emma alebo aj Hemma von Gurk. Zmienku o nej zachoval nemecký kronikár Adam Brémsky (z mesta Brémy), ktorý žil v tom istom čase ako svätica. Podľa neho Ema bola senátorka, sestra paderbornského biskupa Meinwerka (zomrel r. 1036) a manželka grófa Liutgera Saského. Ovdovela ešte mladá niekedy na začiatku 11. stor. Po mužovej smrti dala väčšinu majetku Cirkvi a chudobným. Sama sa venovala dobročinnosti až do svojej smrti 19. apríla 1040. Jej telesné pozostatky sú  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. apríl 6.-7. storočie Medzi veľkým počtom írskych svätých je niekoľko s menom Eugen. V pôvodnej keltskej reči malo toto meno tvary: Eogan, Eoghanan, v angličtine Owen. V deň 18. apríla sa pripomína v írskych zoznamoch svätých sv. Eugen, biskup v Raith-Sithe, ktorý zomrel v r. 618 alebo 619.Niektorí ho stotožňujú s najznámejším írskym sv. Eugenom, ktorý bol biskupom v Ardstraw. Tento pochádzal z východného Írska, z kraja Leinster. Podľa zachovaných životopisov ho v detskom veku ulúpili piráti. Spolu s ním vzali do zajatia ďalších dvoch chlapcov. Najprv ich priviezli do Británie a odtial do Bretónska na západofrancúzskom pobreží. Tam ich  [ Read More ]

Svätí mučníci Starého zákona Sviatok: 1. august * ? † okolo roku 166 pred Kristom, Antiochia Martyrológium v tento deň pripomína starozákonných mučeníkov z Druhej knihy Makabejcov. 6. kapitola sv. Eleazara – staručkého 90. ročného pisára a nasledujúca kapitola – sedem bratov (Abim, Antonius, Gurias, Eleazar, Eusebonus, Alimus a Marcellus) aj so svojou matkou (Solomonia), vydaných na krutú smrť pre nezlomné dodržiavanie Božieho zákona. K svätosti skrze dodržiavanie Božieho zákona             Pamiatka na tieto osoby, ktoré potvrdili heroickú vernosť dodržiavaniu Božieho zákona aj za cenu straty života veľmi krutým spôsobom, nás vracia do II. storočia pred Kristom, keď v sýrskej Antiochii vládol kráľ  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 9. február * 15. december 1899 Cantalpino, Španielsko † 10. február 1935, Valverde del Camino, Španielsko Euzébia Palominová-Yenesová sa narodila 15. decembra 1899 v Cantalpine, ktoré sa nachádza v provincii Salamanka na východe Španielska. Rodina Augustína Palominu, opravdivo veriaceho človeka, bola veľmi chudobná. V niektorých obdobiach roka bola Euzébia so svojím otcom nútená chodiť po žobraní po okolitých dedinách, robili to však naozaj s jedinečnou radosťou a vierou. Počas tých dlhých ciest Augustín vysvetľoval svojej dcére katechizmus a ona bola dychtivá po spoznaní tajomstiev Ježiša. Euzébia vyrastala v rodine, kde všetci pracovali, modlili sa a chceli si dobre. Deň  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. august * 1120, Västergötland, Švédsko † 18. máj 1160, Uppsala, Švédsko patrón Švédska – mesta Štokholm, Fínska Význam mena: škandinávske meno germánskeho pôvodu znamená všemocný, ctihodný, vážený vládca   Svätý  Erik IX. Jedvardson pochádzal zo švédskeho kráľovského rodu. So svojou manželkou Kristínou žili cnostným životom. Viedol bohabojný, asketický život. Venoval sa ochrane a obhajobe utláčaných, pomáhal chudobným a chorým. Približne v roku 1150 sa stal kráľom veľkej časti Švédska. Bol mužom úprimnej viery. Sám čítaval pri bohoslužbách a často aj sám pripravoval všetko potrebné na slávenie Eucharistie. Bol iniciátorom stavieb viacerých chrámov. Významným spôsobom sa pričinil o šírenie kresťanstva svojich poddaných. Mal veľkú zásluhu  [ Read More ]