Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 20. september 1.-2. stor Sv. Eustach, ktorý sa v cirkevnom kalendári spomína 20. septembra, je v latinskej cirkevnej spisbe známy pod menom Placidus. V talianskej náboženskej literatúre sa označuje oboma menami: Eustachio (Eustazio) i Placido. Treba ešte dodať, že v tradičných zoznamoch svätých sa uvádza spolu s troma ďalšími svätcami, ktorí sa nazývajú Teopista, Teopist a Agapius. Prvá z menovaných bola údajne jeho manželka a ďalší dvaja boli ich synovia. Svätý Placidus-Eustach patrí medzi svätcov, o ktorých jestvovaní nemáme spoľahlivé historické dôkazy. Ak aj boli, ostali beznádejne pochované pod hrubým nánosom legendárneho rozprávania. Románovitá legenda o sv. Eustachovi vznikla  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok:  4. apríl * 2. máj 1880 Pozzomaggiore, Sassari, Talianske kráľovstvo† 17. február 1952 Rím, Taliansko Svoj život zasvätila Bohu už v piatich rokoch, ale nedostala povolenie vstúpiť do rehole. V tridsiatich rokoch sa na jej tele objavili stigmy. Svoje modlitby a utrpenia obetovala predovšetkým za spásu duší vojakov a pád komunistického režimu v Rusku. Preslávila sa tiež ďalšími mimoriadnymi darmi, ktorými Boh navštevuje mystikov, ako je levitácia či bilokácia. Napriek tomu o jej živote počul len málokto. Reč je o Edvige Carboni, mystičke zo Sardínie, žijúcej v rokoch 1880 – 1952, ktorú dnes v jej rodnom Pozzomaggiore pápežovým menom blahorečil prefekt Kongregácie pre svätorečenie kardinál Giovanni Angelo Becciu. Blahoslavená Edvige (Hedviga) Carboni pochádzala  [ Read More ]

Svätý Sviatok: : 14. jún * Severné kráľovstvo Izraela† Samária Význam mena: Môj Boh je spása (hebr.) Starozákonný prorok Elizej /tiež Elisha, אֱלִישָׁע hebr., Ἐλισ[σ]αῖος gr., Elisaeus lat./ nepatrí medzi štyroch veľkých a ani dvanástich malých prorokov, ktorí zanechali prorocké spisy zachytené v Biblii. Predstavuje však so svojím učiteľom Eliášom veľmi silné prorocké osobnosti, ktoré boli späté s pohnutými dejinami Izraela. Jeho osudy a skutky sú zachytené v Prvej (podľa staršieho rátania v Tretej) knihe kráľov od 19,16 po 2 Kr 13,20. Elizej pochádzal zo severovýchodnej Palestíny, z galilejsko-samarijského pohraničia. Jeho otec Safat bol bohatý držiteľ pôdy. Keď prorok Eliáš povolal Elizeja  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 19. apríl * cca 995† 27. jún 1045 Gurk, Rakúsko Táto svätica pochádzala zo Saska v strednom Nemecku. V cudzích rečiach sa píše jej meno Emma alebo aj Hemma von Gurk. Zmienku o nej zachoval nemecký kronikár Adam Brémsky (z mesta Brémy), ktorý žil v tom istom čase ako svätica. Podľa neho Ema bola senátorka, sestra paderbornského biskupa Meinwerka (zomrel r. 1036) a manželka grófa Liutgera Saského. Ovdovela ešte mladá niekedy na začiatku 11. stor. Po mužovej smrti dala väčšinu majetku Cirkvi a chudobným. Sama sa venovala dobročinnosti až do svojej smrti 19. apríla 1040. Jej telesné pozostatky sú  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. apríl 6.-7. storočie Medzi veľkým počtom írskych svätých je niekoľko s menom Eugen. V pôvodnej keltskej reči malo toto meno tvary: Eogan, Eoghanan, v angličtine Owen. V deň 18. apríla sa pripomína v írskych zoznamoch svätých sv. Eugen, biskup v Raith-Sithe, ktorý zomrel v r. 618 alebo 619.Niektorí ho stotožňujú s najznámejším írskym sv. Eugenom, ktorý bol biskupom v Ardstraw. Tento pochádzal z východného Írska, z kraja Leinster. Podľa zachovaných životopisov ho v detskom veku ulúpili piráti. Spolu s ním vzali do zajatia ďalších dvoch chlapcov. Najprv ich priviezli do Británie a odtial do Bretónska na západofrancúzskom pobreží. Tam ich  [ Read More ]

Svätí mučníci Starého zákona Sviatok: 1. august * ? † okolo roku 166 pred Kristom, Antiochia Martyrológium v tento deň pripomína starozákonných mučeníkov z Druhej knihy Makabejcov. 6. kapitola sv. Eleazara – staručkého 90. ročného pisára a nasledujúca kapitola – sedem bratov (Abim, Antonius, Gurias, Eleazar, Eusebonus, Alimus a Marcellus) aj so svojou matkou (Solomonia), vydaných na krutú smrť pre nezlomné dodržiavanie Božieho zákona. K svätosti skrze dodržiavanie Božieho zákona             Pamiatka na tieto osoby, ktoré potvrdili heroickú vernosť dodržiavaniu Božieho zákona aj za cenu straty života veľmi krutým spôsobom, nás vracia do II. storočia pred Kristom, keď v sýrskej Antiochii vládol kráľ  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 9. február * 15. december 1899 Cantalpino, Španielsko † 10. február 1935, Valverde del Camino, Španielsko Euzébia Palominová-Yenesová sa narodila 15. decembra 1899 v Cantalpine, ktoré sa nachádza v provincii Salamanka na východe Španielska. Rodina Augustína Palominu, opravdivo veriaceho človeka, bola veľmi chudobná. V niektorých obdobiach roka bola Euzébia so svojím otcom nútená chodiť po žobraní po okolitých dedinách, robili to však naozaj s jedinečnou radosťou a vierou. Počas tých dlhých ciest Augustín vysvetľoval svojej dcére katechizmus a ona bola dychtivá po spoznaní tajomstiev Ježiša. Euzébia vyrastala v rodine, kde všetci pracovali, modlili sa a chceli si dobre. Deň  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. august * 1120, Västergötland, Švédsko † 18. máj 1160, Uppsala, Švédsko patrón Švédska – mesta Štokholm, Fínska Význam mena: škandinávske meno germánskeho pôvodu znamená všemocný, ctihodný, vážený vládca   Svätý  Erik IX. Jedvardson pochádzal zo švédskeho kráľovského rodu. So svojou manželkou Kristínou žili cnostným životom. Viedol bohabojný, asketický život. Venoval sa ochrane a obhajobe utláčaných, pomáhal chudobným a chorým. Približne v roku 1150 sa stal kráľom veľkej časti Švédska. Bol mužom úprimnej viery. Sám čítaval pri bohoslužbách a často aj sám pripravoval všetko potrebné na slávenie Eucharistie. Bol iniciátorom stavieb viacerých chrámov. Významným spôsobom sa pričinil o šírenie kresťanstva svojich poddaných. Mal veľkú zásluhu  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 19. jún * 10. apríl 1895, Montalto Uffugo, Cosenza, Talianske kráľovstvo † 19. jún 1961 (vo veku 66 rokov) Rím, Taliansko   Elena Emília Aiello sa narodila 10. apríla 1895 v svätom týždni v talianskej Kalábrii v Montalto Uffugo (Cosenza). Jej matka prosila Pána o dieťa, ktoré by mohla zasvätiť Kristovi. Miestom jej prvého vzdelania bola jej rodina a farské spoločenstvo, kde sa učila skromnosti, statočnosti a dôvere v Pána. Denne sa modlila modlitbu ruženca a chodila na svätú omšu. Bola v stálom kontakte so sestrami Lásky Najsvätejšej krvi a s ich duchovným vodcom, otcom Kajetánom Maurom. Keď mala Elena 11 rokov, stratila matku. Po dlhej chorobe priedušiek  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 25. január * 13. apríl 1914 Tíjola, Almería, Španielsko † 25. január 1939 väzenie Gachas-Colorás, Almería, Španielsko Prvá blahorečená Rómka Životný príbeh Emílie Fernandezovej Rodriguezovej pripomína osud prvého blahoslaveného Róma Ceferina. Emília bola 25. 3. 2017 v španielskej Almerii ako prvá Rómka v histórii Cirkvi blahorečená spolu so skupinou 95 kňazov a rehoľníkov, ako aj 20 laikov, ktorí ako Ceferino v Španielskej občianskej vojne zomreli ako mučeníci. Aj u nej zohrával ruženec kľúčovú úlohu pre mučeníctvo. Narodila sa 13. apríla 1914 v španielskej provincii Almeria, vyrástla v rómskom sídlisku v Tijuole. Bola analfabetka a od mala plietla vŕbové košíky, a tak dostala prezývku „La Canastera“ (Košikárka). V r. 1938 sa vydala a bola tehotná, keď jej muž  [ Read More ]