Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 9. júl * okolo 1528, † 9. júla 1572; * okolo 1542, † 9. júla 1572 Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 13. august * asi 29. septembra 1227 † 13. augusta 1297 Altenberg, Nemecko Atribúty: zobrazovaná ako premonštrátka s rochetou, almuciom a berlou abatyše, s levom, ľaliou, krížom, nástrojmi utrpenia, kľúčom, knihou a tiarou, so zjavením dieťaťa Ježiša s krížom, ktorý jej nasadzuje tŕňovú korunu Gertrúda bola dcéra grófa Ľudovíta z Durínska a Hessenska a jeho ženy sv. Alžbety. Otec padol niekoľko týždňov pred jej narodením počas siedmej krížovej výpravy. V súlade so sľubom, ktorý dala jej tehotná matka, bolo dieťa zverené kláštoru premonštrátiek Altenberg (obec Solms) blízko Wetzlaru. V tomto kláštore bola dievča vychované a doň tiež vstúpila. Hoci  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. október † 5. júna 1152, Neuffontaines Francúzsko Atribúty: zobrazovaný je ako premonštrát s natiahnutou rukou a núdznymi ľuďmi, ako opát a staviteľ či pri porade s architektom, s modelom kostola či kláštora, pri žehnaní, s atribútmi vojenskej služby pri nohách. Rytier Gilbert, príslušník vyššej šľachty z Auvergne, sa na radu premonštrátskeho opáta Ornifia z kláštora Dilo zúčastnil druhej krížovej výpravy (1147-1149), o ktorej vo Vézelay kázal sv. Bernard a ktorú viedol francúzsky kráľ Ľudovít VII. Výprava skončila vojenskou katastrofou. Gilbert, ktorý tento nebezpečný podnik prežil, sa spolu so ženou Petronillou a dcérou Ponciou rozhodol zasvätiť Bohu a vstúpiť do  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 6. jún  24. október *  neznáme† 6. júna 1152 Svätí uvedení v nadpise tvorili jednu rodinu. Gilbert, otec rodiny, bol šľachtic z francúzskeho kraja Auvergne (v juž. Francúzsku). V r. 1146 sa zúčastnil na neúspešnej križiackej výprave kráľa Ľudovíta VII. Po návrate do rodného kraja sa rozhodol spolu s manželkou Petronilou a dcérou Ponciou, že sa zasvätia Bohu rehoľným životom. Časť majetku rozdali chudobným. Zo zvyšku založili ženský kláštor v Aubeterre. Opátkou sa stala Petronila a po jej smrti dcéra Poncia. Gilbert žil za istý čas ako pustovník v Neuffonts. Potom postavil mužský kláštor a nemocnicu v Neuffontaine, kde  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. máj  * 1184, Coimbra, Portugalsko † 14. máj 1265, Santarem, Portugalsko Toľko romantických legiend sa prelína s príbehom blahoslaveného Gilesa, že je ťažké vidieť ho v nich iba ako samotného muža, ktorý sa stal blahoslaveným. Jeho život však, dokonca aj zbavený legendy je však príbehom triumfu božej milosti v duši človeka. Blahoslavený Giles zo Santarem sa narodil vo Vouzella, neďaleko mesta Coimbra, v Portugalsku, okolo roku 1184. Často sa stretávame aj s menami Egídius Portugalský, Giles z Vouzella. Jeho otec, Rodrigues de Vagliaditos, bol guvernérom mesta Coimbra a poradcom portugalského kráľa Sancha I. Veľkého. Jeho otec chcel, aby Giles vstúpil do zasväteného života  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 17. marec * 626, Landen † 17. marec 659, Nivelles Patrónka: nemocníc, chudobných, vdov, pútnikov, pri premnožení hlodavcov Gertrúda sa narodila v roku 626 v Landen, v južnom Barbantsku. Jej otec Pipin bol majordómom čiže kráľovským správcom na východnom území Francúzska. Mladučká Gertrúda bola na jednej hostine za prítomnosti kráľa Dagoberta požiadaná o ruku. Odpovedala kráľovi, že žiadneho ženícha nechce, pretože jej snúbencom je už Kristus a len jemu chce patriť. V roku 639 jej zomrel otec a jej ovdovelá matka Itta založila v Nivelles (na území dnešného Belgicka) kláštor pre mníchov a rehoľníčky. Vstúpila doň aj so štrnásťročnou Gertrúdou. Tá sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 10. jún * Gabii, Talinsko † AD 120 Gabii, Talinsko Getúlius znamená pochádzajúci z Gaetuli, čo bol kmeň zo Severnej Afriky. Je uctievaný spolu s Amanciom (Amantius), Cerealusom (Caerealis) a Primitívom (tal.: Getulio, Amanzio, Cereale, e Primitivo) ako kresťanský mučeník a svätec. Podľa tradície bol Getúlius manželom svätej Symphorósy. Bol veliteľom Rímskej armády za vlády cisárov Trajána a Hadriána; ale po svojom obrátení sa vzdal všetkých výhod a vrátil sa do kraja Sabina. Tam už horlivo pracoval jeho vlastný brat Amantius. Spolu obrátili ríšskeho legáta Caerealisa, ktorý bol poslaný zatknúť Getúlia. Cisára Hadriána tak rozhnevali tieto správy, že vyslal Licínia s rozsudkom smrti, ak sa  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 15. jún * 1579 Pribac, Francúzsko † 1601 Pribac, Francúzsko Germaine Cousin de Pibrac je patrónkou opustených a postihnutých ľudí, obetí zneužívania a týrania a tiež aj patrónkou vidieckych dievčat a pastierok. Keď sa Hortense rozhodla vydať za Laurenta Cousina z mesta Pibrac vo Francúzsku, nebolo to z lásky k jeho malej dcérke. Malá Germana predstavovala všetko, čím Hortense opovrhovala. Germana bola slabá a chorľavá, jej pravá ruka bola nehybná a deformovaná. Lásku, ktorú malá Germana stratila keď jej zomrela mama, Hortense nahradila krutosťou a týraním. Germanin otec Laurent bol slaboch, ktorý predstieral, že si nevšimol, keď jeho dcéra dostávala  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. máj * 18. júla 1911 v Łowęcice, Poľsko † 5. mája 1943 Drážďany, Nemecko Grzegorz Bolesław Frąckowiak sa narodil 18. júla 1911 v dedinke Łowęcice neďaleko Jarocina. Jeho rodičia Andrej a Žofia rod. Plončáková mali neveľké hospodárstvo, no rodina bola početná – deväť synov a tri dcéry (dve z nich v detstve zomreli). Boleslav bol ôsmym dieťaťom. Pokrstený bol vo farskom kostole v Cerkvici. Do základnej školy chodil vo Wojciechove, ale nechcel sa učiť po nemecky. V poľskej škole sa však učil dobre. Domácim prácam sa veľmi nevenoval, z čoho rodičia nemali veľkú radosť. Najradšej sa zaoberal prípravou  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. jún † okolo 670 Sv. Goban bol kňazom a mníchom v Írsku. Ako člen misijného spoločenstva ohlasoval evanjelium v Anglicku. Potom sa rozhodol žiť život pustovníka. Odišiel do La Fère v Pikardii vo Francúzsku a tam žil v samote a chudobe. Niekedy sa uvádza aj ako mučeník. FacebookTwitterGoogle+E-mail