Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 28. apríl * 7. október 1902 Varšava, Privisliňský kraj † 29. apríl 1973 Krakov, Poľsko Hanna Chrzanowska pred Druhou svetovou vojnou zažila hlboké duchovné obrátenie, keďže ako mladá bola vzdialená od katolíckej viery. V roku 1957 zorganizovala jedinečný systém farskej domácej starostlivosti o chronicky chorých ľudí. Založený bol na reťazi profesionálnych zdravotných sestier, ktorým pomáhali staré mamy, študenti, rodinní príslušníci a susedia chorých. Budúca blahoslavená sa tak stala aj priekopníčkou hospicovej starostlivosti v Poľsku. V dobe komunistického režimu touto formou vydávala verejné svedectvo viery. Karol Wojtyła: Bola stelesnením blahoslavenstiev Dielu Hanny Chrzanowskej boli nápomocní aj kňazi a bohoslovci, ktorí tak mali možnosť  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. júl * okolo roku 1160, Hroznetin, Česká republika † 14. júl 1217, Starý Kynšperk, Česká republika Pochádzal z veľmi významného rodu, ktorý vlastnil rozsiahle majetku v severozápadných Čechách. Podľa historických prameňov uložených v Kláštore Teplá sa narodil okolo roku 1160; niektorí životopisci však udávajú dobu o 10 rokov neskôr a ako miesto narodenia Hroznětín. Jeho životopis bol vraj spísaný až 40 rokov po jeho smrti, čo vysvetľuje niektoré pochybnosti z nedostatočne doložených informácií. Hroznatovým otcom bol Sazima z Krašova, predok grófov z Gutštejna. Údajne zomrel v bitke medzi nejednotnými Přemyslovcami 23. januára 1179. Jeho matkou bola Dobroslava  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. január * 16. októbra 1840 Vinebre, Španielske kráľovstvo † 27. január 1896 Gilet, Španielske kráľovstvo Henrich, vlastným menom Enrique de Ossó y Cercelló, sa narodil vo Vinebre v Katalánsku 16. októbra 1840. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1867. Bol apoštolom detí v katechéze, inšpirátorom laických hnutí za šírenie evanjelia, vodcom duší; podľahol duchovnému pôvabu sv. Terézie od Ježiša, učiteľky modlitby a dcéry Cirkvi. Vo svetle jej učenia založil v roku 1876 Spoločnosť sv. Terézie, ktorej úlohou bolo formovať ženy pre školu evanjelia podľa vzoru avilskej svätice. Bol apoštolom nových čias, vynikal v kázňach a v apoštoláte  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. august * ca. 1185 Kamień Śląski, Nižné Poľsko † 15. august 1257 Krakov, Poľsko Tento dominikánsky svätec sa volal pôvodne Jakub, v ľudovej reči Jacko (poľsky: Święty Jacek alebo Jacek Odrowąż). Ale istý poľský životopisec v 14. stor. zmenil jeho meno na Jacinthus, aby mohol svojho hrdinu porovnávať s drahokamom hyacintom. Neskorší životopisci si neuvedomili túto slovnú hru a prevzali zidealizovanú podobu svätcovho mena Hyacint. Narodil sa niekedy koncom 12. stor. pravdepodobne v obci Kamieň pri Opoli v Sliezsku. Mal ešte aspoň jedného brata. Blahoslavení Česlav a Bronislava neboli jeho súrodenci, ako to chybne tvrdia niektoré životopisy. O jeho mladosti nevieme veľa. Údajne  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. máj † okolo 581 Sv. Hospicius bol pustovníkom v oblasti Villefranche-sur-Mer pri Nice vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 21. máj * okolo 1290 Bälinge pri Uppsale, Švédsko † 21. máj 1366 Abo, dnes Turku, Fínsko Hemming pochádzal z rodiny roľníka. Stal sa kňazom, v štúdiách pokračoval v Paríži. Od roku 1329 pôsobil najmä ako kazateľ a v roku 1338 sa stal biskupom v meste Abo vo Fínsku. Vo vojne medzi Švédskom a Ruskom mal úlohu sprostredkovateľa. Spolupracoval so sv. Brigitou. V roku 1346 zaniesol jej list pápežovi Klementovi VI. do Avignonu, v ktorom ho nabádala, aby sa vrátil na svoje pápežské sídlo do Ríma. Hemming zároveň žiadal u pápeža schválenie pre kláštory, ktoré Brigita založila. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. apríl * 1024 Semur-en-Brionnais, Burgundsko, Francúzsko † 28. apríl 1109, Cluny, Francúzsko Význam mena: mysliteľ (zast.nem.) Patrón proti horúčke Hugo bol synom burgundského grófa Dalmácia. Proti vôli svojho otca vstúpil roku 1038 do benediktínskeho kláštora v Cluny. V roku 1044 bol vysvätený za kňaza. V roku 1047 sa stal priorom a v roku 1049 opátom kláštora. Bol nástupcom opáta Odila, vďaka ktorému bol mníšsky život obnovený a táto tzv. clunyjská reforma sa šírila aj do iných kláštorov. Nejasné okolnosti zvolenia Huga do služby opáta viedli k podozreniu zo simónie (kupovanie cirkevných úradov). Na koncile v Reims v  [ Read More ]

zakladateľ rádu rogacionistov Najsv. Srdca Ježišovho a Dcér Božej horlivosti Svätý Sviatok: 1. jún * 5. júl 1851 Messina, Sicília, Taliansko † 1. jún 1927 tamtiež Význam mena: Boh je milosrdný (fénic.) ​Hanibal (tal. Annibal) Mária Di Francia sa narodil 5. júla 1851 v Taliansku, v Mesine na Sicílii. Bol tretím zo štyroch detí a jeho rodičia mali šľachtický pôvod. Otec z rodu Marchesi bol pápežským vicekonzulom a čestným kapitánom námorníctva. Matka Anna bola z markýzskeho rodu a ovdovela, keď mal Hanibal Mária 15 mesiacov. Už ako sedemročný bol poslaný do šľachtickej školy riadenej cisterciánmi, v ktorej bol do svojich  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 20. február * 11. marec 1910 Aljustrel pri Fatime † 20. február 1920 Lisabon, Portugalsko Hyacinta patrí k trom deťom, ktorým sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Udialo sa to v roku 1917. Hyacinta bola z troch detí najmladšia. Ďalším dieťaťom bol jej o dva roky starší brat František a treťou bola ich sesternica Lucia. Nasledujúci rok po zjaveniach Hyacinta s Františkom ochoreli na tzv. španielsku chrípku. František chorobe podľahol, Hyacinta sa zotavila. No v roku 1920 ju odviezli do nemocnice v Lisabone kvôli ťažkému zápalu pohrudnice. Pomôcť jej nedokázali a Hyacinta zomrela 20. februára 1920. Jej telesné pozostatky odpočívajú v bazilike vo  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 13. august * okolo 170 Malá Ázia alebo Alexandria, Egypt † august 236 (?) Sardínia, Taliansko Význam mena: krotiteľ koní (gr.) Patrón väzenských dozorcov; koní; proti adynamii (choroba zoslabenia životne dôležitých orgánov) Sv. Hypolit bol podľa dostupných materiálov plodným cirkevným spisovateľom, no, žiaľ, aj rozkolníkom, protipápežom od doby sv. Kalixta po Ponciána. Keď v roku 217 zomrel pápež Zefirín, ktorého Hypolit kritizoval pre jeho nevzdelaný pôvod, za nového pápeža zvolili Kalixta. Vzdelaný kňaz Hypolit sa však nechal skupinou svojich prívržencov zvoliť tiež. Tak sa stal prvým protipápežom v dejinách. Cirkev v tých časoch mala relatívny pokoj od svetských vrchností.  [ Read More ]