Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 4. február * 23. apríl 1464 Nogent-le-Roi, Grófstvo Dreux, Francúzsko† 4. februára 1505 Bourges, Vojvodstvo Berry, Francúzsko Jana z Valois, známa tiež aj ako Jana Francúzska, bola dcérou obávaného kráľa Ľudovíta XI., ktorý bol v tom čase najväčším európskym monarchom. Ako veľmi túžil po potomkovi! No bolo mu darované dievča, a to bolo ešte aj telesne postihnuté. Svoje sklamanie dal dievčaťu bolestne pocítiť. Opovrhovaná a pokorovaná vlastným otcom hľadala Jana pomoc a útechu v modlitbe. Hlboká nábožnosť dievčaťa, podporovaná matkou, sa kráľovi znepáčila. A tak otec oddelil len päťročnú dcéru od matky a dal ju do výchovy na zámok jej budúceho  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 24. august * 27. november 1765 Sancey-le-Long, Doubs, Francúzske kráľovstvo † 24. august 1826 Neapol, Kráľovstvo dvoch Sicílií Jeanne-Antide Thouret – táto svätica pochádzala z roľníckej rodiny. Narodila sa 27. nov. 1765 v mestečku Sancey-le-Long (čít. sanse l´lõ) vo východnom Francúzsku. Už v detskom veku prejavila veľkú morálnu silu. Najprv opatrovala ťažko chorú matku a po jej predčasnej smrti viedla domácnosť s počtom desiatich osôb.Cítila v sebe povolanie k rehoľnému životu. Pod jeho vplyvom už ako 16-ročná urobila pred sochou Panny Márie sľub panenstva. Ale pred dosiahnutím cieľa musela prekonať vážne prekážky. Napokon r. 1787 vo veku 22 rokov mohla vstúpiť  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 9. júl * okolo 1528, † 9. júla 1572; * okolo 1542, † 9. júla 1572 Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 20. október * 11. apríl 1897 Breitensee pri Viedni, Rakúsko-Uhorsko† 20. október 1924 Viedeň, Prvá Rakúska Republika Zobrazovaný je ako študent, vojak a premonštrát, so srdcom, s tŕňovou korunou, pri žehnaní. Franz Alexander Kern pochádzal z Viedne, roku 1915 sa stal vojakom a z Prvej svetovej vojny sa vrátil s ťažkým zranením. Po obliečke v premonštrátskej reholi 18. októbra 1920 prijal brat Jakub, 23. júla 1922 kňazské svätenie a pôsobil ako angažovaný pastier vo farnostiach okolo Gerasu. Trýznivé bolesti svojho vojnového zranenia chápal ako pokánie za zblúdenie svojho spolubrata, ktorý krátko predtým založil českú národnú cirkev. Jakub Kern pri  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. apríl * 1193 Penna San Giovanni, Fermo, Pápežské štáty † 3. apríl 1271 Recanati, Macerata, Pápežské štáty Ján vlastným menom Giovanni da Parma sa narodil asi v roku 1200 v Penne San Giovanni v Maceratskej provincii. Patrí k prvej františkánskej generácií, ktorá preslávila región Marky. Všeobecne sa ráta medzi žiakov svätého Františka, aj keď jeho vzťahy so zakladateľom františkánskeho rádu presne nepoznáme. V 45. kapitole Kvietkov svätého Františka opisuje vrúcnosť svojej duše, františkánske povolanie, dlhý apoštolát v Provensalsku i v jeho vlastí, mystické zážitky a tvrdé skúšky, ktorým bol podrobený zlým duchom na konci svojich dní. Keď  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 15. december * 17. december 1931 Szombathely, Vas, Maďarsko †  15. december 1957 Zsida, Szentgotthárd, Vas, Maďarsko János Brenner sa narodil v Szombathely katolíckej rodine. Po skončení strednej školy vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. Po rozpustením kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári. V roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný pôsobiť do farnosti, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a tiež dôvodom jeho umučenia. Kardinál Amato o ňom povedal: „Napriek zákazu od režimu, duchovný otec János viedol mladých k dobrému životu podľa Evanjelia,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. november * 1. september 1835, Vilnius † 15. november 1907, Wadovice Postava tohto Božieho sluhu, ktorý po dobrodružnom živote zakotvil v karmelitánskom kláštore, je u nás málo známa, hoci pochádzal zo susedného Poľska. A predsa si zasluhuje pozornosť, lebo je veľmi poučná. Jozef Kalinowski bol kapitánom v ruskej armáde, projektantom železnice, ministrom v povstaleckej vláde vo Vilne, väzňom na Sibíri, docentom matematiky, vychovávateľom kniežaťa Czartoryského a konečne karmelitánom, zakladateľom kláštorov, mužom veľkej kultúry, autorom a vydavateľom historických a duchovných diel. Keď objavil duchovnú zásadu sv. Terézie z Avily: „Nech ta nič neznepokojuje, nič nezarmucuje, všetko sa pominie,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1.máj * 650 pred Kr.   Jeremiáš je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Jeremiáš v Starom zákone Svätého písma. Niektorí biblisti v ňom vidia predobraz Ježiša Krista. Jeremiáš sa narodil okolo r. 650 pred Kr. v kňazskej rodine v Anatote, niekoľko kilometrov severne od Jeruzalema. Bol synom Helkiáša a je možné, že bol potomkom kňaza Abiatara, ktorého kráľ Šalamún vyhnal do Anatotu. Jeho meno v hebrejčine znamená Jahve, povýš alebo Jahve povyšuje. Boh ho už v pomerne mladom veku ( r.627) povolal za proroka. Spočiatku bol veľmi váhavý a nikdy neprestal diskutovať o svojej  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. apríl * 12. júl 1751 Cuvilly, Pikardia – Francúzsko † 8. apríl 1816 Namur, Belgicko Júlia Billiart pochádzala z Cuvilly v Pikardii a od detstva mala vlohy na apoštolské poslanie – povolanie. Narodila sa chudobným rodičom, ako piate dieťa zo siedmych. Rodičia jej nedokázali poskytnúť vzdelanie, navštevovala preto iba obecnú, malú školu, kde bola iba jedna trieda. Zo všetkých predmetov ju najviac priťahovalo náboženstvo. Veľa času trávila na fare, kde miestny kňaz objavil v Júlii niečo mimoriadne a dovolil jej tajne prijať sviatosť 1. sv. prijímania už v 9 rokoch, hoci tamojší zvyk dovoľoval túto sviatosť prijať až v 13 rokoch. Veľmi skoro sa u nej vyvinula kontemplatívna  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 19. október * 14. september 1947, Okopy u Suchowola, Podleské vojvodstvo † 19. október 1984, Włocławek, Poľsko Jerzy Aleksander Popiełuszko, nazývaný kňaz Solidarity bol známy poľský rímskokatolícky kňaz spojený so Solidaritou a zavraždený príslušníkmi komunistickej tajnej polície. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, od júna 1980 pôsobil v kostole sv. Stanislava Kostku vo Varšave. Od augusta 1980 spolupracoval s robotníckymi organizáciami a aktívne podporoval Solidaritu. Počas štrajku bol poslaný slúžiť omšu do Huty Warszawa (huť). Za výnimočného stavu organizoval v kostole sv. Stanislava Kostku tzv. Omše za vlasť. Vďaka svojej kritike komunistického systému získal široký ohlas a podporu verejnosti. Bol sledovaný  [ Read More ]