Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 22. január * 28. október 1870 Dunakiliti, Rakúsko-Uhorsko† 22. január 1931 Viedeň, Rakúsko Bol to lekár, ktorý nikdy neodmietol prijať chudobných pacientov. Jedno krídlo zdedeného zámku premenil na nemocnicu. Blahorečený bol Jánom Pavlom II. Blahoslavený László Batthyány-StrattmannMnoho ľudí na celom svete má problém platiť účty za drahú liečbu. Niektorí ľudia sa dokonca vzdajú liečby, nemajú ju z čoho platiť. Medzitým bl. László Batthyány-Strattmann považoval službu chudobným za svoju hlavnú zásadu. Nikdy neodmietol prijať pacientov, ktorí nemali z čoho platiť návštevy. Sám sa ocitol vo výsadnom postavení, keďže po smrti svojho strýka zdedil hrad v maďarskom meste Körmend a s ním aj  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. máj * 26. októbra 1828, Turín, Taliansko † 30. marca 1900, Turín, Taliansko Leonard Murialdo sa narodil v Turíne v roku 1828 ako ôsme dieťa svojich rodičov. V štyroch rokoch mu umrel otec. Dobrú kresťanskú výchovu získal v kolégiu Scolopínov v Savone. V mladom veku prešiel hlbokou duchovnou krízou, ktorá ho doviedla k obráteniu a k nájdeniu kňazského povolania. Filozofické a teologické štúdia začal v Turíne a počas tých rokov začal pracovať v oratóriu Anjela strážcu, ktoré riadil jeho bratranec, teológ Roberto Murialdo. Vďaka tejto spolupráci zakúsil problémy turínskej mládeže: chlapci na ulici, väzni, kominári, pomocníci v obchodoch. V roku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. november * 20. 12. 1676 v Porto Mauricio† 26. 11. 1751 v Ríme Mariánsky ľudový misionárNarodil sa 20. 12. 1676 v Porto Mauricio (v dnešnom Imperia), ležiacom asi  110 km juhozápadne od Janova v Taliansku, ako syn Dominika Casanuova, kapitána obchodnej lode. Pri krste dostal mená Pavol a Hieroným. Matka Anna Marie, rod. Benz, mu v troch rokoch zomrela a jeho výchovu prevzal dedko. Od 13 rokov bol v Ríme u svojho strýka Augustína, ktorý z neho chcel mať lekára. Po troch rokoch v škole u dona Fr. Santoleriho nastúpil do jezuitskej školy. Odtiaľ prešiel k františkánskej  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. apríl * 1908 Vohipeno, Madagaskar † 14. apríl 1947 Ambohimanarivo, Manakara, Madagaskar   Kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregácie pre svätorečenia priblížil v rozhovore tohto blahoslaveného takto: „Lucien Botovasoa sa narodil v roku 1908 vo Vohipene, mestečku na východnom pobreží Madagaskaru, kde prišli misionári koncom 19. storočia (1899). Bol prvým z deviatich detí a navštevoval katolícku školu. Ako štrnásťročný bol na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána (15. 4. 1922) pokrstený menom Lucien. V tento istý deň prijal prvé sväté prijímanie a o rok neskôr sviatosť birmovania. Umučený bol 16. apríla 1947.“ Ide o prvého madagaskarského blahoslaveného? „Madagaskarská cirkev už bola požehnaná beatifikáciou Viktórie Rasoamanarivo a Rafaela  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 17. september * 9. december 1940 Gazzola, Taliansko † 17. september 2006 Mogadishu, Somálsko Rehoľná sestra Leonella Sgorbat, vlastným menom Rosa, sa narodila v roku 1940 v Gazzole, neďaleko Piacenzy. Ako dvadsaťročná vstúpila do Kongregácie sestier Misionárok Panny Márie Tešiteľky. Po troch rokoch zložila večné sľuby a prijala meno Leonella. Po vyštudovaní Zdravotnej školy v Anglicku odišla do Kene, kde pracovala hlavne ako pôrodná asistentka. V roku 2001 začala pendlovať medzi Keňou a Somálskom, poznamenaným občianskou vojnou. V mesto Mogadišo založila zdravotnú školu pre formáciu budúcich zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Pred smrťou trikrát vyslovila: „odpúšťam“. 17. septembra 2006 sa pri návrate z nemocnice domov stala sestra  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. marec * 1. storočie † 1. storočie Podľa svedectva Svätého písma stál pod Kristovým krížom aj stotník, ktorý videl zemetrasenie, zatmenie slnka a ďalšie divy a uveril v neho: „Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: On bol naozaj Boží Syn“ (Mt 27,54). Nový zákon nespomína jeho meno ani ďalšie osudy, no z mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Gaius Cassius (Longinus), pochádzal z Kapadócie, teda z východnej časti Malej Ázie, dnešného Turecka, a patril k vojakom podriadeným Pilátovi. A dozvedáme sa o ňom  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 31. január * 1473 (presný dátum nie je známy) † 31. január 1533 Narodila sa v Ríme do bohatej, preslávenej a šľachtickej rodiny Patrizia Stefana a Lucretie Tebaldi. Rodina bola známou nielen pre svoje bohatstvo, ale najmä pre svoju zbožnosť. Otec Stefano veľmi skoro, iba dva roky po jej narodení zomiera a jej matka znovu vstupuje do druhého manželstva. Svoje detstvo Ludovica trávila u rôznych príbuzných a najmä vďaka otcovej sestre sa jej dostáva dobrého vzdelania a katolíckej výchovy. Keď má 20 rokov vydáva sa na želanie rodiny za šľachtica Giacoma de Citara, muža hrubej povahy a spoločne sa neskôr  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 27. jún * 14. máj 1820 Hawr, Francúzsko † 17. jún 1885 Montluçon, Francúzsko Narodila sa 14. 5. 1820 v Le-Havre-de Grâce v diecéze Rouen vo Francúzsku, do rodiny patriacej ku šľachtickému stavu. Množstvo jej predkov malo príslušnosť ku kráľovskej rodine. Pre rodičov Raimonda a Annu De Rafin bola piatym zo šiestich detí. Matka ju kvôli svojej chorobe dala na výchovu k rehoľným sestrám. V 13 rokoch prijíma po prvýkrát sviatosť Oltárnu a opisuje túto udalosť ako najkrajšiu vo svojom živote. Keď má 17 rokoch odchádza k sestrám sv. Augustína do Oiseaux v Paríži, kde strávi leto a prehĺbi si  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 25. november Ide sa o manželov, ktorí boli ako prvý manželský pár spoločne blahorečení dňa 21. 10. 2001 v Ríme pápežom Jánom Pavlom II. Pre univerzálnu cirkev sú v Martyrologiu Romanum dátumy spomienok zhodné s dátumami úmrtí. Luigi (Alojz) Beltrame Quattrocchi 9. 11. (1951) a jeho manželka Mária 26. 8. (1965). V rímskej diecéze sa však ich spomienka slávi spoločne v deň výročia ich sobáša, ktorým je 25. 11. V tento deň sú uvedení aj v rímskom kalendári. To vysvetľuje ich spoločnú spomienku a zaradenie jednotlivých životopisov Luigiho a Márie pri dátume ich smrti. Luigi Beltrame * 12.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 15. november * 13. december 1476 Narni, Pápežské štáty † 15. november 1544 Ferrara, Ferrarské vojvodstvo Lucia Brocadelli sa narodila 13. novembra 1476 v umbrijskom Narni. V roku 1491 sa zasnúbila s Petrom de Alessio, vznešeným milánskym mužom. So snúbencom sa dohodla, že neporuší panenstvo. Po troch rokoch takéhoto života prijala odev dominikánskej rehole. Stalo sa to 8. mája 1494 na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Čoskoro ju poslali do domu sv. Kataríny Sienskej v Ríme, v roku 1496 do Viterba. Vo Viterbe ju Pán Ježiš vyznamenal posvätnými stigmami. Pravdivosť tejto skutočnosti potvrdili viackrát teológovia i lekári. Kvôli tomu a kvôli známkam svätosti  [ Read More ]