Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 14. január * 23. apríl 1712 Tamil Nadu, India + 14. január 1752, tamtiež Narodil sa 23. 4. 1712 ako Nilakandan Pillai do hinduistickej rodiny Brahmina Vasudevana Namputhiriho a Devan Ammy v Travancore (dnes okres Kanyakumari v Tamil Nadu) v južnej Indii. Nilakandan Pillai patril k vyššej kaste bojovníkov, ovládal popri lukostreľbe bojové umenia a ako Nair bol v službách Marthandy Varmy, kráľa Travancore. Rýchlo dosahoval vyššie vzdelanie a z vojaka sa stal ministrom predsedajúcim súdu. Vďaka majetku a postaveniu bol veľmi vážený. Oženil sa so ženou rovnako postavenej kasty.V roku 1742 utrpel veľké ekonomické straty, vraj snáď  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 22. január * 28. október 1870 Dunakiliti, Rakúsko-Uhorsko† 22. január 1931 Viedeň, Rakúsko Bol to lekár, ktorý nikdy neodmietol prijať chudobných pacientov. Jedno krídlo zdedeného zámku premenil na nemocnicu. Blahorečený bol Jánom Pavlom II. Blahoslavený László Batthyány-StrattmannMnoho ľudí na celom svete má problém platiť účty za drahú liečbu. Niektorí ľudia sa dokonca vzdajú liečby, nemajú ju z čoho platiť. Medzitým bl. László Batthyány-Strattmann považoval službu chudobným za svoju hlavnú zásadu. Nikdy neodmietol prijať pacientov, ktorí nemali z čoho platiť návštevy. Sám sa ocitol vo výsadnom postavení, keďže po smrti svojho strýka zdedil hrad v maďarskom meste Körmend a s ním aj  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. máj * 26. októbra 1828, Turín, Taliansko † 30. marca 1900, Turín, Taliansko Leonard Murialdo sa narodil v Turíne v roku 1828 ako ôsme dieťa svojich rodičov. V štyroch rokoch mu umrel otec. Dobrú kresťanskú výchovu získal v kolégiu Scolopínov v Savone. V mladom veku prešiel hlbokou duchovnou krízou, ktorá ho doviedla k obráteniu a k nájdeniu kňazského povolania. Filozofické a teologické štúdia začal v Turíne a počas tých rokov začal pracovať v oratóriu Anjela strážcu, ktoré riadil jeho bratranec, teológ Roberto Murialdo. Vďaka tejto spolupráci zakúsil problémy turínskej mládeže: chlapci na ulici, väzni, kominári, pomocníci v obchodoch. V roku  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. november * 20. 12. 1676 v Porto Mauricio† 26. 11. 1751 v Ríme Mariánsky ľudový misionárNarodil sa 20. 12. 1676 v Porto Mauricio (v dnešnom Imperia), ležiacom asi  110 km juhozápadne od Janova v Taliansku, ako syn Dominika Casanuova, kapitána obchodnej lode. Pri krste dostal mená Pavol a Hieroným. Matka Anna Marie, rod. Benz, mu v troch rokoch zomrela a jeho výchovu prevzal dedko. Od 13 rokov bol v Ríme u svojho strýka Augustína, ktorý z neho chcel mať lekára. Po troch rokoch v škole u dona Fr. Santoleriho nastúpil do jezuitskej školy. Odtiaľ prešiel k františkánskej  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 14. apríl * 1908 Vohipeno, Madagaskar † 14. apríl 1947 Ambohimanarivo, Manakara, Madagaskar   Kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregácie pre svätorečenia priblížil v rozhovore tohto blahoslaveného takto: „Lucien Botovasoa sa narodil v roku 1908 vo Vohipene, mestečku na východnom pobreží Madagaskaru, kde prišli misionári koncom 19. storočia (1899). Bol prvým z deviatich detí a navštevoval katolícku školu. Ako štrnásťročný bol na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána (15. 4. 1922) pokrstený menom Lucien. V tento istý deň prijal prvé sväté prijímanie a o rok neskôr sviatosť birmovania. Umučený bol 16. apríla 1947.“ Ide o prvého madagaskarského blahoslaveného? „Madagaskarská cirkev už bola požehnaná beatifikáciou Viktórie Rasoamanarivo a Rafaela  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 17. september * 9. december 1940 Gazzola, Taliansko † 17. september 2006 Mogadishu, Somálsko Rehoľná sestra Leonella Sgorbat, vlastným menom Rosa, sa narodila v roku 1940 v Gazzole, neďaleko Piacenzy. Ako dvadsaťročná vstúpila do Kongregácie sestier Misionárok Panny Márie Tešiteľky. Po troch rokoch zložila večné sľuby a prijala meno Leonella. Po vyštudovaní Zdravotnej školy v Anglicku odišla do Kene, kde pracovala hlavne ako pôrodná asistentka. V roku 2001 začala pendlovať medzi Keňou a Somálskom, poznamenaným občianskou vojnou. V mesto Mogadišo založila zdravotnú školu pre formáciu budúcich zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Pred smrťou trikrát vyslovila: „odpúšťam“. 17. septembra 2006 sa pri návrate z nemocnice domov stala sestra  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. marec * 1. storočie † 1. storočie Podľa svedectva Svätého písma stál pod Kristovým krížom aj stotník, ktorý videl zemetrasenie, zatmenie slnka a ďalšie divy a uveril v neho: „Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: On bol naozaj Boží Syn“ (Mt 27,54). Nový zákon nespomína jeho meno ani ďalšie osudy, no z mimobiblických prameňov vieme, že sa volal Gaius Cassius (Longinus), pochádzal z Kapadócie, teda z východnej časti Malej Ázie, dnešného Turecka, a patril k vojakom podriadeným Pilátovi. A dozvedáme sa o ňom  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 31. január * 1473 (presný dátum nie je známy) † 31. január 1533 Narodila sa v Ríme do bohatej, preslávenej a šľachtickej rodiny Patrizia Stefana a Lucretie Tebaldi. Rodina bola známou nielen pre svoje bohatstvo, ale najmä pre svoju zbožnosť. Otec Stefano veľmi skoro, iba dva roky po jej narodení zomiera a jej matka znovu vstupuje do druhého manželstva. Svoje detstvo Ludovica trávila u rôznych príbuzných a najmä vďaka otcovej sestre sa jej dostáva dobrého vzdelania a katolíckej výchovy. Keď má 20 rokov vydáva sa na želanie rodiny za šľachtica Giacoma de Citara, muža hrubej povahy a spoločne sa neskôr  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 27. jún * 14. máj 1820 Hawr, Francúzsko † 17. jún 1885 Montluçon, Francúzsko Narodila sa 14. 5. 1820 v Le-Havre-de Grâce v diecéze Rouen vo Francúzsku, do rodiny patriacej ku šľachtickému stavu. Množstvo jej predkov malo príslušnosť ku kráľovskej rodine. Pre rodičov Raimonda a Annu De Rafin bola piatym zo šiestich detí. Matka ju kvôli svojej chorobe dala na výchovu k rehoľným sestrám. V 13 rokoch prijíma po prvýkrát sviatosť Oltárnu a opisuje túto udalosť ako najkrajšiu vo svojom živote. Keď má 17 rokoch odchádza k sestrám sv. Augustína do Oiseaux v Paríži, kde strávi leto a prehĺbi si  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 25. november Ide sa o manželov, ktorí boli ako prvý manželský pár spoločne blahorečení dňa 21. 10. 2001 v Ríme pápežom Jánom Pavlom II. Pre univerzálnu cirkev sú v Martyrologiu Romanum dátumy spomienok zhodné s dátumami úmrtí. Luigi (Alojz) Beltrame Quattrocchi 9. 11. (1951) a jeho manželka Mária 26. 8. (1965). V rímskej diecéze sa však ich spomienka slávi spoločne v deň výročia ich sobáša, ktorým je 25. 11. V tento deň sú uvedení aj v rímskom kalendári. To vysvetľuje ich spoločnú spomienku a zaradenie jednotlivých životopisov Luigiho a Márie pri dátume ich smrti. Luigi Beltrame * 12.  [ Read More ]