Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 29. júl *  995 Ringerike, Nórsko † 29. júla 1030 bitka pri Stiklestad, Nórsko Atribúty: drak, dýka, kráľovské insígnie, sekera Olavus sa narodil v roku 995 ako syn nórskeho krajského náčelníka Haralda Grenského, v tom čase šľachtica v exile v Anglicku. V mladosti sa na lodi bojovných vikingov dostal do Normandie vo Francúzsku, kde spoznal a prijal kresťanskú vieru. Po 15-ich rokoch bol pokrstený v Rouene arcibiskupom Róbertom. V roku 1015 stál v Nórsku na čele osloboditeľov spod 15-ročnej dánskej nadvlády a nastúpil na trón ako Olaf II. Krajinu zjednotil aj politicky a veľmi aktívne sa usiloval o jej pokresťančenie. Do Nórska povolal  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 13.december * odhaduje sa medzi rokmi 662-668, Alsasko † 720 Mont st. Odile Otília sa narodila niekedy v polovici 7. storočia (odhadujú  sa roky 662-668) v Alsasku mocnému grófovi Aldarichovi a jeho manželke Berswinte. Pyšný gróf sa tešil na syna, a keď sa dozvedel, že mu jeho žena porodila dcéru, škrípal zlosťou zubami. Keď sa k tejto pre neho Jóbovej zvesti pridružila navyše druhá – že ich dcérka sa narodila slepá, nariadil svojej žene, aby ju zniesla zo sveta. Chápal narodenia slepej dcéry ako niečo, čo malo pošpiniť česť jeho rodu. Avšak matke Berswinte boli zákony eugeniky cudzie a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. jún * okolo 1065 Švábsko † 30. jún 1139 Bamberg, Bavorsko Sv. Oto (Otto) sa narodil v Švábsku v šľachtickej rodine. Slúžil cisárovi Henrichovi IV. na rôznych postoch, bol aj kancelárom. Oto však nesúhlasil s politikou, akú viedol cisár voči Svätej Stolici, pretože si nárokoval právo investitúry (dosadenia vlastných kandidátov do cirkevnej hierarchie). A tak, aj keď r. 1103 cisár vymenoval Ota za biskupa Bambergu, on odmietol byť vysvätený, kým nedostal súhlas od pápeža Paschala II. Sám pápež ho aj r. 1106 vysvätil. Zásluhou Ota nastalo medzi pápežom a cisárom Henrichom V. zmierenie. Na príkaz kráľa Poľska  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 12. jún * Etiópia † koniec 4. stor. v púšti pri Tébach, dnes ruiny Al-Uqsurin, Egypt, alebo Göreme v Kapadócii, Turecko Význam mena: vždy šťastný (egypt.) Atribúty: odev z listov okolo bedier, kalich, hostia Patrón tkáčov, sexuálne zneužívaných, dobrej smrti  Život sv. Onofria opísal mních menom Pafnucius, ktorý žil v 5. storočí. Hoci presné historické fakty o sv. Onofriovi nie sú známe, spomienka na neho zostala zachovaná v cirkevnom kalendári. Z Pafnuciovho spisu sa dozvedáme o jeho túžbe spoznať anachorétov (eremitov, pustovníkov) na púšti, o ktorých sa v Egypte veľa rozprávalo. Kvôli tomu sa vybral na púšť. Po štyridsiatich dvoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. január * 30. november 1301 Florencia, Taliansko † 6. január 1373 Fiesole, Taliansko Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Sv. Ondrej Corsini sa narodil 30. novembra 1301 vo Florencii v šľachtickej rodine. Jeho rodičia boli nábožní, no bezdetní. A tak urobili sľub Panne Márii, že ak im Boh na jej príhovor požehná syna, zasvätia ho jeho službe. Ich prosba bola vypočutá, narodil sa im syn, ktorému dali meno podľa svätca, ktorý mal v ten deň sviatok – sv. Ondrej apoštol. Rodičia svojho syna vychovávali k dobrému slovom i príkladom. No Ondrej sa dal  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. júl * 1. november 1629 Loughcrew, Meath, Írsko † 1. júl 1681 Tyburn, dnes časť Londýna Význam mena: pestovateľ olív (lat.) Atribút: palma Sv. Oliver pochádzal zo šľachtickej anglo-normanskej rodiny. Narodil sa v meste Lougherew, v diecéze Meath (Írsko). Študoval v Ríme v írskom kolégiu a tam bol v roku 1654 vysvätený za kňaza. Keďže v tom čase zúrilo v jeho vlasti prenasledovanie kresťanov za Cromwella, zostal v Ríme. V roku 1657 bol menovaný za profesora v urbaniánskom kolégiu. Po smrti Cromwella nastali pre Cirkev v Írsku pokojné časy. Oliver Plunkett bol v roku 1669 menovaný za arcibiskupa v Armaghe a  [ Read More ]

V Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Olíviu nenachádza. Svätá Sviatok: 10. jún * Palermo, Sicília, Taliansko † 10. storočie Tunis, Tunisko Podľa zbožnej legendy bola Olívia krásne dievča zo šľachtickej rodiny, ktorá bývala v Palerme v Taliansku. Útoční moslimovia ich zajali a odvliekli do Tuniska. Olívii dovolili bývať v jaskyni. Jej zbožný život a údajné zázraky však presvedčili mnohých moslimov, aby sa obrátili na kresťanstvo. Kvôli tomu ju uväznili a mučili. Keď sa obrátili aj jej mučitelia, ktorí ju mali upáliť, panovník ju nahnevaný dal sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 11. júl * okolo 890 Pskov (?), Rusko † 11. júl (?) 969 Kyjev, Ukrajina Sv. Oľga sa narodila okolo roku 890. Vydala sa za princa Igora I. z Kyjeva. Bola krutou vládkyňou. Keď jej muža roku 945 zavraždili, jeho vrahov dala hodiť do vriacej vody a nechala ich zomrieť. Tiež dala zavraždiť stovky ich kumpánov. V roku 957 nastalo v jej živote obrátenie. Prijala vieru a v Konštantínopole bola pokrstená. Nato požiadala cisára Ota I., aby poslal do Kyjeva misionárov. Stalo sa. Prišiel sv. Vojtech z Magdeburgu. Kráľovná sama vyvinula veľké úsilie, aby misia bola úspešná, no narazila na odpor  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Oktaviána už nenachádza Svätý Sviatok: 22. marec † 484 Kartágo, Afrika V roku 484 na príkaz Hunerika, kráľa Vandalov, začalo strašné prenasledovanie kresťanov. Veľa obetí bolo len medzi duchovnými v Kartágu – od biskupov cez kňazov až po diakonov. Sv. Oktavián bol biskupom, podľa iných prameňov archidiakonom. Spolu s ním bolo zavraždených mnoho ľudí. Nevieme presne, koľko ich bolo, pretože veľa z prenasledovaných ušlo na franské územia. V starých martyrológiách sa meno Oktaviána nespomína. Spomína sa v martyrológiu Uzuardovom, a to na deň 22. marca. S týmto dátumom prešlo  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. január * okolo 962 Auvergne, Francúzsko † 1. január 1049 Souvigny, Allier, Francúzsko Patrón proti žltačke Sv. Odilo sa narodil v šľachtickej rodine okolo roku 962 v Auvergne vo Francúzsku. Okolo roku 990 vstúpil do benediktínskeho kláštora v Cluny. Asi v roku 994 sa stal tam opátom. Žil veľmi prísnym a asketickým životom. Neváhal dať aj posledné peniaze kláštora, aby pomohol biednym a chudobným, hlavne počas hladu, ktorý sa šíril v roku 1006. Počas jeho pôsobenia ako opáta stále viac a viac kláštorov sa napájalo na ducha mníšskeho života, ktorý vládol v opátstve v Cluny. Spolu s opátom Richardom  [ Read More ]