Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 29. jún * okolo 1232 Palma de Mallorca † okolo roku 1316 Stredozemné more Pri tomto blahoslavenom sa stretáme s osobnosťou, ktorá mala mimoriadne pestré záujmy a nemenej pestré životné osudy. Rajmund Lullus (Ramon Llull, tiež Raimundus Lullus alebo Raimondo Lullo) pochádzal z ostrova Mallorca v západnom Stredomorí. Narodil sa pravdepodobne r. 1233 v hlavnom meste ostrova Palma de Mallorca. Od. r. 1246 žil ako páža na dvore aragónskeho (v severových. Španielsku) kráľa Jakuba I., potom ako vychovávateľ a správca jeho syna Jakuba, ktorý sa neskôr stal kráľom na Mallorke. Asi v r. 1256 sa oženil a mal dve dcéry. V tom období  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 17. apríl * 1290 v Bern, Švarčiarsko † 17. apríl 1294 tiežtam Blahoslavený Rudolf, ktorý je v kalendári zaradený na dnešný deň, pochádzal zo švajčiarskeho mesta Bernu a tam sa aj uctieval. Ale historici sú veľmi zdržanliví v hodnotení zachovaných správ o ňom.Najstarší záznam sa nachádza v „Bernskej kronike“ (Berner Chronik), ktorú napísal Konrád Justinger v r. 1420-30. Kronikár hovorí, že v r. 1287 (správne má byť 1294) niektorí bernskí Židia vlákali do jednej jaskyne kresťanského chlapca Rudolfa (Ruoffa) a tam ho ukrižovali. Mal to byť výsmech Kristovho ukrižovania. Zločin sa neutajil. Keď ľudia našli zabitého chlapca, bernská  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 29. november * 15. marec 1598 Paredes de Coura, Portugalsko † 29. november 1638, ostrov Sumatra Redemptus od Kríža, vlastným menom Thomás Rodríquez da Cunha, sa narodil v roku 1598 v Portugalsku. Bol laickým rehoľným bratom bosým karmelitánom. Spolu s blahoslaveným Dionýzom od Narodenia boli vyslaní na ostrov Sumatra, kde 29. novembra 1638 získali palmu mučeníctva za svoju stálosť v kresťanskej viere. Blahorečený bol 10. júna 1900, pápežom Levom XIII. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 26. apríl * 9. apríl 1911, Burgose † 26. apríl 1938, San Isidro de Duenas Tento svätý španielsky trapista skončil svoj život v 27 rokoch. Svoj život ponúkol Bohu ako zmiernu obetu, aby sa skončila občianska vojna v Španielsku a aby sa do tejto krajiny zase mohol navrátiť mier. Rafael sa narodil 9. apríla 1911 v Burgose ako syn manželov Rafaela a Marie Mercedes Baronových. Bol najstarším dieťaťom zo zámožnej rodiny Arnáize Barona. Jeho celé meno znie: Rafael Arturo Alvaro José de la Inmaculada Concepción y San Luis Gonzaga. Toto dlhé meno bolo niečo ako program pre jeho život. Miloval Pannu Máriu  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 25.február * 29. január 1954, Kerala, India † 25. február 1995, Dewas, India   Sestra Rani Marie Vattali sa narodila 29. januára 1954 v Pulluvazhi v Kerale rodičom Paili a Elizeovi ako druhá zo siedmych detí. Bola pokrstená meno Mária z úcty k Matke Božej, v kostole sv. Tomáša 5. februára a jej krstnými rodičmi sa stali jej strýko a jej babička. Rani mala svoje prvé sväté prijímanie a birmovku 30. apríla 1966 a často navštevovala aj lekcie katechizmu. Študovala na štátnej základnej škole a neskôr pokračovala v štúdiu na strednej škole. Napriek tomu sa jej podarilo často nájsť si čas, aby pomohla svojmu otcovi  [ Read More ]

Apoštol Mníchova Blahoslavený Sviatok: 3. november * 23. január 1876 Stuttgart, Nemecko † 1. november 1945 Mníchov, Nemecko Jezuitský páter Rupert Mayer pochádzal z juhonemeckého mesta Stuttgartu, kde sa narodil 23. januára 1876. Jeho rodičia boli uvedomelí kresťania: otec Rupert vynikal spravodlivosťou a dobročinnosťou, kým energická matka Emília sa vzorne starala o rodinu a dlhé roky bola aktivistkou Katolíckej akcie. Zomrela 93-ročná, 20 rokov po smrti manžela a dva roky po smrti syna Ruperta. Rupert si vykonal stredoškolské štúdiá v rodnom Stuttgarte a v Ravensburgu. Okrem kníh ho zaujímala hudba a šport: hral na husle, jazdil na koni, plával. Keď po matúre oznámil  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 7. február * 9. september 1786,  Confort, Ain, Francúzske kráľovstvo † 7. február 1856 Paríž, Francúzsko   Krátky historický úvod Veľká francúzska revolúcia (1789-1799) bola dobou, v ktorej nepriatelia Cirkvi zatvárali kláštory, rušili rehole a vykonávali popravy. Potom nasledovalo obdobie vlády Napoleona Bonaparteho, ktorý sa roku 1804 vyhlásil za cisára. Po jeho páde roku 1815 zvíťazili stúpenci obnovy vládnutia kráľa (reštaurácie monarchie) – moc prevzal Ľudovít XVIII. z rodu Bourbonovcov (1815-1824) a po ňom jeho brat Karol X. (1824-1830). Po júlovej revolúcii roku 1830 nastúpil na trón Ľudovít Filip Orleánsky (1830-1848), ktorý však bol vo februárovej revolúcii zvrhnutý.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. október; v Čechách 12. október * okolo 965 Libice nad Cidlinou, Čechy † 12. október okolo 1011 Gniezno, Poľsko Narodil sa v rokoch 960 – 970 ako syn libického kniežaťa Slavníka. Meno jeho matky nepoznáme, pretože nebola prvou Slavníkovou ženou, ako uvádza Vojtech Tkadlečík v Bohemia sancta. Bol nevlastným bratom svätého Vojtecha a život obidvoch bol veľmi úzko spojený. Veľkú časť života vraj prežil po Vojtechovom boku, ale počas Radimovho detstva, prežívanom v Libiciach, už Vojtech začal deväťročné štúdium v Magdeburgu. Tam neskôr odišiel študovať aj Radim. Vojtech od roku 981 už vykonával v pražskej katedrále poddiakonskú službu. Uvádza sa, že potom, ako sa stal Vojtech pražským biskupom a otvoril  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. august * okolo 1200 Portella pri Léride, Španielsko † 31. august 1240 Cardona, Španielsko Význam mena: poradca a ochranca (zast. nem.) Patrón tehotných žien, pôrodných asistentiek, pestúnok, detí; nespravodlivo obžalovaných, proti popôrodným ťažkostiam šestonedieľok Sv. Rajmund (špan. Ramón) Nonnatus pochádzal z obce Portell pri Barcelone v severovýchodnom Španielsku. Latinské prímenie Nonnatus znamená nenarodený. Dostal ho preto, lebo jeho matka zomrela prv, ako sa mohol narodiť. Pri umývaní mŕtvej matky prítomné ženy zbadali, že dieťa sa v nej hýbe. Ak ho chceli zachrániť, nebolo veľa času na rozmýšľanie. Situáciu vyriešil brat mŕtvej ženy, keď mečom rozrezal jej telo a tak pomohol priviesť dieťa  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 14. jún † okolo 304 Soissons, Francúzsko Význam mena: Valér = mocný, silný; Rúfus = ryšavý, hrdzavý (z lat.) Atribút: palma Podľa tradície boli sv. Valér a Rúfus umučení za čias prenasledovania kresťanov, keď v Ríme vládol cisár Dioklecián. Boli skladníkmi, na starosti mali cisárske sýpky, ktoré boli situované na území dnešného Francúzska pri Soissons. Bolo to na ceste, ktorá viedla do Ríma. Boli presvedčenými a horlivými kresťanmi a šírili evanjelium. Táto horlivosť sa však nepáčila ich nadriadenému, pohanovi Riziovarovi, ktorý sa rozhodol ich odstrániť. Oni sa o tom dozvedeli, ušli a ukryli sa v jaskyni na okolí.  [ Read More ]