Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. máj * okolo r. 755 niekde v Severnom Francúzsku † 28. máj 812 alebo 814 Gellone pri Lodève, Francúzsko Význam mena: ten, ktorý chce ochraňovať (zast. hornonem.) Patrón zbrojárov a puškárov Sv. Viliam Akvitánsky bol pôvodne grófom, žil v druhej pol. 8. a začiatkom 9. storočia na dvore cisára Karola Veľkého. Vynikal udatnosťou, krásou, no aj čnosťami a veľmi bystrým rozumom. Cisár sa s ním radil o svojich záležitostiach. V tom čase vtrhli do Španielska mohamedánski Saracéni z Afriky, zaujali ho a mierili na sever do Francúzska. Gróf Viliam vytiahol s vojskom proti nim v mene cisára. Mohamedánov porazil  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 22. január * 21. apríl 1795 Rím, Pápežský štát † 22. január 1850 Rím, Pápežský štát Vincent Pallotti, syn Petra Pavla a Magdalény De Rossi, sa narodil v Ríme 21. apríla roku 1795. Mladosť prežil v náboženskej atmosfére rodinného domu. Kňazskú vysviacku prijal 16. mája v roku 1818. Keďže sa po vysviacke zaoberal všestrannou a mnohotvárnou apoštolskou činnosťou, spriatelil sa s mnohými kňazmi, ale aj so svetskými osobami, ktoré sa aktívne angažovali v oživovaní kresťanskej viery medzi obyvateľmi Ríma. Jeho dušpastierske povolanie ho v každej oblasti poháňalo k budovaniu spolupráce medzi duchovnými, rehoľníkmi a laikmi. V tamtých časoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. január * Gaza, Egypt † 625, Alexandria, Egypt Katolícky svätec, ktorý si každú noc najal prostitútku. Patrón nádenníkov a prostitútok Upevnenie dôstojnosti každej osoby je základným aspektom katolíckeho učenia. Preto Cirkev vehementne nesúhlasí so sexuálnym obchodom a pornografiou, ktorá degraduje ľudí a stavia ich do pozície predmetu pre sebecké sexuálne uspokojenie druhých. Jedným úžasným príkladom tohto katolíckeho učenia v praxi je príbeh svätého Vitalisa z Gazy. Svätý Vitalis bol obráteným moslimom z Gazy, dnešná Palestína. Vo veku 60 rokov vycestoval do mesta Alexandria. Po príchode do mesta získal meno a adresu každej prostitútky v meste. Potom sa nechal najať  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 25. september * 1. január 1745 Civitavecchia, Taliansko † 1. január 1824 Rím, Taliansko Vincent (celým menom Vincenzo Domenico Salvatore Strambi; v reholi pasionistov otec Vincent Mária od sv. Apoštola Pavla) sa narodil 1. januára v roku 1745 do rodiny lekárnika v mestečku Civitavecchia v Taliansku. Vincent bol štvrtým – najmladším dieťaťom manželov Giuseppeho a Eleny Strambiovcov.  Všetci jeho starší súrodenci zomreli ešte v detskom veku. Jeho otec bol známym a vyhľadávaným  farmaceutom, angažujúci sa veľmi v charitatívnych dielach, spolu so svojou manželkou. Vincent bol ako dieťa veľmi útly, no nesmierne energický a životaschopný. Veľmi rád sa modlil, rozjímal a jeho matka mu bola vzorom pre  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. apríl * okolo 565 Auvergne, Francúzsko † 1. apríl 619 (?) Leuconay, dnes St-Valéry-sur-Somme, Francúzsko Význam mena: silný (lat.) Patrón rybárov Sv. Valér bol žiakom sv. Kolumbána. Žil ako mních v kláštore v Luxeuil (dnes Luxeuil-les-Bains). V roku 610 sa rozhodol kláštor opustiť a žiť ako pustovník v okolí mesta Amiens. Vzorom mu stále bol sv. Kolumbán. V roku 613 založil kláštor v Leuconay, v ktorom sa mnísi riadili pravidlami sv. Kolumbána. Mnoho ľudí vďaka nemu uverilo v Krista a prijalo kresťanskú vieru. Valér zrušil pohanské zvyky, dal vyťať strom, ktorý si pohania uctievali ako posvätný. Podľa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. november * okolo 700 Dublin (?), Írsko † 27. november 784 Salzburg, Rakúsko Salzburský opát a biskup Virgil, uctievaný tiež ako apoštol Korutánska, pochádzal z Írska. Jeho pôvodné írske meno bolo Fergal alebo Ferghil, polatinčené Vergilius alebo Virgilius. Narodil sa niekedy začiatkom 8. storočia. Niektorí ho stotožňujú s mníchom a opátom írskeho kláštora Achadh-bo-Cainigh. Ako mních alebo pútnik odišiel r. 742 na európsku pevninu, kde bol v rokoch 743-745 na dvore franského vladára Pipina Krátkeho. Ten ho poslal a odporúčal bavorskému vojvodovi Odilovi. Niekedy v tom čase zomrel salzburský opát-biskup Ján a vojvoda vymenoval Virgila za jeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. apríl * okolo 956 Libice nad Cidlinou, Čechy † 23. apríl 997 pri Tentikken, dnes Primorsk v Rusku Sv. Vojtech sa narodil okolo roku 956 na hrade Libica pri Poděbradoch. Jeho otcom bol slávny český vladyka Slavník, matka sa volal Strezislava. Pochádzala zo slovanského rodu. Spolu mali sedem synov. Vojtech bol predposledný. Meno „Vojtech“ znamená „útecha vojska“. Vzdelanie a výchovu dostal na rodnom hrade, vychovával ho kňaz Radla, benediktín. Bol veľmi nadaný. Neskôr ho poslali vzdelávať sa do Magdeburgu. Tam bol biskupom sv. Adalbert, ktorý dal Vojtechovi pri birmovke svoje meno. Preto sa sv. Vojtech niekedy nazýva  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. júl * okolo 956 Kyjev, Ukrajina † 15. júl 1015 Berestov pri Kyjeve, Ukrajina Sv. Vladimír I. bol vnukom sv. Oľgy, nemanželským synom Svjatoslava, veľkého vojvodu Kyjeva. Ten ho dal na výchovu do Novgorodu. Jeho nevlastní bratia Jaropolk a Oleg podnietili vznik občianskej vojny, bojovali medzi sebou. Jaropolk zabil svojho brata a stal sa vládcom. Zmocnil sa Novgorodu a Vladimíra donútil ujsť do Škandinávie. Udialo sa to roku 977. Vladimír sa však roku 980 vrátil aj s vojskom, dobyl Novgorod. Svojho brata porazil a stal sa neobmedzeným vládcom Ruska. Bol známym pre svoje barbarstvá, ktoré páchal na ľuďoch, a nemravný  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. apríl † okolo 60 ? Ravenna, Taliansko Význam mena: oživujúci (lat.) Sv. Vitalis (Vitál) bol podľa legendy rytierom, prišiel do Ravenny so sudcom Paulínom, ktorý vykonával rozkazy cisára Nera. V tom čase zúrilo prenasledovanie kresťanov. Vitalis povzbudzoval lekára Ursicína, ktorý bol tiež kresťanom a za to mal zomrieť. Vitalis sa po jeho smrti odmietol vrátiť späť do služby a pochoval telo mučeníka. Vitalisa teda tiež chytili, mučili a nakoniec ho zaživa pochovali. Približne v tom istom čase zomrela mučeníckou smrťou v Miláne aj jeho manželka Valéria. Jeho synovia Gervasius a Protasius boli taktiež umučení pre vieru. Presné roky ich  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. jún * Mazzara, dnes Mazzara del Vallo, Sicília, Taliansko † okolo 304 blízko Santa Cecilia pri Eboli, Taliansko Význam mena: ochotný, horlivý (z lat.) Patrón Dolného Saska, Saska, Čiech, Sicílie, Prahy, mládeže a epileptikov, krčmárov, lekárnikov, vinohradníkov, pivovarníkov, hercov, kováčov medi, nemých ľudí, holubov, domácich zvierat, patrón pre neporušenosť, dobrú sejbu a dobrú žatvu, patrón proti posadnutosti, zúrivosti, rozčúleniu, hystérii, záchvatom, besnote a epilepsii, nočnému pomočovaniu detí, ušným a očným chorobám, búrkam, bleskom, nebezpečenstvu požiarov, neúrode, neplodnosti Sv. Vít sa narodil v rodine vznešeného Rimana Hylasa v 3. storočí. Zachovali sa o ňom prevažne nepriame informácie a veľa dôkazov dávneho kultu.  [ Read More ]