Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 5. október * 10. február 1841 Latiano pri Brindisi, Kráľovstvo dvoch Sicílií † 5. október 1926 Pompeje, Neapol, Talianske kráľovstvo Bartholomæus Longo sa narodil v zbožnej rodine lekára z 10. na 11. februára 1841, v talianskom meste Latiano v južnom Taliansku. Jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa ruženec. Bartolomej bol veľmi živým a nadaným dieťaťom. Hral na klavíri a flaute, bol dirigentom školského orchestra. Mal veľké literárne nadanie, zaujímal sa aj o šerm a tanec. V roku 1858, po absolvovaní strednej školy, nastúpil na právnickou fakultu univerzity v Neapole, kde získal doktorát a stal sa advokátom. Na vysokej škole sa pod vplyvom ateistického  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. október * 21. marec 1918 Ferrara, Taliansko † 5. október 1946 Rimini, Taliansko Ako vrchol veľkého zhromaždenia Talianskej Katolíckej akcie v Lorete, Ján Pavol II. blahorečil 5. septembra 2004 Alberta Marvelliho, ktorý bol členom Katolíckej akcie. Tento mladý muž, pochádzajúci z Rimini, sa narodil v roku 1918 a zomrel v roku 1946 vo veku len 28 rokov, na následky dopravnej nehody.  Pochádzal z Rimini, ale jeho rodiskom bola Ferrara. Narodil sa v zámožnej rodine, v ktorej sa mu dostalo kresťanskej výchovy. V roku 1930 sa rodina natrvalo presťahovala do Rimini. Tam začal Alberto Marvelli navštevovať Saleziánske oratórium a zapojil sa do Katolíckej akcie. A práve v Katolíckej akcii nadobudol bohaté skúsenosti týkajúce  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 5. október * 18. február 1882 Mindelstetten, Bavorsko, Nemecko † 5. október 1925 tamtiež V osobe Anny Schäfferovej sa stretávame so ženou, ktorá napriek tomu, že znášala kruté telesné bolesti ako následok nehody a napriek materiálnej chudobe, dokázala prežívať hlbokú lásku k Bohu a k blížnym. Tajomstvo jej pozemského života tkvelo v hlbokom a trvalom vzťahu s Kristom: Anna v sebe živila túžbu stať sa rehoľníčkou – misionárkou. Počas desaťročí bola pripútaná na lôžko a postupne rozpoznala svoje povolanie – „misiu utrpenia“. Zdroj sily – život živený Eucharistiou Život a osobnosť Anny Schäfferovej je možné pochopiť jedine vtedy, ak vychádzame z poznania jej veľkej  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. október * 833 Lugo, Galícia, Španielsko † 905 Sv. Froilan sa narodil v meste Lugo na severozápade Španielska. Stal sa benediktínskym mníchom. Nejaký čas žil ako eremita v kraji Ruitelan. Spolu so svojím spoločníkom sv. Attilom šírili vieru a zreformovali viaceré kláštory na západe Španielska. V roku 900 sa Froilan stal biskupom v Léone. Aj ako biskup dbal o chudobných a chorých ľudí. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 5. október * okolo 1309 Maurs, Francúzsko † 1347 Beaulieu, Francúzsko Patrónka opustených, konvertitov, slobodných laičiek a obetí zrady Sv. Flóra sa narodila vo Francúzsku okolo roku 1309. Jej rodičia mali spolu troch synov a sedem dcér, z ktorých štyri vstúpili do kláštora v Beaulieu. Rodičia sprvu chceli, aby sa Flóra vydala. Ona si však zvolila vstup do rehole hospitálskych sestier sv. Jána z Jeruzalema. V reholi si prešla veľkou duchovnou skúškou. Nechala svet, aby robila pokánie, no napriek tomu sa bála, ba upadala až do depresie, že bude zatratená. Jej spovedník ju upokojoval, že to sú diablove pokušenia, len nech vytrvá  [ Read More ]

krstné meno: Helena Svätá Sviatok: 5. október * 25. august 1905 Głogówiec, Poľsko † 5. október 1938 Krakov Význam mena: priaznivá, dobrotivá (lat.) Svätá Faustína sa narodila 25. augusta 1905 v malej dedine západne od mesta Lodž v Poľsku. Bola tretím dieťaťom z desiatich súrodencov. Pri krste jej dali meno Helena. Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do „Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva“. Členky tejto kongregácie sa venovali starostlivosti a výchove mladých problémových žien. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno „sestra Mária Faustína“. V tridsiatich rokoch dostala sestra Faustína od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. október * Tarragona, Španielsko † po 916 Zamora, Španielsko Význam mena: otcovský, starostlivý (gót.) Sv. Attila sa narodil v Tarragone na severovýchode Španielska. Stal sa mníchom. Bol spoločníkom sv. Froilana na jeho misijných cestách. Vyvolili ho za prvého biskupa mesta Zamora (na severozápad od Madridu). Zomrel asi v roku 916. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 5. október * okolo 453 Vienne, Francúzsko † okolo 520 Sv. Apolinár bol synom biskupa Hesychia z Vienne, starším bratom biskupa sv. Avita z Vienne a príbuzným sv. Apolinára Sidonia, biskupa v Clermonte. V čase vpádu barbarov malo veľkú dôležitosť mesto a diecéza Valence v novozaloženom kráľovstve Burgundsku. Toto biskupstvo bolo dlhšie neobsadené. Sv. Apolinár sa tam stal biskupom v roku 486. Vyvinul veľké úsilie, aby obnovil vieru a život v diecéze. Bol veľmi obľúbený. V roku 517 sa zúčastnil na cirkevnom sneme v Epaone (dnes Albon) pri Vienne a potom na viacerých konciloch v Lyone, ktorých témou bol najmä  [ Read More ]