Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 22. máj † 5. storočie Veľa kostolov v južnom Francúzsku a severnom Španielsku je zasvätených panne a mučenici sv. Quitérii, ktorá požíva stále veľkú úctu najmä v meste Aire v Gaskonsku, kde sa uchovávali jej údajné relikvie, kým ich hugenoti nezničili. Jej meno sa spomína aj v Rímskom martyrológiu, no ani v jednom zo starších kalendárov nie je o nej žiadna zmienka. Jej otec ju chcel prinútiť vydať sa a zriecť kresťanského náboženstva. Keďže nechcela, jeho tajní vyslanci ju chytili a odviedli do Aire. Tam ju na rozkaz otca sťali. Veľa z tohto príbehu sa však nemusí zakladať na pravde,  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 16. jún * Ikónium, dnes Konya, Turecko † okolo 304 Tarz, Turecko Podľa tradície sv. Julitta žila v Ikóniu, no so svojím trojročným synom Quiricom musela ujsť pred prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána. Ušli do Tarzu. Ani tu sa však neskryli pred prenasledovateľmi. Kvôli viere Julittu aj so synom zatkli a predviedli pred súd. Sudca ich dal zbičovať. Malé kričiace dieťa ho pritom poškriabalo po tvári. Sudca sa rozzúril a odhodil ho takou silou, že zostalo mŕtve ležať na zemi. Julittu potom dal sťať. Tento príbeh však nie je vierohodný. Napriek tomu ich mučeníctvo je dokázané a spomienka  [ Read More ]

tiež: Kyriakos Svätý Sviatok: 29. september * 9. január 449 Korint, Grécko † 557 Laura, Pharan, púšť el-Qelt pri Jerichu, Izrael Sv. Quiriacus bol gréckym pustovníkom. Usadil sa v Palestíne. Patril k niekoľkým slávnym skupinám eremitov v tejto oblasti a mali k nemu veľkú úctu, pretože žil nábožným životom a v hlbokom spojení s Bohom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 4.október * Francúzsko † okolo 500 Francúzsko Sv. Quintinius bol vyznavač a mučeník. Žil zbožným životom. Slúžil na dvore franského kráľa Sigoberta z Austrázie. Tam sa stal terčom rozmarov kráľovnej Fredegundy. Keď odmietal jej rozmary a návrhy, dala ho zavraždiť. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 5. september † 1. storočie Sv. Quintus bol umučený a usmrtený pre vieru v Krista v talianskom meste Capua. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 13. november * Afrika † 13. november 525 (alebo 526) Clermont, Francúzsko Sv. Quintián bol biskupom. Narodil sa v Afrike. Počas invázie ariánskych Vandalov bol prinútený opustiť svoju rodnú vlasť. Vandali začali prenasledovať kresťanov, ktorí neprijali arianizmus a držali sa pravej viery. Quintián zostal v Galii, tam slúžil Cirkvi a tam bol aj menovaný za biskupa Clermontu ako nástupca sv. Eufrázia. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 15. február * Vaison, dnes Vaison-la-Romaine, Francúzsko † 15. február 575 (?) tamtiež Sv. Quinidius bol pustovníkom v Provensalskom kraji pri Aix na území dnešného Francúzska. Neskôr bol vymenovaný za biskupa mesta Vaison. FacebookTwitterGoogle+E-mail

tiež: Quintinius Svätý Sviatok: 31. október * Rím, Taliansko, alebo Francúzsko † okolo 285 pri dnešnom St-Quentin, Francúzsko Sv. Quentin sa pravdepodobne narodil v Ríme. Odišiel do Galie (dnešné Francúzsko), aby tam hlásal evanjelium spolu so sv. Luciánom z Beauvais. Zostali v meste Amiens v Pikardii. Bol veľmi dobrým a úspešným kazateľom. Prefekt Rictiovarus ho uväznil, mučil a potom ho poslal do Augusta-Veromanduorum (dnešné Saint-Quentin), kde ho znova mučili a nakoniec sťali. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätí Sviatok: 10. máj asi 4. storočie Dvaja talianski mučeníci. Pochádzali z Capuy v Taliansku. Nepoznáme čas, kedy žili, ale počas niektorého prenasledovania kresťanov ich chytili a v Ríme usmrtili pre vieru. Ich pozostatky boli neskôr prevezené späť do Capuy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Kvarta už nenachádza Svätý Sviatok: 3. november 1. storočie Meno sv. Kvarta sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom 16, 23-24. Patril medzi prvých kresťanov a žiakov sv. Pavla. Spolu s ďalšími kresťanmi a Pavlovými spoločníkmi pozdravuje veriacich v Ríme. Tradícia ho tiež zaraďuje medzi sedemdesiatich dvoch učeníkov, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (10. kap.). FacebookTwitterGoogle+E-mail