Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 29. máj * April 17, 1865, Loosdorf, Austria †  May 29, 1939, Rome, Italy Uršuľa Ledóchowska patrila do rodiny, ktorá dala Cirkvi troch významných ľudí. Jej staršia sestra Mária Terézia bola zakladateľkou rehoľnej spoločnosti sv. Petra Klavera a uctieva sa ako blahoslavená. Ich brat Vladimír Ledóchowski bol 27 rokov generálnym predstaveným jezuitskej rehole. Pod jeho vedením počet členov a ustanovizní v reholi silno vzrástol. Ich otec Anton Ledóchowski pochádzal z poľského šľachtického rodu, matka Jozefína bola zo Švajčiarska. Rodina bývala v rakúskej obci Loosdorf neďaleko mesta Sankt Pölten. Tam sa narodila aj Júlia Mária (tak sa volala Uršuľa krstným menom)  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. február † pred alebo na zač. 9. storočia Sv. Ursus bol kňazom, pochádzal z Írska. Založil kláštor v Aostatale. Bojoval proti bludom, najmä proti obrazoborectvu. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 30. júl † okolo 508 Auxerre, Francúzsko Veľa rokov žil ako predstavený eremitov, kým nedostal menovanie za biskupa do Auxerre (Francúzsko). Pri menovaní mal údajne už 75 rokov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 21. október * Anglicko (?) † okolo 304 (?) alebo okolo 451 (?) Kolín, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Podľa legendy, ktorá vznikla asi v 10. storočí, Uršula bola dcérou kresťanského kráľa v Británii. Mala sa vydať za pohanského princa. Ona si to však neželala, dostala dovolenie odložiť sobáš o tri roky. S desiatimi ženami, sprevádzanými tisíckami služobníc, sa rozhodla odísť na cestu krížom cez Severné more, po Rýne cez Bazilej až do Ríma. Na spiatočnej ceste pri Kolíne ich všetky zavraždili Huni (okolo r. 451), keďže Uršula odmietla vydať sa za ich náčelníka. Podľa inej legendy Britskí kolonizátori a vojaci obsadili Amoricu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. apríl * 645 Floyon, Francúzsko † 713 Lobbes, Belgicko Sv. Ursmar bol benediktínskym opátom a biskupom, misionárom. Bol biskupom-opátom opátstva Lobbes v Belgicku, odkiaľ organizoval veľmi úspešnú misijnú činnosť v krajine. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 14. august † 304 Mučeník. Bol rečníkom v Illýrii (dnešné Albánsko). Slúžil v armáde cisára Diokleciána (284-305). Zatkli ho, pretože bol kresťanom a v Nikomédii (dnešné Turecko) ho sťali.   FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. december * okolo 552 Írsko (?) † 20. december 620 (?) pri dnešnom St-Ursanne / St. Ursitz, kantón Jura, Švajčiarsko Írsky misionár a žiak sv. Kolumbána z mníšskeho kláštora v Luxeuil v Galii (dnešné Francúzsko). Spolu s opátom Kolumbánom odišli do exilu (asi r. 610), pretože opáta z Burgundska vyhnali. Prešli do Švajčiarska a založili tam mníšsku komunitu sv. Ursanny. Ursicinus odtiaľto vychádzal na viaceré misijné cesty k miestnym pohanským (alamanským) kmeňom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. apríl † okolo 60 (?) Ravenna, Taliansko Sv. Ursicínus bol lekárom, pôsobil v talianskom meste Ravenna. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Nera ho zadržali a sťali. Tradícia hovorí, že pred smrťou mal strach pred prenasledovateľmi a váhal, ako sa zachovať. Povzbudil ho mučeník sv. Vitalis. Ursicínus si potom s vierou a odovzdanosťou do Božej vôle vybral radšej smrť ako hriech. Pokladá sa za prvého mučeníka Ravenny. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 20. marec † okolo 420 Sv. Urbicius bol biskupom v meste Metz vo Francúzsku. Horlivo šíril vieru medzi ľuďmi tamojšieho kraja. Dal postaviť chrám sv. Františka z Noly, ktorý sa neskôr stal mníšskym kláštorom sv. Klementa. FacebookTwitterGoogle+E-mail

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Urbana nespomína Blahoslavený (?) Sviatok: 2. apríl * okolo 327 † okolo 390 Langres, Francúzsko Patrón vinárov, abstinujúcich alkoholikov Sv. Urban bol šiestym biskupom v meste Langres vo Francúzsku. Za biskupa bol vysvätený r. 374. Podľa legendy krátko potom nastal nepokoj v Langres, z biskupského sídla ho vyhnali. On sa ukryl v jednej vinici, kde ho prichýlili majitelia. On to využil a evanjelizoval medzi nimi, takže sa obrátili a prijali krst. Potom mu sami pomáhali v evanjelizovaní. Urban chodil po viniciach a snažil sa šíriť kresťanstvo. Zvlášť si uctieval  [ Read More ]