Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Všetci svätí’ Category

Svätý Sviatok: 15. jún * okolo 1115 † 15. júna 1204 Isfríd, kanonik z opátstva Kappenberg, od roku 1159 prepošt Jerichowa a staviteľ románskeho kláštorneho kostola. Od roku 1178 v Ratzenburgu sa stáva nástupcom sv. Evermoda lebo premonštrátski kanonici katedrálneho ratzeburského kostola ho zvolili za biskupa. Aj v tejto hodnosti pokračoval v prísnom a v pravom zmysle slova rehoľnom živote. Zaslúžil sa o stavbu katedrály a zriaďovanie farností, podporoval christianizáciu vendského územia. Voči Vendom sa ukázal ako mierny sudca a snažil sa ich presvedčiť svojimi kázňami. Isfríd napĺňal svoj život spravodlivými skutkami cností, nazhromaždil veľa zásluh. Z lásky k utrpeniu  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 9. júl * okolo 1528, † 9. júla 1572; * okolo 1542, † 9. júla 1572 Atribúty: zobrazovaní ako premonštráti, so sľučkou, pri šibenici, s tiarou, kalichom, monštranciou, knihou a palmou víťazstva Adrián Jansen, prezývaný „Becanus“, pretože pochádzal z Hilvarenbeek (Brabantsko), vstúpil roku 1544 do premonštrátskeho opátstva Middelburg v nizozemskej provincii Zeeland. Pôsobil ako novicmajster a kaplán. Okolo roku 1560 sa stal farárom v Agterkerke a roku 1572 farárom v Monster. Adrián bol vo svojej farnosti, kde žilo aj niekoľko kalvínov, príkladným pastierom. Roku 1572 prepadli faru „gézovia“ a Adriána a jeho spolubrata Jakuba Lacoupe, ktorý v Monster pôsobil ako kaplán, uniesli.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 13. august * asi 29. septembra 1227 † 13. augusta 1297 Altenberg, Nemecko Atribúty: zobrazovaná ako premonštrátka s rochetou, almuciom a berlou abatyše, s levom, ľaliou, krížom, nástrojmi utrpenia, kľúčom, knihou a tiarou, so zjavením dieťaťa Ježiša s krížom, ktorý jej nasadzuje tŕňovú korunu Gertrúda bola dcéra grófa Ľudovíta z Durínska a Hessenska a jeho ženy sv. Alžbety. Otec padol niekoľko týždňov pred jej narodením počas siedmej krížovej výpravy. V súlade so sľubom, ktorý dala jej tehotná matka, bolo dieťa zverené kláštoru premonštrátiek Altenberg (obec Solms) blízko Wetzlaru. V tomto kláštore bola dievča vychované a doň tiež vstúpila. Hoci  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 13. október * 4. mája 1757 † 13. októbra 1793 Coutances, Francúzsko Atribúty:  Zobrazovaný je ako premonštrát, s gilotínou a evanjeliárom. Peter-Adrián Toulorge sa narodil v Muneville-le-Bingard (Normandia). Stal sa svetským kňazom a v decembri 1782 kaplánom v Doville. Zažil tam veľké nadšenie farára-premonštráta Jacquesa-Françoise Le Canut, s ktorým často navštevoval premonštrátske opátstvo Blanchelande. Nadchol ho ideál sv. Norberta a do jeho rehole vstúpil. Po schválení civilnej ústavy vykonával tento kanonik službu v okolitých farnostiach. Keď sa dopočul o zákone z 26. augusta 1792, ktorý všetkých kňazov, ktorí zastávali verejný úrad a nezložili prísahu na revolučnú ústavu, odsudzoval na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. október † 5. júna 1152, Neuffontaines Francúzsko Atribúty: zobrazovaný je ako premonštrát s natiahnutou rukou a núdznymi ľuďmi, ako opát a staviteľ či pri porade s architektom, s modelom kostola či kláštora, pri žehnaní, s atribútmi vojenskej služby pri nohách. Rytier Gilbert, príslušník vyššej šľachty z Auvergne, sa na radu premonštrátskeho opáta Ornifia z kláštora Dilo zúčastnil druhej krížovej výpravy (1147-1149), o ktorej vo Vézelay kázal sv. Bernard a ktorú viedol francúzsky kráľ Ľudovít VII. Výprava skončila vojenskou katastrofou. Gilbert, ktorý tento nebezpečný podnik prežil, sa spolu so ženou Petronillou a dcérou Ponciou rozhodol zasvätiť Bohu a vstúpiť do  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. júl *  995 Ringerike, Nórsko † 29. júla 1030 bitka pri Stiklestad, Nórsko Atribúty: drak, dýka, kráľovské insígnie, sekera Olavus sa narodil v roku 995 ako syn nórskeho krajského náčelníka Haralda Grenského, v tom čase šľachtica v exile v Anglicku. V mladosti sa na lodi bojovných vikingov dostal do Normandie vo Francúzsku, kde spoznal a prijal kresťanskú vieru. Po 15-ich rokoch bol pokrstený v Rouene arcibiskupom Róbertom. V roku 1015 stál v Nórsku na čele osloboditeľov spod 15-ročnej dánskej nadvlády a nastúpil na trón ako Olaf II. Krajinu zjednotil aj politicky a veľmi aktívne sa usiloval o jej pokresťančenie. Do Nórska povolal  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 21. júl * Rím, Taliansko† 165 Rím, Taliansko Atribúty: almužna, nádoba so špongiou a krvou mučeníkov,  býva zobrazovaná aj s korunou a svojou sestrou Praxeda (Praxedes lat.) podľa legendy bola jej rodnou sestrou Pudenciána a ich otec bol senátor sv. Pudens. Do ich domu doniesol kresťanskú vieru údajne už sv. Peter. Praxeda dosvedčovala skutočnosť, že patrí Kristovi, neustálou pomocou ostatným kresťanom – hlavne pri prenasledovaní. Vynikala štedrosťou a láskou k núdznym. Navštevovala a povzbudzovala väznených, starala sa aj o pochovávanie mučeníkov. Po smrti bola pochovaná v katakombách sv. Priscily, kde bol uložený aj jej otec a sestra. Prvá zmienka o úcte k nej pochádza z roku  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 16. júl * 28. november 1756 Barfleur, Nemecko † 16. júl 1846 Saint-Sauveur-le-Vicomte, Francúzsko Narodila sa 28. 11. 1756 v normandskej dedine Barfleur pri kanále La Manche vo Francúzsku ako siedme dieťa v rodine. Pri krste dostala meno Júlia. Už ako dieťa si osvojila život modlitby a veľmi skoro ovládala základy katechizmu. Ako deväťročná urobila súkromný sľub týkajúci sa plného zasvätenia. Na prvé sväté prijímanie sa vtedy mohlo pristúpiť len neskoršie, ale pán farár pri nej urobil výnimku pre jej znalosť a naozajstnú túžbu. Potom chodila prijímať Krista každý deň. Po čiastočnom školskom vzdelaní odišla do Kláštora benediktínok vo Valignes. Tam prežila svoje dospievanie  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * 275 po Kr., Nikomédia † 27. júla 305, Nikomédia Patrón: lekárov, pôrodných asistentiek, dojčiacich Pantaleón či Panteleimón žil v Nikomédii v Turecku. Najprv žil ako pohan pod vplyvom otca Eustorgia. Matka Eubula bola kresťanka a chcela ho vychovávať podľa viery, ale veľmi skoro zomrela. Otec potom kládol dôraz na kariéru a uplatnenie sa vo svete. Na to malo slúžiť vyštudovanie medicíny u Eufrosínia a kladný postoj k štátnemu pohanskému náboženstvu. A tak sa stal Pantaleón dvorným lekárom cisára Maximiána. K prvej obnove jeho viery, zasiatej matkou, došlo za prispenia staručkého kňaza Hermolaja, s ktorým sa stretával už počas  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 16. júl *  830/833 Ratisbona, Bavorsko† 16. júl 866, Chiemsee, Bavorsko Atribúty: berla predstavenej, korunka, blčiace srdce Blahoslavená Irmengarda (Ermengarda) z Chiemsee Badessa di Frauenwörth sa narodila okolo roku 831 ako dcéra cisára Ľudovíta Nemca a Emy. Bola pravnučkou Karola Veľkého. Nakoľko sa zaujímala o duchovný život, od otca dostala benediktínsky kláštor Buchau vo Württembersku. Nejakú dobu v ňom žila. Má sa zato, že tam bola predstavenou. Pomerne skoro však založila benediktínsky kláštor vo Frauenchiemsee pri Chiemskom jazere v Bavorsku, do ktorého odišla a v Bachau nechala sestry Ildegardu a Bertu. Nový kláštor pri Chiemskom jazere od roku 857 viedla ako matka predstavená. Vynikala heroickou láskou  [ Read More ]