Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Všetci svätí’ Category

Svätá Sviatok: 22. február * cca 1247 Laviano, Taliansko† 22. februára 1297 Kortona, Taliansko Patrónka proti pokušeniam; falošne obvinených ľudí; bezdomovcov; pri hrozbe šialenstva; pri strate rodičov; pri duševných chorobách; pre duševne chorých ľudí; pre pôrodné asistentky; kajúce ženy; slobodné matky; ľudia zosmiešňovaných pre svoju zbožnosť; obrátené prostitútky; pri sexuálnych pokušeniach; slobodné laičky; tretie deti Táto svätica pochádza z obce Laviano pri Transimenskom jazere v strednom Taliansku. Tam sa narodila r. 1247 v roľníckej rodine. Keď mala Margita osem rokov, zomrela jej matka. Otec sa oženil po druhý raz. Ale nevlastná matka sa správala tvrdo k peknému a citlivému dievčaťu. Dorastajúca  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * 23. február 1881, Oegeklooster, Friesland Holansko † 26. júl 1942 koncentračný tábor Dachau, Bavorsko, Nacistické Nemecko Narodil sa 23. 2. 1881 v osade Ugoklooster pri Bollswarde vo Frísku na území Holandska. Pokrstený bol Siard /Anno Sjoerd/. Mal päť súrodencov, z ktorých štyria si neskôr zvolili rehoľné povolanie. Siard už ako dieťa vynikal láskou k Panne Márii a ako študent františkánskeho gymnázia v Megene pri Nejmeegen túžil po zasvätenom živote v jej službe. Preto v 17 rokoch vstúpil do karmelitánskeho kláštora v Boxmeeri, kde prijal nové meno Titus. Štúdium teológie začal v Zenderen a po roku pokračoval v Oss, ležiacom južne od  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 29. máj * 17. január 1901 Bari, Taliansko † 25. decembra 1927 Bari, Taliansko Život sestry Elie je tak krátky a zhustený do 26 rokov, že sa zdá byť ľudsky takmer bezvýznamným. Jej veľkosť však nespočíva v tom, že by vykonala veľké veci, ale že nechala Pána, aby On konal v nej. Je to práve táto pokora a táto jej „malosť“, z ktorej vyžaruje jej skutočná svätosť. Dodnes nás môže mnohému naučiť.Narodila sa ako Teodora Fracasso 17. januára 1901 v Bari v Taliansku ako tretie z deviatich detí, z ktorých päť zomrelo predčasne. Rodičia sa volali Giuseppe Fracasso a  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 20. marec * 29. december 1811 Aitona, Lleida, Katalánsko, Španielsko† 20. marec 1872 Tarragona, Katalánsko, Španielsko Karmelitán František od Ježiša, Márie a Jozefa sa narodil 29. decembra 1811 v dedinke Aytona v španielskej provincii Lérida (s centrom v Léride). Bol siedmym z deviatich detí manželov Jozefa Palau a Márie Antoniny Quer. Krst prijal ešte v deň svojho narodenia. Sviatosť birmovania prijal 11. apríla 1817 v Léride. Rodičia, ktorí podporovali jeho náboženskú horlivosť a talent na vedeckú prácu, vyjadrili v roku 1825 súhlas s jeho presťahovaním k vlastnej sestre Ružene, vydatej a bývajúcej v Léride. Tam aj pristúpil v roku 1826 k prvému  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 16. august * 8. január 1881 Lillo, Španielsko † 15. august 1936 San Isidro, Španielsko Mária Sagrario, vlastným menom Elvíra Moragas Cantarero, sa narodila ako tretia zo štyroch detí Ricardovi Moragasovi a Isabele Cantarerovej. Ako ako prvá žena v krajine dosiahla titul vo farmácii a dosiahla to s vyznamenaním. Jej otec bol vymenovaný za farmaceutického dodávateľa do kráľovskej domácnosti a v roku 1886 presťahoval svoju rodinu do Madridu. Hoci mala Elvira naplánovanú výnimočnú kariéru, najmä po smrti svojho otca, cítila, že Boh ju volá k rehoľnému povolaniu. Na radu svojho duchovného vodcu odložila vstup do kláštora, aby sa mohla  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 28. august * 26, január 1882 Baranówka, Lubelskie, Poľsko† 18. august 1944 Nawojowa Góra, Małopolskie, Poľsko Narodil sa 1. 3. 1891 v Baranówke, blízko Lubartowej (vo východnom Poľsku), kde ho otec Vojtech a matka Mariana (roz. Goždziková) pokrstili. V 12 rokoch sa stal žiakom malého seminára bosých karmelitánov vo Wadoviciach. V 17 rokoch prešiel do Czerne, kde 29. 8. 1908 prijal rehoľný habit aj s novým menom Alfons Maria od Ducha Svätého. Hneď po noviciáte začal vo Wadoviciach študovať filozofiu. V roku 1912 zložil večné sľuby a potom sa pustil do štúdia teológie v Krakove. Kvôli vojne musel odtiaľ predčasne odísť. Po  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 15.marec * 12. októbra 1880, Boretto, Taliansko† 15. marec 1951 Viedma, Río Negro, Argentína Artemid Zatti sa narodil 12. októbra 1880 v v Borette pri Reggii Emilia. Jeho rodičia boli roľníci: Alojz Zatti a Albína Vecchi. V roku 1888 zomrel don Bosco. Rok nato začal 9-ročný Artemid Zatti pracovať. Ešte netušil, kto je to don Bosco, hoci neskôr ho v Argentíne nazvali donom Boscom chudobných. V tomto veku však bez toho, aby o tom niečo vedel, prežíval tvrdú skúsenosť Janka Bosca na gazdovstve u Mogliovcov. Artemid vstával ráno o tretej, zjedol trochu polenty, aby sa celkom prebudil a hybaj na pole. Až do  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 4. február * 2. decembra 1894, Aubin, Francúzsko† 27. marca 1967, Venasque, Francúzsko Maria-Eugen od Dieťaťa Ježiš, vlastným menom Henri Grialou, sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny a už ako malý chlapec túžil stať kňazom. V roku 1911 vstúpil do seminára. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, v roku 1914, vstúpil do armády ako dobrovoľník. Počas vojny zažil zvláštnu milosť od sestry Terezy z Lisieux, ktorá bola čoskoro blahorečená. V roku 1922, po skončení vojny, sa vrátil do seminára a bol vysvätený za kňaza. Inšpiráciu nachádzal v živote sv. Terezky z Lisieux, sv. Jána z Kríža či sv. Terézie z Avily. Svoje  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 22. január * 28. október 1870 Dunakiliti, Rakúsko-Uhorsko† 22. január 1931 Viedeň, Rakúsko Bol to lekár, ktorý nikdy neodmietol prijať chudobných pacientov. Jedno krídlo zdedeného zámku premenil na nemocnicu. Blahorečený bol Jánom Pavlom II. Blahoslavený László Batthyány-StrattmannMnoho ľudí na celom svete má problém platiť účty za drahú liečbu. Niektorí ľudia sa dokonca vzdajú liečby, nemajú ju z čoho platiť. Medzitým bl. László Batthyány-Strattmann považoval službu chudobným za svoju hlavnú zásadu. Nikdy neodmietol prijať pacientov, ktorí nemali z čoho platiť návštevy. Sám sa ocitol vo výsadnom postavení, keďže po smrti svojho strýka zdedil hrad v maďarskom meste Körmend a s ním aj  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 21. október * 17. augusta 1887, Schloss Persenbeug, Persenbeug-Gottsdorf, Rakúsko† 1. apríla 1922, Monte, Funchal, Portugalsko „Len zriedka bol nejaký panovník tak zaznávaný ako to bolo v prípade tohto kráľa, a neexistuje snáď žiaden iný, ktorý by tak ako on vlastnil všetko potrebné na to, aby svoje národy urobil šťastnými. Jeho osudom bola nevďačnosť, ohováranie a ťažké urážania, ktorým nakoniec nedokázalo čeliť ani jeho vznešené srdce… ‘Musím preto toľko trpieť, aby sa moje národy opäť zjednotili,‘ povedal mi v agónii. Potom doslova dodal: ‚Odpúšťam im!‘“1 Cisárovná Zita z Rakúska „Tieto riadky nestratili od roku 1922 nič na svojej aktuálnosti. Cisárov obraz,  [ Read More ]