Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Všetci svätí’ Category

Blahoslavená Sviatok: 24. október * 15 október 1928 Oiti, Santana do Cariri, Ceará, Brazília† 24. október 1941 tamtiež Význam mena: dobrotlivá, neškodná Benigna Cardoso da Silva sa narodila v Oiti 15. októbra 1928 ako posledné zo štyroch detí Josého Cardoso da Silva a Terézie Maria da Silva. Jej otec zomrel niekedy pred jej narodením a jej matka zomrela približne v čase, keď dovŕšila jeden rok. Nasledovalo to, že sestry Rosa a Honorina Sisnando adoptovali Benignu a jej súrodencov. V detstve rada chodila na prechádzky so svojimi súrodencami alebo na pikniky, keď mohla, pomedzi to sa starala o domáce práce; bola tiež  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. január * 23. apríl 1712 Tamil Nadu, India + 14. január 1752, tamtiež Narodil sa 23. 4. 1712 ako Nilakandan Pillai do hinduistickej rodiny Brahmina Vasudevana Namputhiriho a Devan Ammy v Travancore (dnes okres Kanyakumari v Tamil Nadu) v južnej Indii. Nilakandan Pillai patril k vyššej kaste bojovníkov, ovládal popri lukostreľbe bojové umenia a ako Nair bol v službách Marthandy Varmy, kráľa Travancore. Rýchlo dosahoval vyššie vzdelanie a z vojaka sa stal ministrom predsedajúcim súdu. Vďaka majetku a postaveniu bol veľmi vážený. Oženil sa so ženou rovnako postavenej kasty.V roku 1742 utrpel veľké ekonomické straty, vraj snáď  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 1. september *29. júl 1962 Barbacena, Minas Gerais, Brazília +1. september 1982 Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazília Isabel Cristina Mrad Campos sa narodila 29. júla 1962 v meste Barbacena ako dcéra José Mendesa Camposa a Heleny Mrad Camposovej. S túžbou študovať medicínu odišla v roku 1982 do Juiz de Fora (Minas Gerais), aby sa pripravila na štúdium na prípravnom kurze.Bolo to dievča ako mnoho iných. Študovala, schádzala sa s priateľmi, chodila na večierky, ale žila životom modlitby a snívala o tom, že sa stane detskou lekárkou a bude pomáhať potrebným deťom. Bola citlivá, najmä voči najchudobnejším, starým  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. júl * cca. 620 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela† cca. 538 pred Kr. Susa, Irán Ako Žid zo šľachtickej rodiny bol deportovaný do Babylonu (VII. storočie pred Kristom). Stal sa úradníkom babylonského kráľa Nabuchodonozora. Daniel prorokoval pád Babylonskej ríše. Daniel bol pre svoju vernosť tradícii svojich otcov hodený levom, ale Boh ho zachránil. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 16. december * cca. 1040 pred Kr. Betlehem, Spojené kráľovstvo Izraela† cca. 970 pred Kr. Jeruzalem, Spojené kráľovstvo Izraela Boh si ho vybral za kráľa Izraela, napriek tomu, že bol najmladším zo synov Izaiho: Boh nehľadí na výzor, ale na srdce človeka. David, bojovník a básnik, bol tiež veľkým hriešnikom, no spoznal svoje chyby a požiadal o odpustenie. Náš Pán Ježiš Kristus sa narodil z Dávidovej línie. FacebookTwitterGoogle+E-mail

BlahoslavenýSviatok: 26. august * 26. august 1886 Chimpay, Argentína † 11. máj 1905 Rím, Taliansko Narodil sa v argentínskom Chimpay na brehoch rieky Rio Negro. Jeho otec Manuel bol posledným veľkým náčelníkom Araukáncov.Keď mal Zefirín 11 rokov, otec ho napriek svojmu odporu voči bielym kolonizátorom zaviedol do školy v Buenos Aires, aby tam študoval a raz mohol brániť svoj ľud. Zefirín dýchal rodinnú atmosféru v saleziánskom kolégiu a obľúbil si dona Bosca. Postupne v ňom rástla túžba byť saleziánom kňazom, aby mohol evanjelizovať svoj ľud. Vybral si za vzor Dominika Savia a počas piatich rokov nevídaného úsilia prispôsobiť sa úplne  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 18. september datm Mučeníctvo dvoch mladých katechétov, Daudiho Okela a Jilda Irwa, má veľký význam pre nedávne udalosti, ktoré zasiahli Ugandu ako krajinu, ale najmä severnú a východnú časť krajiny. Ide predovšetkým o dvoch mladých laických katechétov, ktorí spoločne plnili a zostali verní svojmu poslaniu šíriť evanjelium slovami a skutkami. Navyše, tým, že odvážne prijali presťahovanie na miesto mimo vplyvu vlastného etnického klanu, stali sa vo svojom prostredí znakom katolíckosti a jednoty cirkvi. Keďže žili v období rodového napätia, koloniálnych záujmov a otroctva, predstavujú integritu evanjelia, ktoré vždy chráni a chráni osobnú dôstojnosť a podporuje mier medzi národmi.  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. december * okolo r. 1428 Mantua, Mantovské vojvodstvo† 5. December 1495 Mantua, Mantovské vojvodstvo Jeho dátum narodenia nie je známy. Bartolomej, už ako kňaz mantuánskej kongregácie karmelitánov, vstúpil do bratstva Panny Márie, ktoré už existovalo v zoskupení vtedajších Karmelitánov. 1. januára 1460 sa ujal úradu duchovného otca a reštaurátora skupiny. Svoju úlohu v bratstve bral vážne. Napísal jej pravidlá a stanovy. Až do svojej smrti o 35 rokov neskôr je známe, že sa takmer celý venoval tejto službe. V umeleckých dielach je zvyčajne zobrazený so skupinou novicov, ktorým vrúcne hovorí o Najsvätejšej Eucharistii. Bola to v skutočnosti jeho  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 22. február * cca 1247 Laviano, Taliansko† 22. februára 1297 Kortona, Taliansko Patrónka proti pokušeniam; falošne obvinených ľudí; bezdomovcov; pri hrozbe šialenstva; pri strate rodičov; pri duševných chorobách; pre duševne chorých ľudí; pre pôrodné asistentky; kajúce ženy; slobodné matky; ľudia zosmiešňovaných pre svoju zbožnosť; obrátené prostitútky; pri sexuálnych pokušeniach; slobodné laičky; tretie deti Táto svätica pochádza z obce Laviano pri Transimenskom jazere v strednom Taliansku. Tam sa narodila r. 1247 v roľníckej rodine. Keď mala Margita osem rokov, zomrela jej matka. Otec sa oženil po druhý raz. Ale nevlastná matka sa správala tvrdo k peknému a citlivému dievčaťu. Dorastajúca  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. júl * 23. február 1881, Oegeklooster, Friesland Holansko † 26. júl 1942 koncentračný tábor Dachau, Bavorsko, Nacistické Nemecko Narodil sa 23. 2. 1881 v osade Ugoklooster pri Bollswarde vo Frísku na území Holandska. Pokrstený bol Siard /Anno Sjoerd/. Mal päť súrodencov, z ktorých štyria si neskôr zvolili rehoľné povolanie. Siard už ako dieťa vynikal láskou k Panne Márii a ako študent františkánskeho gymnázia v Megene pri Nejmeegen túžil po zasvätenom živote v jej službe. Preto v 17 rokoch vstúpil do karmelitánskeho kláštora v Boxmeeri, kde prijal nové meno Titus. Štúdium teológie začal v Zenderen a po roku pokračoval v Oss, ležiacom južne od  [ Read More ]