Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Všetci svätí’ Category

Svätá Sviatok: 4. január * 28. august 1774 New York City, Provincia New York, Britská Amerika† 4. január 1821 Emmitsburg, Maryland, United States Elizabeth Ann Bayley Seton pochádzala z New Yorku. Stala sa zakladateľkou kongregácie milosrdných sestier v Spojených štátoch. Pôvodne bola členkou episkopálnej cirkvi. Vydala sa v 19 rokoch, mala päť detí a čoskoro ovdovela. Vo svojich 31 rokoch konvertovala ku katolíckej cirkvi. Za svoje obrátenie vďačila Najsvätejšej Sviatosti. V New Yorku získala miesto učiteľky, ale pretože bola katolíčkou musela čoskoro toto povolanie opustiť. Na podnet otca Williamema Dabourga založila farskú školu v Baltimore. Tam sústredila okolo seba skupinu mladých obetavých učiteliek, s  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 10. december * 22. máj 1801 Mondovì, Cuneo, Kráľovstvo Sardínie† 10. december 1880 Turín, Talianske kráľovstvo Blahoslavený Marcantonio Durando sa narodil 22. mája 1801 v talianskom Mondovi a zomrel 10. decembra 1880 v Turíne. Stal sa kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a založil Inštitút sestier Ježiša Nazaretského. Dekrét o „hrdinskej cnosti“ Marca Antonia Duranda bol vydaný 1. júla 2000. 20. decembra 2001 pápež Ján Pavol II. schválil uznanie zázraku pripisovaného Marcovi Antoniovi Durandovi, ktorý mu tak vydláždil cestu k blahorečeniu. Za blahoslaveného bol vyhlásený 20. októbra 2002. Marco Antonio vyrastal v Mondovi v relatívne bohatej rodine. Bol synom matky,  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 24. august * 27. november 1765 Sancey-le-Long, Doubs, Francúzske kráľovstvo † 24. august 1826 Neapol, Kráľovstvo dvoch Sicílií Jeanne-Antide Thouret – táto svätica pochádzala z roľníckej rodiny. Narodila sa 27. nov. 1765 v mestečku Sancey-le-Long (čít. sanse l´lõ) vo východnom Francúzsku. Už v detskom veku prejavila veľkú morálnu silu. Najprv opatrovala ťažko chorú matku a po jej predčasnej smrti viedla domácnosť s počtom desiatich osôb.Cítila v sebe povolanie k rehoľnému životu. Pod jeho vplyvom už ako 16-ročná urobila pred sochou Panny Márie sľub panenstva. Ale pred dosiahnutím cieľa musela prekonať vážne prekážky. Napokon r. 1787 vo veku 22 rokov mohla vstúpiť  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 30. máj * 12. január 1874 Nowy Wiec, Pruské kráľovstvo, Nemecké cisárstvo† 30. máj 1904 Sniatyn, Rakúsko-Uhorsko Na Ukrajine, na cintoríne v Sniatyni je jeden hrob stále ozdobený kvetmi, sviecami a výšivkami, ako je to zvykom podľa miestnej tradície. Priťahuje mnohých veriacich – katolíkov, pravoslávnych, Židov…, lebo všetci sú presvedčení, že sestra, ktorú tu pochovali pred viac než sto rokmi, je svätá. Volajú ju Máťuška – „dobrá mama“ a prichádzajú jej zveriť svoje každodenné starosti, s istotou, že sa o ne postará pred Bohom, ako to robievala, keď bola medzi nimi. Kto je Máťuška? Sestra Marta Wiecka sa narodila 12.  [ Read More ]

Blahoslavené Sviatok: 6. novembra Dcéry kresťanskej lásky, mučenice viery v Španielsku Sestry z Leganés, Madrid Dnes patrí Leganés do diecézy Getafe, ale v dobe umučenia sestier roku 1936 patrilo do madridskej arcidiecézy.Dcéry kresťanskej lásky boli prítomné v tejto lokalite od roku 1852. Štyridsaťšesť sestier slúžilo núdznym ľuďom v psychiatrickej nemocnici sv. Alžbety a v škole Nepoškvrnenej. Päť z nich podstúpilo mučenícku smrť. Týchto päť dcér kresťanskej lásky vyhnaných z Leganés sa ukrylo v penzióne rodnej sestry sestry Štefánie. Tam ich dve bývalé žiačky prezradili ľudovej milícii. Každé ráno pred svitaním sa zúčastňovali na Eucharistii. Slávil ju kňaz Misijnej Spoločnosti, ktorý sa  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 1. september * 1791 Dibo, Západný Gojam, Etiópia † 30. júla 1855 Mirab Shewa, Etiópia Etiópia bola pre Európu a ostatný svet vždy tajomná krajina, o ktorej sa veľa nevedelo. To platí aj o katolíckych misiách v Etiópii. Pre nepriateľský postoj vladárov a predstaviteľov miestnej koptickej cirkvi katolícke misie nikdy nedosiahli väčší rozvoj. Avšak zaznamenali epizódy obdivuhodného hrdinstva, ktoré si zaslúži pozornosť a úctu. Okrem iných patrí medzi hrdinov katolíckej cirkvi v Etiópii mučeník bl. Ghébrē-Michael. Tento blahoslavený pochádzal z etiópskej koptickej rodiny. Narodil sa v mestečku Dibo v r. 1791. Ako vieme, kopti sú kresťania, ktorí sa odtrhli  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 23. september storočie Ikónium (teraz Konya, Turecko) V zoznamoch svätých sa nachádza viacero svätíc s menom Tekla. V niektorých prípadoch ide o zdvojenie alebo zámenu osôb. O sv. Tekle z Ikónia je dosť historických dokladov, ktoré nedovoľujú pochybovať o jej jestvovaní. Na kresťanskom východe sa uctievala ako „prvomučeníčka“. Strediskom jej úcty bola Seleucia v Cilícii. Ale aj na kresťanskom západe sa rozšírila jej úcta už v kresťanskom staroveku. Tak v Ríme sa zachovali dve fresky z 3. stor., ktoré boli pôvodne v podzemnom pohrebisku neďaleko baziliky sv. Pavla „za hradbami“ a ktoré vyobrazujú sväticu s výjavmi z jej mučenia. Nedajú  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. september 1.-2. stor V zoznamoch svätých sa spája tento sv. Dezider s diakonom sv. Reginfridom. Obidvoch si uctievajú v Alsasku. Náš sv. Dezider (franc. Didier al. Dizier) pochádzal pravdepodobne z mesta Rennes v západnom Francúzsku. Dosiahol pozoruhodné vzdelanie. Ako horlivého kresťana ho napokon zvolili za biskupa. Nie je však známe, kde bolo jeho biskupské sídlo. Ako biskup Dezider podnikol viaceré púte k svätyniam mučeníkov a významných vyznavačov. Vydal sa až do Ríma, aby tam získal dajaké relikvie. Sprevádzala ho skupina veriacich spolu s diakonom Regmfridom, ktorý bol jeho krstným synom. Na spiatočnej ceste niektorí jeho spoločníci pomreli od nadmernej horúčavy.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 20. september 1.-2. stor Sv. Eustach, ktorý sa v cirkevnom kalendári spomína 20. septembra, je v latinskej cirkevnej spisbe známy pod menom Placidus. V talianskej náboženskej literatúre sa označuje oboma menami: Eustachio (Eustazio) i Placido. Treba ešte dodať, že v tradičných zoznamoch svätých sa uvádza spolu s troma ďalšími svätcami, ktorí sa nazývajú Teopista, Teopist a Agapius. Prvá z menovaných bola údajne jeho manželka a ďalší dvaja boli ich synovia. Svätý Placidus-Eustach patrí medzi svätcov, o ktorých jestvovaní nemáme spoľahlivé historické dôkazy. Ak aj boli, ostali beznádejne pochované pod hrubým nánosom legendárneho rozprávania. Románovitá legenda o sv. Eustachovi vznikla  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. december * 28. mája 1856, Lu, Taliansko† 2. júla 1931, Turín, Taliansko Krátky životopis Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „Dobrovoľníčky dona Bosca“. Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne. Na duchovné čítanie Rodičia Filipa Rinaldiho Krištof Rinaldi a Antónia Brezziová mali živú vieru. Každý večer si matka kľakala so svojimi deviatimi deťmi pred sochu Panny Márie a učila ich opakovať po sebe: „Pozdravujem ťa, Mária. Dávam ti  [ Read More ]