Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 2. február  * 16. jún 1946, Mbahe, Limpopo, South Africa † 2. február 1990 (43-ročný), Mbahe, Limpopo, South Africa Samuel Benedikt Daswa Bakala sa narodil v roku 1946 v nekresťanskej rodine, v ktorej bol však vedený k ľudským hodnotám a úcte ku každému životu. Táto výchova sa stala základom jeho konverzie na katolícku vieru. Krst prijal ako 17 -ročný po náhodnom stretnutí s učiteľom a zanieteným laickým katechétom. V roku 1980 uzavrel sviatostné manželstvo s Eveline. Mali spolu osem detí, z ktorých posledné sa narodilo štyri mesiace po mučeníckej smrti svojho otca. Pre Benedikta bolo kresťanské manželstvo skutočne udalosťou veľkej  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 29.august * 28. február 1924 † 28. august 1944 Narodila sa 28. 2. 1924 v Santa Giulia di Dego, v diecéze Acqui v severnej časti Talianska, do chudobnej, ale zbožnej, sedliackej rodiny. Jej rodičmi boli Giacomo Bracco a Angela Pera. Vo večerných hodinách sa celá rodina modlila po kľačiačky modlitbu svätého ruženca. Otec viedol modlitbu a niektoré zo starších detí čítali úryvky z evanjelia. Teresa bola jednoduchým dievčaťom. Mala veľkú úctu k obrazom Matky Božej a Ježiša v Eucharistii. Každý deň chodila na svätú omšu do kostola vzdialeného niekoľko kilometrov, prijímala Pánovo telo a dlho sa modlievala na kolenách  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 30. január * 13. júl 1842 Pruchnik, Podkarpackie, Poľské kráľovstvo † 29. január 1912 Miejsce Piastowe, Podkarpackie, Kraj Nadwiślański Bronislav Markiewicz sa narodil 13. júla 1842 v Pruchniku v Haliči (juhovýchodné Poľsko) ako šiesty z jedenástich detí. Rodina bola nábožensky založená a patrila medzi nižšiu šľachtu. Bronislav sa musel boriť s hladom, chudobou a prenasledovaniami, ktoré ho postretli v škole pre jeho kresťanské ideály, no vždy ich vedel prekonať svojou vierou a nakoniec sa rozhodol vstúpiť do seminára. Za kňaza bol vysvätený 15. septembra 1867. Intenzívne sa venoval vyučovaniu katechizmu a apoštolátu medzi väzňami, pričom sa rád stretával s jednoduchými a chudobnými  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 18. máj * 10. júla 1883, Düppenweiler, Beckingen, Nemecko † 18. mája 1918, Trier, Nemecko Blandína (Blandine) Merten sa narodila sa 10. júla 1883 v Düppenweiler v trevirskej diecéze a bola pokrstená ako Mária Magdaléna Merten. Vďaka príkladu a výchove svojich rodičov si z domu odniesla živú a hlbokú vieru. Od svojich súrodencov sa odmalička odlišovala hlbokým milosrdenstvom a zbožnosťou. Vo svojich 20-tich rokoch získala diplom a stala sa z nej vynikajúca učiteľka na katolíckych základných školách a príkladná kresťanka, vyznačujúca sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť tým najbiednejším. Svojich žiakov viedla svojím príkladným životom k uctievaniu Eucharistie, k úcte k utrpeniu Pána  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. október * 10. február 1841 Latiano pri Brindisi, Kráľovstvo dvoch Sicílií † 5. október 1926 Pompeje, Neapol, Talianske kráľovstvo Bartholomæus Longo sa narodil v zbožnej rodine lekára z 10. na 11. februára 1841, v talianskom meste Latiano v južnom Taliansku. Jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa ruženec. Bartolomej bol veľmi živým a nadaným dieťaťom. Hral na klavíri a flaute, bol dirigentom školského orchestra. Mal veľké literárne nadanie, zaujímal sa aj o šerm a tanec. V roku 1858, po absolvovaní strednej školy, nastúpil na právnickou fakultu univerzity v Neapole, kde získal doktorát a stal sa advokátom. Na vysokej škole sa pod vplyvom ateistického  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 15. február † 15. február 1611 Praha, Česká republika Vo fašiangový utorok, 15. februára 1611, bolo krutým spôsobom zavraždených 14 františkánov, ktorí patrili do konventu pri kostole Panny Márie Snežnej v Prahe, v Novom Meste. Do Prahy prišli ako misionári, aby tu pastoračne slúžili katolíckej menšine, hlavne kázňami, náboženskými rozhovormi a vzorným príkladom rehoľného života. Pôsobili v konvente a pri kostole, ktorý založil cisár Karol IV. v roku 1347 pre karmelitánov, ale ktorý bol začiatkom 17. storočia v ruinách a opustený. Cisár Rudolf II. dal v roku 1604 zvláštnym diplomom „na večné časy“ celé kláštorné teritórium do užívania františkánom. Noví rehoľníci pochádzali z rôznych európskych  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. február * približne 1869, Olgossa – Dárfúr, Sudán † 8. február 1947 , Schio, Veneto, Talianska Republika Bakhitin príbeh začína v dedinke v srdci Afriky, v dobre situovanej mnohodetnej rodine – mala 3 bratov a 4 sestry (a ďalší 4 súrodenci zomreli ešte pred jej narodením). Rodičia vlastnili plantáže a hovädzí dobytok a najímali robotníkov na prácu na poliach. Ako sama píše, bol to šťastný a bezstarostný život bez utrpenia. Jej prvým utrpením bol únos staršej sestry otrokármi. Rodina bola na poli a ona ostala doma, pretože sa necítila dobre. Dedinu prepadli otrokári a dievča uniesli. Bakhitu čakal podobný osud  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 23. september * 5. august 1878 Pizuny, Poľsko † 23. septembra 1940 Krakov, Poľsko Bernardyna Jabłońska sa narodila 5. augusta 1878 v malej obci Pizuny (dnes pri Jędrzejówka) pri Narol, asi 20 km južne od Tomaszów Lubelski. Otec Gregor bol chudobný roľník, vľúdny, láskavý a rozhodný. Matka bola poriadkumilovná a zodpovedná, s impulzívnym temperamentom. Všetky tieto vlastnosti vraj Bernardína zdedila. Mala troch bratov. Namiesto školskej dochádzky navštevoval rodinu chudobný učiteľ, ktorý za chlieb s mliekom začal Bernardínu učiť čítať a písať. Ešte nemala ani pätnásť rokov, keď jej zomrela matka a otec sa čoskoro na to znovu oženil. Bernardína  [ Read More ]

Svätá zakladateľka Kongregácie služobníc svätého Jozefa * 6. jún 1837 Salamanca, Španielsko †  8. august 1905 Zamora, Španielsko Sviatok:  8. august Bonifácia Rodríguez de Castro nastupuje v poslednej štvrtine 19. storočia na novú cestu duchovnosti, pri ktorej zjednocuje modlitbu a prácu v jednoduchosti každodenného života nasledujúc Ježiša, ktorý bol ako hociktorý človek robotníkom v Nazarete. Narodila sa 6. júna 1837 v Salamanke (Španielsko). Je prvorodená zo šiestich súrodencov, otec je krajčír a matka domáca. Po základnej škole sa vyučí remeslu výrobca lán, a tak si začína zarábať na živobytie až do smrti otca, ktorý zomiera, keď má ona pätnásť rokov. Najprv pracuje za tretinu platu. Prekonávajúc ekonomické  [ Read More ]