Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 24. október * 15 október 1928 Oiti, Santana do Cariri, Ceará, Brazília† 24. október 1941 tamtiež Význam mena: dobrotlivá, neškodná Benigna Cardoso da Silva sa narodila v Oiti 15. októbra 1928 ako posledné zo štyroch detí Josého Cardoso da Silva a Terézie Maria da Silva. Jej otec zomrel niekedy pred jej narodením a jej matka zomrela približne v čase, keď dovŕšila jeden rok. Nasledovalo to, že sestry Rosa a Honorina Sisnando adoptovali Benignu a jej súrodencov. V detstve rada chodila na prechádzky so svojimi súrodencami alebo na pikniky, keď mohla, pomedzi to sa starala o domáce práce; bola tiež  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. december * okolo r. 1428 Mantua, Mantovské vojvodstvo† 5. December 1495 Mantua, Mantovské vojvodstvo Jeho dátum narodenia nie je známy. Bartolomej, už ako kňaz mantuánskej kongregácie karmelitánov, vstúpil do bratstva Panny Márie, ktoré už existovalo v zoskupení vtedajších Karmelitánov. 1. januára 1460 sa ujal úradu duchovného otca a reštaurátora skupiny. Svoju úlohu v bratstve bral vážne. Napísal jej pravidlá a stanovy. Až do svojej smrti o 35 rokov neskôr je známe, že sa takmer celý venoval tejto službe. V umeleckých dielach je zvyčajne zobrazený so skupinou novicov, ktorým vrúcne hovorí o Najsvätejšej Eucharistii. Bola to v skutočnosti jeho  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 2. február  * 16. jún 1946, Mbahe, Limpopo, South Africa † 2. február 1990 (43-ročný), Mbahe, Limpopo, South Africa Samuel Benedikt Daswa Bakala sa narodil v roku 1946 v nekresťanskej rodine, v ktorej bol však vedený k ľudským hodnotám a úcte ku každému životu. Táto výchova sa stala základom jeho konverzie na katolícku vieru. Krst prijal ako 17 -ročný po náhodnom stretnutí s učiteľom a zanieteným laickým katechétom. V roku 1980 uzavrel sviatostné manželstvo s Eveline. Mali spolu osem detí, z ktorých posledné sa narodilo štyri mesiace po mučeníckej smrti svojho otca. Pre Benedikta bolo kresťanské manželstvo skutočne udalosťou veľkej  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 29.august * 28. február 1924 † 28. august 1944 Narodila sa 28. 2. 1924 v Santa Giulia di Dego, v diecéze Acqui v severnej časti Talianska, do chudobnej, ale zbožnej, sedliackej rodiny. Jej rodičmi boli Giacomo Bracco a Angela Pera. Vo večerných hodinách sa celá rodina modlila po kľačiačky modlitbu svätého ruženca. Otec viedol modlitbu a niektoré zo starších detí čítali úryvky z evanjelia. Teresa bola jednoduchým dievčaťom. Mala veľkú úctu k obrazom Matky Božej a Ježiša v Eucharistii. Každý deň chodila na svätú omšu do kostola vzdialeného niekoľko kilometrov, prijímala Pánovo telo a dlho sa modlievala na kolenách  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 30. január * 13. júl 1842 Pruchnik, Podkarpackie, Poľské kráľovstvo † 29. január 1912 Miejsce Piastowe, Podkarpackie, Kraj Nadwiślański Bronislav Markiewicz sa narodil 13. júla 1842 v Pruchniku v Haliči (juhovýchodné Poľsko) ako šiesty z jedenástich detí. Rodina bola nábožensky založená a patrila medzi nižšiu šľachtu. Bronislav sa musel boriť s hladom, chudobou a prenasledovaniami, ktoré ho postretli v škole pre jeho kresťanské ideály, no vždy ich vedel prekonať svojou vierou a nakoniec sa rozhodol vstúpiť do seminára. Za kňaza bol vysvätený 15. septembra 1867. Intenzívne sa venoval vyučovaniu katechizmu a apoštolátu medzi väzňami, pričom sa rád stretával s jednoduchými a chudobnými  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 18. máj * 10. júla 1883, Düppenweiler, Beckingen, Nemecko † 18. mája 1918, Trier, Nemecko Blandína (Blandine) Merten sa narodila sa 10. júla 1883 v Düppenweiler v trevirskej diecéze a bola pokrstená ako Mária Magdaléna Merten. Vďaka príkladu a výchove svojich rodičov si z domu odniesla živú a hlbokú vieru. Od svojich súrodencov sa odmalička odlišovala hlbokým milosrdenstvom a zbožnosťou. Vo svojich 20-tich rokoch získala diplom a stala sa z nej vynikajúca učiteľka na katolíckych základných školách a príkladná kresťanka, vyznačujúca sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť tým najbiednejším. Svojich žiakov viedla svojím príkladným životom k uctievaniu Eucharistie, k úcte k utrpeniu Pána  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. október * 10. február 1841 Latiano pri Brindisi, Kráľovstvo dvoch Sicílií † 5. október 1926 Pompeje, Neapol, Talianske kráľovstvo Bartholomæus Longo sa narodil v zbožnej rodine lekára z 10. na 11. februára 1841, v talianskom meste Latiano v južnom Taliansku. Jeho zbožná matka Antónia ho už od útleho detstva učila modliť sa ruženec. Bartolomej bol veľmi živým a nadaným dieťaťom. Hral na klavíri a flaute, bol dirigentom školského orchestra. Mal veľké literárne nadanie, zaujímal sa aj o šerm a tanec. V roku 1858, po absolvovaní strednej školy, nastúpil na právnickou fakultu univerzity v Neapole, kde získal doktorát a stal sa advokátom. Na vysokej škole sa pod vplyvom ateistického  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 15. február † 15. február 1611 Praha, Česká republika Vo fašiangový utorok, 15. februára 1611, bolo krutým spôsobom zavraždených 14 františkánov, ktorí patrili do konventu pri kostole Panny Márie Snežnej v Prahe, v Novom Meste. Do Prahy prišli ako misionári, aby tu pastoračne slúžili katolíckej menšine, hlavne kázňami, náboženskými rozhovormi a vzorným príkladom rehoľného života. Pôsobili v konvente a pri kostole, ktorý založil cisár Karol IV. v roku 1347 pre karmelitánov, ale ktorý bol začiatkom 17. storočia v ruinách a opustený. Cisár Rudolf II. dal v roku 1604 zvláštnym diplomom „na večné časy“ celé kláštorné teritórium do užívania františkánom. Noví rehoľníci pochádzali z rôznych európskych  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. február * približne 1869, Olgossa – Dárfúr, Sudán † 8. február 1947 , Schio, Veneto, Talianska Republika Bakhitin príbeh začína v dedinke v srdci Afriky, v dobre situovanej mnohodetnej rodine – mala 3 bratov a 4 sestry (a ďalší 4 súrodenci zomreli ešte pred jej narodením). Rodičia vlastnili plantáže a hovädzí dobytok a najímali robotníkov na prácu na poliach. Ako sama píše, bol to šťastný a bezstarostný život bez utrpenia. Jej prvým utrpením bol únos staršej sestry otrokármi. Rodina bola na poli a ona ostala doma, pretože sa necítila dobre. Dedinu prepadli otrokári a dievča uniesli. Bakhitu čakal podobný osud  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]