Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 1. september *29. júl 1962 Barbacena, Minas Gerais, Brazília +1. september 1982 Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazília Isabel Cristina Mrad Campos sa narodila 29. júla 1962 v meste Barbacena ako dcéra José Mendesa Camposa a Heleny Mrad Camposovej. S túžbou študovať medicínu odišla v roku 1982 do Juiz de Fora (Minas Gerais), aby sa pripravila na štúdium na prípravnom kurze.Bolo to dievča ako mnoho iných. Študovala, schádzala sa s priateľmi, chodila na večierky, ale žila životom modlitby a snívala o tom, že sa stane detskou lekárkou a bude pomáhať potrebným deťom. Bola citlivá, najmä voči najchudobnejším, starým  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 15. jún * okolo 1115 † 15. júna 1204 Isfríd, kanonik z opátstva Kappenberg, od roku 1159 prepošt Jerichowa a staviteľ románskeho kláštorneho kostola. Od roku 1178 v Ratzenburgu sa stáva nástupcom sv. Evermoda lebo premonštrátski kanonici katedrálneho ratzeburského kostola ho zvolili za biskupa. Aj v tejto hodnosti pokračoval v prísnom a v pravom zmysle slova rehoľnom živote. Zaslúžil sa o stavbu katedrály a zriaďovanie farností, podporoval christianizáciu vendského územia. Voči Vendom sa ukázal ako mierny sudca a snažil sa ich presvedčiť svojimi kázňami. Isfríd napĺňal svoj život spravodlivými skutkami cností, nazhromaždil veľa zásluh. Z lásky k utrpeniu  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 16. júl *  830/833 Ratisbona, Bavorsko† 16. júl 866, Chiemsee, Bavorsko Atribúty: berla predstavenej, korunka, blčiace srdce Blahoslavená Irmengarda (Ermengarda) z Chiemsee Badessa di Frauenwörth sa narodila okolo roku 831 ako dcéra cisára Ľudovíta Nemca a Emy. Bola pravnučkou Karola Veľkého. Nakoľko sa zaujímala o duchovný život, od otca dostala benediktínsky kláštor Buchau vo Württembersku. Nejakú dobu v ňom žila. Má sa zato, že tam bola predstavenou. Pomerne skoro však založila benediktínsky kláštor vo Frauenchiemsee pri Chiemskom jazere v Bavorsku, do ktorého odišla a v Bachau nechala sestry Ildegardu a Bertu. Nový kláštor pri Chiemskom jazere od roku 857 viedla ako matka predstavená. Vynikala heroickou láskou  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19. máj * 17. október 1253 Kermartin, Britské vojvodstvo † 19. máj 1303 Louannec, Britské vojvodstvo Význam mena: prichádzajúci z neba (z lat.) Sv. Ivo (franc. Yves) Hélory je už po stáročia populárny svätý v Bretónsku, na západnom francúzskom pobreží. Pochádzal zo stredne zámožnej šľachtickej rodiny. Narodil sa 17. októbra 1235 v kaštieli Le Minihy pri mestečku Tréguier, ktoré bolo vtedy aj sídlom biskupa. Od matky získal dobrú náboženskú výchovu. Keď mal 14 rokov, šiel aj so svojím učiteľom do Paríža, kde študoval 10 rokov filozofiu a teológiu. Odtiaľ prešiel do Orleánu, kde študoval právo. Na obidvoch miestach vynikal bezúhonnosťou života,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 15. august * 1887 Bokendela, Belgické Kongo † 15.  august 1909 Busira, Belgické Kongo Krátky životopis: Pochádzal z Konga. Veľmi mladý (15 až 16-ročný) musel tvrdo pracovať. Po stretnutí s vierou sa stal kresťanom, členom bratstva karmelitánskeho škapuliara, katechétom a veľkodušne sa podieľal na evanjelizácii Afriky. Krátko nato preto trpel pod bičom otrokára, ktorý zapríčinil jeho telesnú smrť, keď mal okolo 20 rokov. Umieral v láske a s prísľubom pokračovania v orodovaní v nebi za toho, kto rozhodol o jeho smrti. Dlhší životopis: Narodil sa okolo roku 1889 v Bokendele v Kongu ako tretie zo štyroch detí. Rodina patrila  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 13. máj * 1322 Bologna, Talinsko † 12. máj 1333 Valdipietra, Bologna, Talinsko “Povedz mi, či len môže niekto prijať Ježiša do svojho srdca a nezomrieť?” Imedla sa narodila v r. 1321 v Taliansku, v Bologni, ktorá bola slávna významnou univerzitou a živou kresťanskou vierou. Ako v každom meste, aj tu žili bohatí aj chudobní. Bolo tu tiež veľa detí a medzi nimi aj Imelda, dcéra Castori a Egana Lambertiniovcov. Od svojich piatich rokov túžila prijať Eucharistiu. Keď mala Imelda desať rokov, cítila, že ju Boh volá žiť s ním a chcela mu dať s radosťou svoj život. Žiadala o  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. marec * 19. marec 1844 Niardo, Kráľovstvo Lombardsko-Benátske † 3. marec 1890 Bergamo, Talianske kráľovstvo „Milujúca nula“ Don Jan Scalvioni bol v kňazskom stave iba tri roky, keď bol vymenovaný do Berza ako miestny farár. Kňazskú vysviacku prijal dňa 2. júna 1867 v Brescii od biskupa Hieronyma Verzeriho, ktorý ho ihneď poslal do Cevo vo Valsaviore, aby vykonával funkciu vikára koadjútora, ale po dvoch rokoch ho biskup povolal späť do Brescie a menoval  ho prorektorom diecézneho seminára. Funkcie, z ktorých vyplývala osobná zodpovednosť a riadiace povinnosti, boli pre neho utrpením, dokonca natoľko, že bol po necelom roku odvolaný, pretože – ako sa dočítame  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. október * 18. apríl 1881, Vrasene, Belgicko † 6. október 1916 Kortrijk, Belgicko Blahoslavený Isidore de Loor sa narodil 18. apríla roku Pána 1881 v obci Vrasene v Belgicku. Bol najstarším synom hlboko nábožných rodičov Alojza de Loor a Kamily rodenej Hutsebautovej. Každý deň sa zúčastňoval na svätej omši a večer sa s rodičmi modlieval ruženec. Sviatosť birmovania prijal 25. mája roku Pána 1894 a po ďalšie roky pomáhal pri príprave na prijatie tejto sviatosti mladším spolužiakom. Izidor miloval rozjímať o Spasiteľovom utrpení. Od svojich 14 rokov mal túžbu stať sa rehoľníkom. Ale pretože bol potrebný na otcovom hospodárstve, svoju túžbu mohol  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. september * 775, Francúzsko † 4. september 825 (alebo 813?) Herzfeld pri Lippetali, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko Patrónka tehotných žien Atribúty: anjel, model kostola, jeleň alebo laň, loveckí psi, holubica Sv. Ida pochádzala z francúzskeho šľachtického rodu, bola pravdepodobne pravnučkou Karola Veľkého. Jej bratia Adalhard a Wala boli opátmi v Corvey. Vydala sa za saského vojvodu Róberta, s ktorým mala syna Warina, neskoršieho mnícha v Corvey, a dcéru Hedvigu. Tá sa neskôr stala predstavenou v kláštore v Herforde. Ida dostala vo sne pokyn na postavenie chrámu (niekde je uvádzané aj založenie biskupstva)  sv. Germana vo vestfálskom Herzfelde. S pomocou manžela  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 13. január * 1157/1158 Huy, Belgicko † 13. január 1228 tamtiež Narodila sa v zámožnej rodine v Huy pri Liege v r. 1158. Ešte ako veľmi mladé dievča sa vydala, odišla od svojich rodičov. V priebehu piatich rokov sa jej narodili tri deti, hneď potom ovdovela – ako osemnásťročná. Núdzu o nápadníkov nemala, priťahovala ich jej nezvyčajná situácia, v ktorej sa ocitla. Iveta však nechcela ani jedného z nich. Venovala sa výchove svojich detí, z ktorých dvaja synovia vstúpili k cisterciánom. Neskôr sa rozhodla starať o malomocných a zvestovať im Božiu lásku. Posledných tridsaťšesť rokov svojho života žila ako pustovníčka.  [ Read More ]