Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Žakelína ž. pôv. franc. žen. podoba mena Jakub, (Jacques, žen. Jacueline (Žak, Žaklin)
Žaneta ž. pôv. franc. žen. podoba mena Ján (franc. Jean, žen. Jeannette (Žan, Žanet)
Žarko m. južnoslovan. meno s pôv. významom žiarivý
Želimír m. – Želimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom želajúci (si) mier, varianty sú mená Želmíra, Želmír, dom. Želo, Žeľo
Želmíra ž. – Želmír m. varianty mena Želimír, dom. Žela
Želislav m. – Želislava ž. južnoslovan. meno, jeho pôv. význam by bolželajúci (si) slávu alebo so slávnym želaním
Žigmund m. z nem. Siegmund (zo stnem. sigu + munt) víťazná ochrana,ochranca víťazstva, lat. Sigismundus, čes. Zikmund, maď. Zsigmond (Žigmond), poľ. Zygmunt, dom. Žigo
Žitomír m. – Žitomíra ž. slovan. meno, jeho pôv. význam bol asi svet života
Žitoslav m. – Žitoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci život, žitie alebo so slávnym životom
Živa ž. slovan. meno z príd. mena živý, teda živá, pôv. významom blízke sú mená Eva, Zoa, Zoja, Zosim
Živan m. – Živana ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena živý
Živena ž. slovan. meno z príd. mena živý, aj z mena slova. bohyne úrody a života
Živko m. pôv. dom. podoba mena Živan
Žofia ž. z gréc. Sophia múdrosť, variantom je meno Soňa, rus. Sofija, poľ. Zofia, franc. Sophie (Sofí), čes. Žofie, maď. Zsófia (Žófia), dom. Žofa, Žofina, Žoša, Fia