Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ida ž. nem. meno (zo stsev. íd čin alebo zo stnem. itis žena), dom. Iduľa, iduša
Ifigénia ž. z gréc. Iphigeneia vznešeného pôvoduurodzená
Ignác m. – Ignácia ž. z lat. Egnatius, gréc. Ignatios (lat. adnatus, agnatusneskôr narodený alebo ignitis ohnivý, rozpálený, staršia podoba Ignát, rus. Ignatij, ukr. Ihnat, dom. Náco, Nácino, Ignáco, – Náca, Nácina, Ignáca
Ignát m. staršia podoba Ignác
Igor m. rus. meno z island. Igwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingwio ochraňujepod ochranou boha Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Ivan, Ivor
Ilarion m. staršia podoba mena Hilár
Ilia m. – Iliana ž. stará slovan. podoba mena Eliáš a súčasne asi aj mena Egídius, čes. Jiljí, rus. Iľja
Iľja m. rus. podoba mena Eliáš
Ilma ž. angl. meno skrátené z mena Vilma, Vilhelmína, rus. Iľma
Imanuel m. staršia podoba mena Emanuel
Imrich m. – Imriška ž. z nem. Emmerich, Almarich (stnem. amal + richi) vládca prácepracovitý vládca, čes. Emerich, maď. Imre, port. Americo, dom. Imro, Imino, – Imra, Imina
Ina ž. pôv. dom. podoba mien zakončených na -ina (Katarína, Karolína), rus. Ina, nem. Ina, Ine
Ingeborga ž. zo škand. Ingeborg, nem. Ingeburg (stnem. Ingio + burg, stisland. Ingwio + bjorg) chránená bohom plodnosti Ingviom, dom. Inga
Ingrida ž. škand. meno (zo stškand. Ingwio + frid) Ingviova krásavica,krásna, chránená bohom plodnosti Ingviom, staršia podoba je Ingrid
Inocent m. – Inocencia ž. z lat. innocens nevinný, nem. Innozenz, rus. Innokentij, maď. Ince
Irena ž. – Irenej m. z gréc. eirénaios mierumilovný, staršia podoba Ireneus, pôv. významom blízke sú mená Ľubomír, Fridrich, rus. Irinej, Irina, maď. Jernó, Jerne, dom. Ira, Irča, Iruľa, Iruša
Irina ž. rus. podoba mena Irena
Irma ž. nem. meno, pôv. skrátená podoba zložených mien, napr. Irmgard (stnem. irm) veľká, silná, dom. Irmuša, Irmuľa
Ita ž. nejasné, asi z mena Judita ako čes. Jitka
Ivan m. – Ivana ž. stará slovan. podoba hebr. mena Jochanán, z ktorého je aj Ján, dom. Ivo, Ičo, Ivčo, Ivuľo, Ivušo, – Iva, Ivča, Ivuľa, Ivuša
Ivar m. kelt. meno z island. Ingwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingvio ochraňujepod ochranou boha plodnosti Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Ivor, Igor
Iveta ž. franc. meno Yvette, zdrobnenina mena Yvonne Ivona, staršie podoby Yveta, Yvetta
Ivica ž. južnoslovan. podoba mena Ivana
Ivona ž. franc. meno Yvonne, žen. podoba mena Yvon alebo Yves nem. pôvodu (stnem. iwa tis), teda tisový lukbojovník vyzbrojený tisovým lukom, staršie podoby Yvona, Yvonna
Ivor m. kelt. meno Ingwarr (stisland. Ingwio + wara) boh Ingvio ochraňujepod ochranou boha plodnosti Ingvia, rovnaký pôvod majú mená Igor, Ivar
Izabela ž. špan. meno Isabel z hebr. Isebel, Jezabel Bohom povýšená, je to aj špan. podoba mena Alžbeta, franc. Isabelle, dom. Iza, Bela
Izák m. z hebr. Jicchág veselý, lat. Isaacus, maď. Izsák, Izso (Ižák, Ižo), angl. dom. Ike (Ajk)
Izidor m. – Izidora ž. z gréc. Isidóros izidin dardar egyptskej bohyne slnka Izis, pôv. významom blízke sú mená Teodor, Dorota, Matej, Jonatán, rus. Isidor, Sidor, maď. Izidor, Izor, dom. Izo, Izor, Ižo, Doro
Izmael m. z hebr. Jišmaél Boh vypočuje, rus. Izmail
Izolda ž. nem. meno Isolde z kelt. Essylt krásna, prekrásna alebo zo stnem. ís + walta vláda ľuduľadová, dom. Iza