Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Ľuba ž. pôv. dom. podoba slovan. zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z príd. mena ľúba milá, milovaná, čes. Ljuba, rus. Ľubov láska, dom. Ľubina, Ľubica
Ľuban m. pôv. srbochorv. meno ľúby, milý, milovaný (ako Milan)
Ľuben m. pôv. bulh. meno (pozri Ľuban)
Ľubica ž. pôv. srbochorv. meno ľúba. milá, milovaná
Ľubomír m. – Ľubomíra ž. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci mier,mierumilovný, pôv. významom blízke sú mená Slavomír, Miroslav, Fridrich, Manfréd, Irena, dom. Ľubo, Ľuboš, – Ľuba, Ľubica, Ľubina
Ľuboslav m. – Ľuboslava ž. novšie slovan. meno podľa mien Ľubomír, Miroslav oslavujúci ľúbosť alebo ľúbiaci slávu, blízke je Miloslav, čes. Liboslav, Liboslava, dom. Ľubo, Ľuboš, Slavo, – Ľuba, Ľubica, Ľubina
Ľubor m. sloven. meno s pôv. významom ľúby, milý (azda skrátené z Ľubomír), čes. Libor
Ľuboš m. pôv. dom. podoba mien Ľubomír, Ľuboslav (ako Miloš), čes. Luboš, dom. Ľubo
Ľubuša ž. nové, azda podľa čes. mena Libuše, je aj Libuša
Ľudevít m. staršia podoba mena Ľudovít
Ľudmila ž. slovan. meno s pôv. významom ľudu milá alebo milujúca ľud, čes. Ludmila, Lidmila, maď. Ludmilla, rus. Ľudmila, dom. Ľuda, Ľudina
Ľudomil m. – Ľudomila ž. novšie sloven. meno utvorené podľa mena Ľudmila, dom. Ľudo, – Ľuda
Ľudomír m. – Ľudomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bolprinášajúci ľudu mier, dom. Ľudo, – Ľuda
Ľudovít m. – Ľudovíta ž. z nem. mena Ludwig (stnem. hlút + víg) slávny boj,slávny bojovníkpreslávený v boji, pravdepodobne vplyvom slovan. zložených mien vznikla podoba Ľudovít (ľud + vítať), staršia podoba bola Ľudevít, tal. Lodovico, Ludovico, franc. Louis