Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Sabína ž. z lat. Sabina pochádzajúca zo starotal. kmeňa Sabínov, dom. Saba
Saloma ž. z hebr. šálóm (gréc. Salómé) mierpokoj, staršia podoba Salome, žen. podoba mena Salomon Šalamún
Saloména ž. z hebr. šálóm mierpokoj, variant mena Saloma, rus. Salomija, čes. Salomea
Salvátor m. z lat. Salvator záchrancaspasiteľ (salvus zdravý), tal. Salvatore, špan, Salvador, rus. Saľvador, Spas, franc. Sauver (Sové), Sauveur (Sovór), maď. Szalvátor, Udves (Udveš spasiteľ)
Samson m. z hebr. Šimšón slnečný, prenes. nepremožiteľný, gréc. Sampson, maď. Sámson (Šámšon)
Samuel m. – Samuela ž. z hebr. š(e)múél meno Božie (šém meno + el Boh), rus. Samuil, Samojlo, maď. Sámuel, Samu (Šámuel, Šamu), dom. Samo
Sandro m. – Sandra ž. pôv. tal. dom. podoba mena Alexander
Sandy ž. angl. dom. podoba mena Alexandra
Sára ž. z hebr. Šárá(h) kňažnávznešená, angl., franc. Sarah, rus. Sarra, maď. Sára (Šára)
Saskia ž. nejasné, podľa mena manželky hol. maliara Rembrandta
Saturnín m. z lat. rodového mena Saturninus podľa mena rím. boha roľníctva Saturna (lat. satur sýty, nasýtený)
Saul m. hebr. Šáúl vyžiadaný, variantom je Šavol, rus. Sauľ, maď. Saul (Šaul)
Sebastián m. z lat. Sebastianus obyvateľ mesta Sebasty (gréc. sebastosúctyhodnývznešený), dom. variant Šebastián, rus. Sevasťjan, tal. Sebastiano, franc. Sébastien, Bastien, maď. Sebestyén (Šebeštén, Šebó), dom. Šebo
Selena ž. z gréc. seléné mesiac, pôv. významom blízke je meno Luneta, nem. Selina
Selma ž. pôv. dom. podoba mena Anzelma (nem. Anselma)
Serafa ž. pôv. dom. podoba mena Serafína
Serafín m. – Serafína ž. z hebr. šáráf, tal. Serafinus ohnivýhoriaci, rus. Serafim, tal. Serafino, dom. Seraf, Serafo, – Serafa
Serena ž. z lat. serena veselájasná
Sergej m. pôv. rus. podoba mena Sergius
Sergius m. z mena rím. rodu Sergius (z lat. servus sluhastrážca, pôv. významom blízke je meno Abdon, rus. Sergej, ukr. Serhij, franc. Serge (Serž), tal. Sergio (Serdžo)
Servác m. z lat. Servatius (servator záchranca, servatus zachránený), poľ. Servacy, rus. Servatij, franc. Servais (Servé), tal. Servazio (Servacio)
Servián m. z lat. Servianus patriaci ServioviServiov (lat. meno Servius)
Severín m. z lat. Severinus severis prísny, vážny)
Scholastika ž. variant mena Školastika
Sibyla ž. z gréc. Sibylla (orient. pôvodu), asi veštica, podľa mena veštice z delfskej veštiarne
Sidón m. – Sidónia ž. z lat. Sidonius pochádzajúci z mesta Sidonu (dnes Saidy v Libanone), za domáce varianty sa pokladajú mená Zdenko, Zdenka, rus. Sidonija, angl. Sydney, franc. Sidoine, Sidaine (Sidoen, Sidén), dom. Sido, Sidoš, – Sida, Siduľa, Siduša
Sigfríd m. nem. meno Siegfried (zo stnem. sigu + fridu) víťazný mier,víťaziaci mierom, pôv. významom blízke sú mená Žigmund, Viktor, Vincent, Nikodém, Mikuláš
Silvián m. z lat. Silvanus (meno lesného boha), lat. silva les, hora
Silver m. z rím. rodového mena Silverius (silva les, hora), rus. Siľverij, tal. Silverio, franc. Silvéra (Silvér)
Silvester m. z lat. silvestris lesný, teda muž z lesa, čes. Silvestr, rus. Siľvestr, dom. Silvo, Silo, Siloš
Silvius m. – Silvia ž. z rím. rodového mena Silvius (zo silva les, hora), rus. Siľvij, lat. Silvio, dom. Silvo, Silo, Siloš, – Silva, Silvina, Silvuša
Simeon m. pôv. lat. podoba mena Šimon, rus. Semion, maď. Simeon, Semjén (Šimeon, Šemjén)
Simona ž. pôv. franc. žen. podoba mena Simeon
Sírius m. asi podľa názvu hviezdy Sírius
Sixtus m. lat. meno asi z gréc. xystos hladký, jemný alebo z lat. Sextusšiesty, tal. Sisto, Sesto
Skarleta ž. z angl. Scarlett šarlátovo červenáryšavá, pôv. významom blízke sú mená Rúfus, Rumjana
Skrolana ž. nejasné
Sláva ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra
Slavena ž. slovan. meno s pôv. významom oslavovaná alebo pôv. dom. podoba zložených mien (ako Sláva)
Slaviboj m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je Slavibor aj Slavoboj
Slavibor m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je meno Slaviboj aj Slavoboj
Slavislav m. – Slavislava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci slávu (Slovanstvo?)
Slávka ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra
Slavoboj m. variant mena Slaviboj (alebo Slavibor)
Slavoj m. novšie čes. meno utvorené podľa starých zložených mien (Slavivoj?)
Slavoľub m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci, ľúbiaci slávu, je variantom mena Slavomil, dom. Slavo
Slavomil m. – Slavomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci slávu, variantom je Slavoľub, dom. Slavo, – Slava
Slavomír m. – Slavomíra ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier (svet)slávny mier, blízke sú mená Miroslav, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Slavo, – Slava
Sofia ž. pôv. rus. podoba mena Žofia (lat. Sophia)
Sofron m. – Sofrónia ž. z gréc. sóphrón rozumnýmúdry, staršia podoba Sofronius (z lat.)
Soňa ž. pôv. rus. dom. podoba mena Žofia (rus. Sofija, gréc. Sophia), dom. Sonuľa, Soňuša
Spiridon m. z gréc. Spyridón rozsievač alebo z lat. spiritus duch, za jeho variant sa pokladá aj meno Dušan, rus. Spiridon, lat. Spiridion, dom. Spiro
Stacho m. pôv. dom. podoba mena Stanislav alebo Eustach
Stanimír m. slovan. meno s pôv. významom upevňujúci mierupevni mier
Stanislav m. – Stanislava ž. slovan. meno s pôv. významom staň sa slávnym,upevni slávu, prenes. slávny bojovník, lat. Stanislaus, maď. Szaniszló (Sanisló), nem. Stenzel (Štencl), dom. Stano, Stanušo, Stacho, Stašo, – Stanka, Stanuša
Stela ž. z lat. Stella hviezda, blízky pôv. význam majú mená Astra, Estera, Hvezdoň, Zvezdan, špan. Estella
Stibor m. variant mena Ctibor
Stojan m. – Stojana ž. južnoslovan. meno s pôv. významom nech stojínech je živý
Svatava ž. čes. meno súvisí s praslovan. svet veľký (až neskôr svetý), pôv. významom blízke sú mená Heľga, Oľga
Svätoboj m. slovan. meno s pôv. významom veľký v bojiveľký bojovník, variantom je meno Svätobor
Svätobor m. slovan. meno s pôv. významom veľký v bojisilný bojovník, variantom je meno Svätoboj
Svätomír m. – Svätomíra ž. slovan. meno s pôv. významom veľký v mieri,mierumilovný
Svätopluk m. slovan. meno s pôv. významom veľký medzi bojovníkmimajúci mnoho plukov, rus. Sviatopolk, čes. Svatopluk, dom. Sväto, Svaťo, Svätoš
Svätoslav m. – Svätoslava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol slávny silou, veľkosťou, rus. Sviatoslav, čes. Svatoslav, dom. Sväto, Sväťo, Svätoš, – Sväta
Svätoš m. pôv. dom. podoba zložených mien Svätopluk, Svätoslav
Sven m. sev. meno (stisland. sveinn) mladíkmládenecmladý bojovník, švéd. Sven, dán. Svend
Svetislav m. – Svetislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo,svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetoslav
Svetlana ž. z príd. mena svetlý jasný, pôv. významom sú blízke mená Zora, Klára, Lucia, Roxana, dom. Svetla, Svetluša
Svetoslav m. – Svetoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetislav
Svetozár m. slovan. meno s pôv. významom svetelná žiaražiariaci, dom. Sveto, Sveťo, Svetino, Svetuš
Svorad m. slovan. meno, zo staršieho Svoj(i)rad kto má rád svojichstará sa o svojich, lat. Zorardus, maď. Szórád (Sórád), dom. Svoro