Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Záboj m. novšie čes. meno utvorené zo základu boj, pôv. význam by bol teda asi bojovník
Zachariáš m. z hebr. Zehharjah Jehova si spomenul, maď. Zakariás (Zakariáš), Zakária, tal. Zaccaria (Cakkaria), dom. Zachar, Zacho
Zaida ž. pôv. dom. podoba mena Zinajda alebo z arab. zaida zvyšokdodatok
Zaira ž. nejasné, azda z arab. záir hosť, hostia alebo z hebr., s pôv. významom malá, maličká
Záviš m. čes. meno, asi starý variant slovan. mena Zavid
Zbignev m. poľ. meno slovan. pôvodu, jeho pôv. význam bol posilňujúci hnev, poľ. Zbygniew, čes. Zbyhněv, strus. Izbygnev
Zdenko m. – Zdenka ž. z čes. dom. podôb mien Zdeslav, Zdislav, čes. Zdeněk, Zdeňka, dom. Zdeno, – Zdena
Zdislav m. – Zdislava ž. slovan. meno s pôv. významom tu (zde) slávny alebo oslavujúci prácu (dielo), ak je to slovný základ dě (dějati robiť, čes. dělat), poľ. Zdzislaw, čes. Zdislav i Zdeslav, strus. Sděslav
Zdravomil m. – Zdravomila ž. nové meno podľa slovan. zložených mien, jeho pôv. význam by bol milujúci zdravie
Zemfír m. – Zemfíra ž. z mena gréc, boha záp. vetrov Zefyros (lat. zephyrus – mierny západný vietor) alebo z hebr. sappir (gréc. sapfeiros) zafír, žen. maď. Zamfira, rus. Zeffira
Zemislav m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zem
Zenob m. – Zenóbia ž. z gréc. Zenóbios božský život (Zeus, Zenós bol najvyšším gréc. bohom), lat. Zenobius, rus. Zinovij
Zenon m. gréc. meno vzniklo skrátením mena Zenobios Zenob, lat. Zeno, tal. Zenone (Cenone), maď. Zénó
Zian m. asi variant mena Dejan (dějati, diať robiť, čes. dělat)
Zina ž. pôv. dom. podoba mien Eufrozína, Rozína, Zinajda
Zinajda ž. rus. meno z gréc. Zénais, Zenaidos božský potomok, teda božská (od Zeus, Zénos)
Zita ž. asi z perz. zita dievča alebo z tal. dom. podoby mena Felicita (aj tal. náreč. zita, cita dievča)
Zlata ž. z príd. mena zlatý, teda zlatá, pôv. významom blízke sú mená Aurélia, Aranka
Zlatan m. južnoslovan. meno s pôv. významom zlatý
Zlatica ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena zlatý, dom. Zlata, Zlatina, Zlatuša
Zlatko m. pôv. dom. podoba mena Zlatoň
Zlatomír m. – Zlatomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zlatý mier (svet)
Zlatoň m. sloven. meno z príd. mena zlatý, variantom je meno Zlatoš
Zlatoš m. variant mena Zlatoň
Zoa i Zoana ž. z gréc. Zoé život, pôv. významom blízke sú mená Zosim, Živa, Eva
Zoja ž. rus. podoba mena Zoé Zoa
Zoltán m. maď. meno z tur. sultán, pôv. moc, vláda, alebo z južnoslovan. Zlatan, dom. Zolo
Zora ž. slovan. meno s pôv. významom zorazornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra
Zoran m. – Zorana ž. južnoslovan. meno zo slova zora
Zoroslav m. – Zoroslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zoru, zorničku
Zosim m. z lat. Zosimus (gréc. zóos živý, žijúci), pôv. významom blízke sú mená Zoa, Eva, Živa
Zuzana ž. z hebr. šóšanná(h) ľalia alebo lotos (vodná ľalia), lat., rus. Susanna, maď. Zsuzsa, Zsuzsanna (Žuža, Žužanna), dom. Zuza, Zuzuľa
Zvonimír m. – Zvonimíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zvoň (na) mier, dom. Zvono, – Zvona
Zvonislav m. – Zvonislava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi oslavujúci zvony, zvonenie, dom. Zvono, – Zvona