Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Fabián m. – Fabiána ž. z lat. Fabianus patriaci rím. rodu Fabiovcov (lat. fababôbfazuľa), dom. Fabo, Fabiš
Fábius m. – Fábia ž. podľa rím. rodu Fabiovcov (lat. fabius bôbovýfazuľový)
Fatima ž. z arab. fatama brať dieťa od pŕs, teda od pŕs odlúčená
Faust m. – Faustína ž. z lat. faustus priaznivý, šťastný, prinášajúci šťastie, žen. meno je zo staršej podoby Faustín, pôv. významom blízke sú mená Bonifác, Beata, Felix, Makar, Fortunát
Febrónia ž. z gréc. Phebronia (azda z lat. Faber, Fabricius majsterumelec)
Fedor m. – Fedora ž. sloven. podoba rus. Fjodor (z gréc. Theódóros Teodor), dom. Feďo, Fedino, – Feďa, Fedina
Felicián m. z lat. Felicianus patriaci Felixovi
Felicita ž. z lat. felicitas šťastie, novšie Felícia
Félix m. – Felícia ž. z lat. felix šťastný, blízky pôv. význam majú aj mená Faust, Fortunát, Makar, Beáta, dom. Feľo, – Feľa, Fea, Felina
Ferdinand m. – Ferdinanda ž. nem. meno (zo stnem. fridu + nand) smelý ochranca, maď. Nándor, dom. Ferdo, Ferdiš, Nando
Fidél m. – Fidélia ž. z lat. fidelis verný, oddaný, staršie Fidélius, tal. Fidelio
Filemon m. z gréc. Philemon (philein) priateľský, prívetivý
Filibert m. z nem. Filibert (stnem. filu + beraht) veľmi žiariaci, nádherný,veľmi slávny
Filip m. – Filipa i Filipína ž. z gréc. philos + hippos milovník koní, maď. Fulop, dom. Fiľo, – Fiľa
Filomén m. – Filoména ž. z gréc. philoméné milovaná, rovnaký pôvod má meno Filemon, Gracián a mená so základmi ľub a mil, dom. Fiľo, – Fiľa, Féna
Flavián m. lat. Flavianus patriaci k rodu Fláviovcov
Flávius m. – Flávia ž. podľa mena rím. rodu Fláviovcov (z lat. flavus svetlý, plavý)
Flóra ž. – Flór m. podľa mena rím. bohyne kvetov Flora (z lat. flos, gen. floris kvet), rovnaký pôv. význam majú mená Kveta, Cvetan, Antim, maď. Virág (kvet), angl. a franc. Fleur (Flór), dom. Florina
Florencián m. – Florencia ž. lat. meno s pôv. významom obyvateľ Florencie, Florenťan (lat. florens kvitnúci), dom. Flolenc, Floro, – Flora, Florina
Florentín m. – Florentína ž. z lat. Florentinus Florenťan (z lat. florens kvitnúci)
Florián m. – Floriána ž. z lat. Florianus (flos, gen. floris kvet), dom. Floro, Floriš, Frolo, – Flora, Florina
Florína ž. z angl. podoby mena Florine Floriána
Fortunát m. – Fortunáta ž. podľa mena rím. bohyne šťastia Fortúny, z lat. fortunatus obdarený šťastímšťastný, pôv. významom blízke sú mená Beáta, Faust, Félix, Makar
Fraňo m. pôv. sloven. dom. podoba mena František
František m. – Františka ž. z tal. podoby Francesco (Frančesko) Francúzik,malý Francúz, staršia podoba Frančišek, lat. Franciscus. nem. Franz. (Franc), franc. Francois (Fransoa), špan. Francisco, maď. Ferenc, dom. Fraňo, Fero, Ferino, Fáno, – Francka
Frederik m. – Frederika ž. pôv. román. podoba mena Fridrich, staršia aj Friderik, Friderika
Frída ž. nem. meno Frida, vzniklo skrátením mien so základom Fried (stnem. fridu) mier, ako Friederika, Elfried
Fridolín m. – Fridolína ž. z nem. dom. podoby mena Fridrich
Fridrich m. z nem. Friedrich (stnem. fridu + richi) mierumilovný vládca, pôv. významom blízke sú mená Miroslav, Slavomír, Ľubomír, nem. Fritz (Fric), maď. Frigyes (Friďeš), čes. Bedřich, dom. Frico