Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Šalamún m. z hebr. š(e)lómó(h) mierumilovný, lat. Salamon, maď. Salamon (Šalamon), čes. Šalamoun, tur. Soliman, arab. Suleiman
Šárka ž. čes. meno podľa hrdinky legendárnej dievčenskej vojny
Šarlota ž. pôv. franc. podoba (Charlotte) mena Karolína, dom. Šára, Lota
Šavol m. sloven. podoba mena Saul, čes. Šavel, maď. Saul (Šaul)
Šebastián m. dom. variant mena Sebastián (lat. Sebastianus), maď. Sebestyén, Sebó (Šebeštén, Šebó), dom. Šebo
Šimon m. – Šimona ž. z hebr. Šimhón počúvajúcinačúvajúci, lat. Simon, maď. Simon (Šimon), poľ. Szymon (Šymon), dom. Šimo
Školastika ž. z lat. scholastica patriaca ku školeškolská, staršia podoba Scholastika
Štefan m. – Štefánia ž. gréc. Stephanos veniec víťazavíťaz, pôv. významom blízke sú mená Viktor, Žigmund, Nikodém, Mikuláš, lat. Stephanus, rus. Stepan, čes. Štěpán, tal. Stefano, port. Estefano, špan. Esteban, franc. Étienne, maď. Csépán (Čépán), István