Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Cecília ž. – Cecilián m. z lat. caecus slepýkrátkozraký, čes. Cecilie, Cecílie, dom. Cila, Ciľa
Celerín m. – Celerína ž. z lat. celer rýchly, pôv. významom je blízke meno Bystrík
Celestín m. – Celestína ž. z lat. caelestinus nebeský, pôv. významom blízke je meno Ambróz
Cézar m. – Cezária ž. podla G.J.Cézara (Caesara), prvého rímskeho cisára (lat. caesar cisár), pôv. asi z lat. caesaries dlhovlasý, vlasatý
Ctiboh m. novšie slovan meno, pôv. význam by bol asi ctiaci Boha
Ctibor m. slovan. meno (aj Čestibor, Stibor) s pôv. významom bojujúci za česťčestne bojujúci, pôv. významom sú blízke mená Honor, Honorát, Erhard
Ctirad m. – Ctirada ž. slovan. meno (aj Čestirad) s pôv. významom kto má rád česť, čestný
Ctislav m. – Ctislava ž. slovan. meno (aj Čestislav) s pôv. významom slávny cťouoslavujúci česť, poľ. Czeslaw (Česlav)
Cvetan m. – Cvetana ž. južnoslovan. meno s pôv. významom kvitnúci, blízke sú mená Florián, Kveta
Cyntia ž. z gréc., asi z názvu kopca Kynthos
Cyprián m. z lat. Cyprianus cyperský, z ostrova Cypru, dom. Cypro
Cyril m. – Cyrila ž. z gréc. kyrios pánvladyka (možno aj z perz. kurušslnko), rus. Kiril, dom. Cyro
Cyrus m. lat. z gréc. kyrios pánvladyka, častejšie je Cyril
Čestmír m. slovan. meno (aj Čestimír) kto ctí miermierumilovný, blízky pôv. význam mali aj mená Ctiboh, Ctirad, Ctislav
Čistomil m. – Čistomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci čistotu,čistýčistotný
Čistoslav m. – Čistoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci čistotu,čistýčistotný, pôv. významom blízke je meno Katarína