Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Gabriel m. – Gabriela ž. z hebr. gabri él muž Boží alebo silný je Boh, rus. Gavrila, ukr. Havrylo, maď. Gábor, dom. Gabo, Gabino, Gábriš, Gábor, – Gaba, Gabina, Ela, Eluša
Gál m. pôv. maď. podoba lat. mena Gallus obyvateľ Galie (gallus kohút), staršia podoba Galus, maď. Gál, Gálos (Gáloš), poľ. Gawet, čes. Havel, dom. Galo
Galina ž. rus. meno z lat. gallina sliepka (gallus kohút) alebo z gréc. galénépokoj bezvetrie, rus. Galina, ukr., poľ. Halina, dom. Gala, Gaľa
Gaston m. franc. meno z nem. Gast hosť, cudzinec, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Blažej
Gašpar m. orient. meno s pôv. významom nesúci pokladnosič pokladu, čes. Kašpar, rus., poľ. Kasper, franc. Gaspard, tal. Gaspare, maď. Gáspár, Gazsó (Gášpár, Gažó), dom. Gažo, Gašo
Gedeon m. z hebr. Gidhón drevorubač
Gejza m. z maď. Géza tur. pôvodu, zo sttur. jeg označujúceho hodnosti
Genadij m. rus. meno z gréc. Gennadios (gennadas urodzený, blahodarný)
Genovéva ž. nem. meno s pôv. významom dcéra neba alebo matka rodu, čes. Jenovéfa, tal. Genoveffa (Dženoveffa), franc. Geneviéve (Ženeviév), dom. Gena, Geňa, Jena
Georgia ž. lat. žen. podoba mena Georgius Juraj
Georgína ž. z nem. Georgine (od Georg Juraj), franc. Géorgine, čes. Jiřina, poľ. Jerzyna (Ježyna), podľa názvu kvetiny georgína vzniklo z jeho lat. termínu (Dahlia) meno Dália
Gerald m. – Geralda i Geraldína ž. nem. meno (stnem. gér + waltan) s pôv. významom vládca nad kopijoukopijník, staršia podoba Geralt, blízke pôv. významom je meno Gerhard
Gerazim m. rus. meno z gréc. gerasimos úctyhodný, ctihodný, rus. Gerasim, ukr. Herasym, Harasym, dom. Geraz
Gerhard m. nem. meno (stnem. ger + hart) tvrdý oštepsilný kopijník, blízke je Gerald, franc. Gérard (Žérar), maď. Gellért
Gertrúda ž. z nem. Gertrude (stnem. gér + trút) milá kopijamilá kopijníčka, dom. Trúda, Gerta
Gilbert m. – Gilberta ž. nem. meno z Giselbert (stsev. gisli + stnem. beraht)slávny šípslávny lukostrelec
Ginda ž. nejasné, azda z nem. Gislinde (stnem. gis + linta) ochrana pred šípom (?)
Gizela ž. nem. meno, súvisí asi so stnem. gisil, gis šípstrela, franc. Gisele (Žizel), dom. Giza
Gorazd m. slovan. meno zo stslov. gorazd skúsený, zdatný
Gordan m. – Gordana ž. južnoslovan. podoba mena Gordián
Gordián m. z gréc. Gordyénos obyvateľ Gordieny, južnej časti niekdajšieho Arménska
Gordon m. angl. meno Gordun podľa mena škót. šľachtického rodu
Gothard m. nem. meno Gotthard (zo stnem. got + hart) silný v Bohu
Gracián m. – Graciána ž. z lat. Gratianus patriaci rím. rodu Gratiovcov (lat. gratius milý, pôvabný), pôv. významom blízke sú mená so základom mil a mená Karina, Kariton, dom. Grácia
Gregor m. – Gregoria i Gregorína ž. z gréc. Grégorios (grégoros ostražitý), rus. Grigorij, ukr. Hryhoryj, Hryhor, čes. Řehoř, poľ. Grzegorz (Gžegož), maď. Gergely (Gergej), Gergó, dom. Grešo, Greguš, Jerguš, Hrico
Gustáv m. – Gustáva ž. zo švéd. Gustav, Gosta s pôv. významom bojová záštitaopora, dom. Gusto, – Gusta (aj od August)
Gustína ž. z dom. podoby mena Augustína alebo žen. od Gustáv, dom. Gusta