Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Babeta ž. pôv. franc. dom. podoba (Babette) mena Barbora alebo Alžbeta
Balbína ž. nejasné, asi z nem. Baldwin (stnem. bald + wini) smelý, odvážny priateľ
Baltazár m. z hebr. Béltšáccár (z babyl. Balát-šarussur) (boh) Baal ochraňuj kráľa, maď. Boltizsár (Boldižár), dom. Balco, Balko
Barbora i Barbara ž. z gréc. barbaros cudzineckto nezrozumiteľne rozpráva, brble, blízky pôv. význam majú mená Blažej, Gaston, maď. Borbála, rus. Varvara, dom. Bara, Bora, Boriša, Babuša, Barča, Borča
Barica ž. južnoslovan. dom. podoba mena Barbara
Barnabáš m. z hebr. barneb-húáh predpovedaný, prorokovaný syn
Bartolomej m. – Bartolomea ž. z hebr. bar Talmai Talmajov syn, maď. Berco, Bertalan, dom. Bartolen, Bartomil, Bartoš, Berco
Bazil m. z lat. Basilius (gréc. Basileios kráľovský), rovnaký pôvod má meno Vasil, pôv. významom blízke je meno Regína
Beáta ž. – Beatus m. z lat. beata blažená, šťastná, pôv. významom blízke sú mená Blažena, Félix, dom. Bea
Beatrica ž. z lat. Beatrix prinášajúca šťastie, blaženosť
Bela ž. z lat. bella krásna alebo pôv. dom. podoba mien Anabela, Arabela, Izabela
Belín m. – Belína ž. nejasné, azda novšie mená utvorené z mena Bela alebo Belinda
Belinda ž. angl. meno nem. pôvodu (zo stnem. lint had alebo linta štít, ochrana)
Belo m. z maď. Béla, to z nem. Adalbert, (spájalo sa aj s menom Vojtech) asociáciou je blízke k žen. menu Bela
Belomír m. novšie sloven. meno, azda chybne utvorené namiesto Bolemír
Beňadik m. – Benedikta ž. z lat. Benedictus požehnaný, blahoslavený, staršia podoba Benedikt, pôv. významom blízke sú mená Blahoslav, Felix, Makar, maď. Benedek, tal. Benedetto, špan. Benito
Benilda ž. nejasné, asi z mena Benedikta podľa mena Brunhilda
Benita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Benedikta
Benjamín m. z hebr. ben-já-mín syn pravej rukymilovaný syn
Benon m. pôv. franc. dom. podoba mena Beňadik alebo Benjamín
Berenika ž. z gréc. Bereniké, Beroniké prinášajúca víťazstvo, variantom je meno Veronika
Bernard m. – Bernarda ž. z nem. Bernhard (stnem. bern + hart) medvedia sila,silný ako medveď, maď. Bernát
Bernardín m. – Bernardína ž. staršie podoby mien Bernard, Bernarda
Berta ž. nem. meno (zo stnem. beraht) slávna, skvelá, z toho základu sú aj mená Albert, Albrecht
Bertín m. dotvorená muž. podoba k menu Berta (nem. Bertina, Bertine)
Bertold m. nem. meno (zo stnem. beraht + waltan) slávny, skvelý vládca, maď. Bertót
Bertram m. nem. meno ( zo stnem. berath + hraban) slávny, skvelý havran
Bertrand m. nem. meno (zo stnem. beraht + rant) slávny, skvelý štít, ochranaalebo variant mena Bertram
Bianka ž. z tal. Bianca (Bianka) biela, belostná, Blanka
Bibiána ž. z lat. mena Vivianus (vivus živý, plný života), variantom je meno Viviána
Blahoboj m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol bojujúci za dobro, blaho
Blahomil m. – Blahomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blaho
Blahomír m. – Blahomíra ž. slovan. meno, variant mena Blahomil, možno vyložiť aj ako blahý mier (svet)
Blahosej m. utvorené podľa slovan. zložených mien (M.Kukučín: Lukáš Blahosej Krasoň), jeho význam by bol rozsievajúci blaho, dobro
Blahoslav m. – Blahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom blahoslavený, blízke sú mená Beňadik, Makar, dom. Blahoš, – Blahuša
Blanka ž. pôv. špan. meno (špan. blanca biela), z tal. podoby je meno Bianka, pôv. významom blízke sú mená Albína, Kandida
Blažej m. z gréc. Blasios, asi brbľavý, nezrozumiteľne hovoriaci, podobnosť so žen. menom Blažena je náhodná, pôv. významom blízke sú mená Barbara, Gaston, lat. Blasius, rus. Vlasij, maď. Balázs (Baláž), dom. Blažo
Blažena ž. slovan. variant mena Beata (lat. beata blažená), dom. Blaža
Bohdan m. – Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (Boží dar), teda s pôv. významom Bohom danýBoží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidar, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš
Bohuchval m. slovan. meno, pôv. význam by bol chváliaci Boha
Bohumil m. – Bohumila ž. slovan. meno vzniklo prekladom gréc. Theóphilos, Teofil, pôv. významom blízke sú aj mená Amadeus, nem. Gottlieb, dom. Bohuš, Božo, Milo, – Bohuna, Miluša, Bohuša
Bohumír m. – Bohumíra ž. slovan. meno s pôv. významom Bohu mier,zmierujúci s Bohom ako nem. Gottfried, dom. Bohuš, Miro, – Mira, Bohuša
Bohuslav m. – Bohuslava ž. slovan. meno s pôv. významom Bohu sláva,oslavujúci Boha, iná podoba je Božislav, blízke je Teofil, dom. Bohuš, Slavo, – Bohuna, Slava, Bohuša
Bohuš m. pôv. dom. podoba mena Bohuslav alebo Bohumír (alebo iného so základom Boh)
Bojan m. – Bojana ž. slovan. meno zo slovesa bojati še báť sa, t.j. obávaný, alebo pôv. dom. podoba mien Bojimír, Bojislav
Bojimír m. – Bojimíra ž. slovan. meno s pôv. významom umiernený, mierny v boji alebo bojujúci o mier, blízke sú mená Borimír, Branimír
Bojislav m. – Bojislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny v boji, blízke je Borislav
Bolemír m. – Bolemíra ž. slovan. meno s pôv. významom viac mieruväčší mier
Boleslav m. – Boleslava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávyslávnyako meno Václav
Bonifác m. z lat. Binifatius (=homo boni fati človek dobrého osudu, ajdobrorečivý, blízky pôv. význam má meno Felix, príp. Beňadik
Borimír m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier alebo mierny, umiernený v boji ako Bojimír
Boris m. rus. meno z bulh. Bogoris (mongol. bogori malý) alebo skrátené meno Borislav
Borislav m. – Borislava ž. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o slávu,slávny bojom ako Bojislav
Borivoj m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci voj, vojsko, čes. Bořivoj
Božena ž. pôv. čes. variant mien Benedikta, Teodora, t.j. Bohom obdarená,blahoslavená, pôv. významom veľmi blízke sú mená Blahoslava, Blažena, dom. Boža
Božetech m. – Božetecha ž. slovan. meno s pôv. významom Božia útecha,Bohom (sa) utešujúci
Božica ž. južnoslovan. dom. podoba mien Bohdana, Božidara
Božidar m. – Božidara ž. slovan. meno, najmä južnoslovan. s pôv. významomBohom danýBoží dar ako Bohdan, blízke sú aj mená Dorota, Matej, Teodor, dom. Božo, – Boža
Božislav m. – Božislava ž. variant mien Bohuslav, Bohuslava
Branimír m. – Branimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom bojujúci o mierbrániaci mier ako mená Bojimír, Borimír
Branislav m. – Branislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny bojovník, slávny obranca, blízke je Borislav, dom. Braňo
Bratislav m. – Bratislava ž. novšie meno podľa slovan. zložených mien a podľa súčasného názvu hlavného mesta SR (Bratislava), jeho pôv. význam by bol asi slávny brat, iné je čes. meno Břetislav (slávny bojovým krikom)
Brenda ž. angl. meno, asi z nór. mena Brand (brandr meč)
Brian m. – Bria ž. angl. meno (z kelt. brigh silný, mocný), pôv.významom blízke je meno Bernard
Brigita ž. z kelt. brigh silný, mocný, rovnaký pôvod majú mená Brian, Brit, dom. Brita, Gita
Brit m. – Brita ž. kelt meno z brigh silný, mocný alebo Brit obyvateľ Británie, Angličan, môže byť aj z dom. podoby mena Brigita
Bronislav m. – Bronislava ž. slovan. meno s pôv. významom brániaci slávu,slávny obranca, častejšie je Branislav
Bruna ž. pôv. nem. dom. podoba mena Brunhilda
Brunhilda ž. z nem. Brunhild (stnem. brunia + hiltja) obrnená bojovníčka)
Bruno m. nem. meno skrátené z Brunold (stnem. brun + waltan) hnedý vládca
Budimír m. – Budimíra ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci mier (svet), staršia podoba aj Budmer
Budislav m. – Budislava ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci slávu, staršia podoba aj Budslav (Buclav)
Bystrík m. nové sloven. meno zo slova bystrý rýchlo vnímajúci, chápavý